2017: Statens Veivesen på besøk

Stene Jakobsen fra Statens Vegvesen holdt et levende kåseri med mange interessante overheads.

Rådgiver Stene Jakobsen (bildet) i Statens Veivesen var invitert som kåsør på med-lemsmøtet på Frysja onsdag 8. februar. Han hadde mange klare meldinger til NJKs til dels aldersstegne forsamling. Det er et faktum at vi menn i aldersgruppa 45–65 år er de verste synderne og grisekjørerne i trafikken. Dette var et av hovedpoengene i den leksjonen Stene Jakobsen ga på vårt medlemsmøte. Heldigvis hadde han utpreget glimt i øyet, så det ble en både lattermild og lærerik kveld der også de fram-møtte Jaguarførere bidro med en solid porsjon selvironiske vittigheter. Med et sett overheads gikk han inn på en del viktige områder for oss bilførere, og litt om alt det utstyret som nå finnes i våre kjøretøyer.

Alder, helse og førerkort
Han informerte om at en ny og mer presist utformet helseattest nå er i bruk hos fastlegene i Norge, og at dette skal gi både ‘trangere nåløye’ men også en mer konsekvent bedømming av våre evner som bilførere. Ønsker du fortsatt å kjøre fra fylte 75 år, må du til legen for helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil tre år, alt etter helsetilstand. Nytt førerkort utstedes utfra helseattesten, som må være mindre enn tre måneder gammel. Det er god grunn til å orientere seg på vegvesen.no for den som vil slippe problemer fordi førerkortet «plutselig» har løpt ut!

Dine personlige evner bak rattet
Å orientere seg i et stadig mer komplekst trafikkbilde betyr at vår evne til å se oss for er grunnleggende. Vi ble minnet om hvor viktig det er å la blikket panorere mens vi kjører, samt ta seg stadige turer opp i speilet. Og sjekk blindsonen før du skifter kjørefelt. Hvordan vi skal takle rundkjøringer med flere kjørefelt og samtidig bruke blinklyset riktig er en påminnelse som vi sikkert hadde godt av. Selv har jeg overlevd på motorsykkel fra jeg var 18, så dette med å slenge et kjapt blikk over skuldra og sjekke blindsonen, det ligger i blodet. Men like viktig er det å kjenne reglene for hvordan du oppfører deg i feltene for av- og påkjøring til motorvei. Hold øye med hel og stiplet linje, og merk deg hva slags avkjøring du har i vente ved å kjenne symbolene på de blå skiltene langs veien. Og vikeplikt – enten det er for rundkjøring eller ellers: Overhold den utfra prinsippet om at du skal føye deg inn i trafikken uten å merkes av medtrafikantene.

Sikkerhet – bruk hodet
Det ble mange utvekslinger rundt dette med sikkerhet, bremser og sikkerhetsutstyr. Tidlige versjoner av ABS-bremser er ikke mye å skryte av – nyttig å tenke på for gammelbilfrelste? Men én ting greier vi vel å huske: Stram bilbeltet godt rundt hoftene når du setter deg bak rattet, så du ikke sklir under rattet som en slakk pudding hvis det smeller! Og det hjelper ikke med alskens sikkerhetsutstyr i moderne biler hvis du ikke setter deg inn i innstillingene og hvordan det virker. Kort sagt mye bra ‘common sense’ som flere kunne hatt godt av å få med seg. For Stene Jakobsens engasjerende kåseri burde vært opplevet av mange flere enn de 10 NJK- medlemmene som møtte denne kvelden. • Tekst og foto: Åsmund Lindal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *