LMK-FORSIKRING

Shit happens: Klubbens tidligere forsikringskontakt Arild Hagen tar en titt på en spiller ny Jaguar F-Pace som er blitt så skadet at den ble kondemnert av forsikringsselskapet. Bildet er tatt under medlemsmøte hos KS Auto i Oslo som tar seg av mange forsikringsskader. Både nye og klassiske Jaguarer kan smadres – sørg for god forsikring!

Forsikringen – medlemsfordel nummer én?

Medlemskapet ditt i NJK er rene verdipapiret. Medlemskontingenten på kr 600,– sparer du mangedobbelt når du skal forsikre kjøretøyene dine i If/ LMK, enten de er Veteran, Ombygd eller Kommende Klassiker. Ikke nok med dét: Vi er et «segment» i markedet som også får store rabatter på andre forsikringer, som f.eks. hus og hjem.

LMK Forsikring

er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en LMK-klubb. Forsikringen er skreddersydd for alle typer kjøretøy som er 30 år eller eldre. Du kan også få spesielle løsninger for ombygde / modifiserte kjøre-tøy, samt «blivende klassiker». Selvfølgelig får du også et godt tilbud på alle dine øvrige private forsikringer! Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) eies og drives av klubbene, og arbeider for alle som har historiske kjøretøy som hobby. LMK Forsikring ble etablert i 1983.

Her er LMKs egen presentasjon:

LMK Forsikring består av fire produktgrupper, som du kan lese mer om lenger nede på siden hvor hver gruppe er beskrevet separat.
LMK Forsikring er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en LMK-klubb, med formål å bevare kjøretøy for ettertiden. Forsikringen er i utgangspunktet skreddersydd for ALLE typer kjøretøy som er 30 år eller eldre. Du kan også få spesielle løsninger for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt ”Blivende Klassiker”.  Selvfølgelig får du også som LMK-kunde muligheten for et godt tilbud på alle dine øvrige private forsikringer dersom du ønsker dette!

Har du spørsmål om LMK Forsikring, kontakter du IF Skadeforsikring på: 21495037 / lmk@if.no, eller LMK på 22 41 39 00 / post@lmk.no. (Ved skader kontakter du IF på 21 49 24 00).
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) eies og drives av klubbene, og arbeider for å bedre forholdene for alle som har historiske kjøretøy som hobby. LMK Forsikring ble etablert i 1983, og den er løpende blitt utviklet for å gi et skreddersydd tilbud til eiere av alle typer motorhistoriske kjøretøy.

Gode grunner for å bruke LMK Forsikring:
1. Markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy.
2. Gjennom IF Skadeforsikrings fordelsprogram, får du gjennom LMK-avtalen svært gode tilbud på dine øvrige forsikringer.
3. Som forsikringstaker tilknyttet LMK-forsikringen, fører  du nytegningsprovisjon/verdier tilbake til din egen klubb.
4. LMK får en styrket økonomi i satsningen på å bedre forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får dermed mindre behov for finansiering via medlemsavgiften.
5. Ditt kjøretøy er godt dokumentert med hensyn til verdifastsettelse dersom en totalskade som brann og tyveri. LMK  med sin kompetanse på motorhistoriske kjøretøy vil bistå deg ved vanskelige skadeoppgjør. Særlig aktuelt vil dette være ved totalskade som brann/tyveri.

1. Hvem kan få LMK-forsikring? 

Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få LMK Forsikring. Du må ha vært klubbmedlem i minst ett år. Ved tegning av forsikring på dyrere kjøretøy med verdi over 300.0000,–, må klubben attestere for gyldig medlemskap på søknaden. (Klubbene kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra den generelle ettårs-regelen). I Motorvognregisteret MÅ søker være innført som eier av kjøretøyet. På alle veterankjøretøyer med verdi inntil  kr 300.000,- kan disse tegnes gjennom direkte kontakt med IF Skadeforsikring. På veterankjøretøy med verdi over 300.000,– eller Blivende Klassiger , kontaktes IF Skadeforsikring på 21 49 24 00 for for å få en midlertidig forsikring inntil søknaden er innvilget.
For alle øvrige skadeforsikringer, ta direkte kontakt med IF Skadeforsikring på 21 49 24 00 eller lmk@if.no.

2. Her gjelder LMK-forsikring

Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder. Imidlertid skal motorvognen, når den ikke er i bruk, oppbevares i låst bygning for maksimalt 30 kjøretøy. Under løp og turer regnes kjøretøyet som i bruk, og det stilles ikke særskilte krav til oppbevaring. Cabrioleter og åpne kjøretøy dekkes på like vilkår som øvrige kjøretøy ved bruk, parkering og oppbevaring.
Kjøretøy over 3,5 tonn kan oppbevares utendørs, i plasthall eller carport.

3. Krav til kjøretøy

For å få en LMK Helforsikring må kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker  er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering  gjelder allerede fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum. For firma eller museum må navngitt person være nevnt i polisen.
Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig.
Kjøretøy som det søkes helforsikring for, bør være mest mulig historisk korrekt restaurert, eller være i godt bevart original stand. Tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie.
Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen.

4. Søknad og foto

LMK-Forsikringen er vesentlig forenklet i forbindelse med overgangen til IF Skadeforsikring fra 01.01.2018. Alle søknader på Helforsikring, Utvidet Helforsikring og Lager- og Restaureringsforsikring for kjøretøy med verdi til og med 300.000,– kan nå tegnes direkte hos IF Skadeforsikring på 21 49 24 00 eller lmk@if.no.
På kjøretøy med verdi over 300.000,- eller Blivende Klassiker, vil det være en tradisjonell prosess med besiktigelse. Disse søknadene sendes fortsatt via klubben, som skal godkjenne din søknad med utgangspunkt i medlemskap i minst et år. Kjøper du et kjøretøy som allerede har en aktiv LMK Forsikring behøves ingen besiktigelse dersom dette er gjort i løpet av de siste to år. I dette tilfelle fyller du ut KUN de to første sidene av søknaden. Dette gjelder også kun kjøretøy med verdi over 300.000.
Du kan sende søknad, egenmelding / besiktigelse, annen dokumentasjon og bilder i e-post, på CD/DVD eller med vanlig post. Foto sendt på epost skal være som vedlegg, og ikke limes rett inn i selve tekstfeltet til eposten. Bildene skal være nylig tatt, og være på minst 500kb (0,5 MB). Maks 33MB per epost. Ofte kan det være vanskelig å sende mange bilder i èn epost, og vi anbefaler derfor bruk av www.wetransfer.com. Her kan man velge varianten «Free» og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder for oversendelse til LMK.
Minst 10 bilder: Front, bak, sidene – alle tatt i knehøyde, og unngå sol/skygge. Fotografer også bagasjerom med og uten matte, motor venstre og høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran og bak, MC også ovenfra mht sete og instrumenter. Sender du papirbilder, må disse være av god kvalitet og skrevet ut på godt fotopapir. Husk: God fotodokumentasjon og besiktigelse er meget viktig hvis en skade skulle oppstå.

Helforsikring
Forsikringen er beregnet på registrerte og uregistrerte (tidligere «oppstillingsforsikring») historiske motorkjøretøy for hobbybruk, og som ikke erstatter et kjøretøy til normal nyttekjøring. For å få en Helforsikring for bil eller MC må søker derfor eie eller disponere en bruksbil 24 timer i døgnet. Helforsikring på moped krever en bruksmoped/MC/bil. Helforsikring har ingen aldersbegrensning.
For registrerte kjøretøy dekkes ansvar, kasko, fører og passasjerulykke, redning og rettshjelp, og den er markedets beste forsikring for samlekjøretøy. Under kasko dekkes brann, tyveri, bruddskade på glass og annen skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen plutselig ytre påvirkning. For uregistrerte kjøretøy faller ansvar, fører- og passasjerulykke og redning bort.
Er bagasjebrett montert, skal monteringen være tilpasset kjøretøyets konstruksjon og må ikke overbelastes.
Det finnes ingen begrensinger på kjørelengde, men vilkår er at det benyttes kun til hobbykjøring. Forsikringen gjelder der vanlig motorvognforsikring gjelder. LMK Forsikring har redningsforsikringen gjeldende fra skadestedet til kjøretøyets hjemsted dersom feilen/skaden ikke lar seg ordne ved et lokalt verksted. Når kjøretøyet ikke er i bruk skal det oppbevares i låst bygning (maksimalt 30 kjøretøy). Unntak fra kravet er når man er på turer og ferie.
Bil/buss skal være utstyrt med godkjent brannslukningsapparat av type ABC med minimum 2 kg slukkemiddel.

Besiktigelse
Besiktigelse er kun aktuelt på kjøretøy med verdi over 300.000,- , og disse skal besiktiges av en besiktigelsesperson fra en LMK-klubb. Besiktigelsesmannen skal signere og datere på baksiden av papirbilder.
Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke under kjøring med flere passasjerer enn angitt i vognkortet.
Hvis helforsikret kjøretøy skal overhales eller repareres, anbefales det å tegne restaureringsforsikring i tillegg til Helforsikringen.

• For Totalkunder med kjøretøy til og med årsmodell 1959, som har flere andre typer forsikringer,  starter premien kr 465,–. Fra årsmodell 1960 starter premien på 495,-.
• For Singlekunder med kjøretøy til og med 1959, som kun har LMK kjøretøyforsikringer starter premien kr 565,–. Fra årsmodell 1960 starter peremien på 595,–.
Du kan øke denne forsikringssummen for kr 150,– per 50.000. Kjøretøy verd over 500.000,– blir spesialtariffert.

Utvidet Helforsikring
Kaskoforsikring for kjøretøy over 3,5 tonn, buss og ombygde/modifiserte kjøretøy. Kjøretøy over 3,5 tonn som som ikke har tilgang til normal lagring som garasje, plasthall eller carport, kan oppbevares utendørs. Lastebil med totalvekt f.o.m. 3,5 tonn kan kjøres med nyttelast tilsvarende angitt i vognkortet.
For bussforsikring gjelder ansvar for det tillatte antall sitteplasser. Ellers gjelder vilkår som for vanlig Helforsikring (se punktene ovenfor)
Et modifisert/ombygd kjøretøy er definert som å ikke være i samsvar med LMK’s krav til historisk korrekt utførelse. Kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. En kopi av vognkort (ikke midlertidig vognkort!) skal følge med søknaden. For å få kjøretøyet registrert kan du tegne en midlertidig garantiforsikring hos IF Skadeforsikring. I vilkårene til denne forsikringen fremheves at eier er selv ansvarlig for å oppdatere seg på – samt å følge gjeldende forskrifter.
Ombygd/modifisert besiktiges av besiktigelsesmann etter de vanlige prinsipper. Eier bør i forkant av besiktigelsen skaffe god dokumentasjon.
En modifisering eller ombygging må være av høy kvalitet og helhetlig gjennomført både teknisk og estetisk i den stil som er valgt.
Foto: Det kreves meget god fotodokumentasjon sammen med søknad, vognkort og annen dokumentasjon. Normalt vil det være nok med 15 – 20 bilder; Front, bak. sidene, bagasje, motor venstre/høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran / bak, under kjøretøyet dokumenteres for- og bakstilling, skjermer samt hjuloppheng. MC også ovenfra mht sete og instrumenter. Ombygginger og modifiseringer dokumenteres særskilt med egne bilder.
Jo bedre dokumentasjon det finnes for kjøretøyet, desto raskere og bedre kan både en søknad, samt en eventuell skadebehandling gjennomføres.
Ingen begrensinger på kjørelengde, men vilkår er at det benyttes kun til hobbykjøring. Kjøretøyet er ikke ment for vinterbruk.
Forsikringspremien starter på kr 1100,– for totalkunder og 1200,– for singelkunder med forsikringssum inntil 300.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr 200,– per 50.000 oppover.

Blivende klassiker
Forsikringen er for medlemmer som har hatt – og fortsatt har en aktiv og løpende Helforsikring på et registrert kjøretøy – i minst et år. Blivende Klassiker-forsikringen omfatter registrerte kjøretøy, som skal være i bruk som samleobjekt og ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring. Dersom det søkes BK i annen kjøretøygruppe enn det man har helforsikring i, må man kunne vise til brukskjøretøy i samme kjøretøygruppe som det søkes BK for.
BK er ikke ment for vinterbruk, og  kjøretøyet skal derfor ikke brukes mellom 15. oktober og 15.mars. Kjørelengde maks. 5000 km. På grunn av høyere risiko på denne forsikringen, blir det stilt svært høye krav til originalitet og vedlikehold.
Blivende Klassiker (BK) er derfor en forsikringsordning tilpasset samlere, som har et kjøretøy mellom 15 og 30 år som de ønsker å bevare.
Forsikringsutvalget foretar en nøye vurdering av innsendt dokumentasjon. BK er en forsikring med en høyere risiko enn LMK’s andre forsikringer, og vurderingen av hvilke kjøretøy som tas inn vil være strengere, og mer basert på skjønn enn for vanlig Helforsikring. Kjøretøyet skal være meget velholdt.
Forsikringspremien starter på kr. 1.800 for totalkunder og 1900,- for singelkunder med forsikringssum inntil 300.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr. 200,- per 50.000,- oppover.

Lager og restaureringsforsikring
(kjøretøy fra 15 år og oppover). Forsikringen gjelder fra kjøretøyet tas inn i garasjen, annen godkjent oppbevaringsplass eller verksted, til det er registrert. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted.
Når kjøretøyet eller deler befinner seg på verksted eller under transport til og fra, gis det full kaskodekning. Forøvrig dekker forsikringen skade ved brann, tyveri samt hærverk i forbindelse med dette, plutselig og uforutsett utstrømming av væske fra bygningens rørledningsanlegg og følgeskader etter en annen plutselig og uforutsett skade som rammer den bygning motorkjøretøyet/deler oppbevares i.
Maks 30 kjøretøy i samme bygning. Forsikringen omfatter ikke skade som reparatør er ansvarlig for.

Restaurering i utlandet
Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med IF Skadeforsikring(21 49 24 00) for hvert enkelt tilfelle, og kjøretøyet må besiktiges. Stedet der restaureringen skal foregå må kunne vise til kopi av forsikring som dekker ansvar for restaureringsobjektet.
Bruk av kjøretøyet dekkes ikke. Kjøring som er nødvendig for restaureringen dekkes imidlertid, hvis det er tegnet ansvarsforsikring og kjøretøyet er registrert. Forsikringen er en førsterisikoforsikring og dekker også rettshjelp. Det er ikke nødvendig å sette verdi på kjøretøyet, med mindre du ønsker dekning utover standardbeløpet på 300.000,-. Verdien vil jo normalt stige betydelig under restaureringen. Ta så mange bilder som nødvendig for å dokumentere tilstanden før restaureringen starter, og send inn bilder etter hvert som arbeidet skrider frem. Husk at fotografiene av det du restaurerer er det du får erstattet ved en eventuell skade, så ikke nøl med å ta flere.
Forsikringspremien starter på kr 295,– for totalkunder og 395,– for singelkunder med forsikringssum inntil 300.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr 150,–- per 50.000.

Midlertidig forsikring
Du kan kun søke om Helforsikring, Ombygd/modifisert og Blivende Klassiker på registrerte kjøretøy. Med denne midlertidige forsikringen kan du sette skilt på kjøretøyet i fire måneder. Denne forsikringen er ansvar/trafikk, men ingen kasko.

Spesialtariff
For alle kjøretøy med verdi over 500.000,- gjelder spesialtariff. Her vil risiko bli vurdert individuelt.

Hvis en skade oppstår 
Kontakt IF Skadeforsikring:
Tel: +47 21 49 24 00 / e-post: lmk@if.no
Adresse: IF Skadeforsikring
Postboks 240, 1326 Lysaker, Norge
REDNING EGENANDEL (for Helforsikring, Blivende Klassiker og Ombygd/Modifisert)
I Norge:   200,–. I Europa: 500,–

5. Rutiner for LMK kjøretøyforsikring

Søknad om LMK-Forsikring må gå gjennom klubben din dersom du har et kjøretøy som krever besiktigelse (se pkt. om helforsikring, ombygd/modifisert, blivende klassiker og oppstilling). Du kontakte forsikringsansvarlig i klubben din eller en besiktigelsesmann for å få en avtale om besiktigelse. Skriv ut besiktigelsesskjema/egenmelding (link eget punkt i menyen).
Har ikke klubben besiktigelsesmann i din geografiske nærhet, kan klubben formidle kontakt med en mer tilgjengelig besiktigelsesmann i nærheten av ditt hjemsted fra annen klubb, eller du kan sjekke dette selv på lmk.no/forsikring
Send skjema, foto og ev. annen dokumentasjon til klubben.
Om kjøretøyet er uregistrert med verdi over 300.000,–, kan du enkelt få en midlertidig forsikringsgaranti for 4 måneder ved å kontakte IF    Skadeforsikring. Kjøretøyet vil gå over til ordinære LMK-vilkår når besiktigelse og etterfølgende søknadsprosess er ferdigstilt.
I tilfeller som krever besiktigelse, sørg for at du beholder en kopi av besiktigelsesskjema. Vær oppmerksom på at ved besiktigelse av kjøretøy kan klubben som utfører jobben oppkreve et spesialgebyr for å dekke utgiftene ved besiktigelsen.
Også når det gjelder lagerforsikring og restaureringsforsikring hvor kjøretøyet har verdi over 300.000,– kreves det fotografier og besiktigelse.
Når alt er i orden, vil sakens dokumenter bli sendt til LMKs forsikringsutvalg, som etter godkjenning sørger for at LMK Forsikring blir tegnet i forsikringsselskapet. Har du fått LMK Forsikring og senere opphører å være medlem av den klubben du tegnet forsikring gjennom – uten at du er blitt medlem av noen annen LMK-klubb – vil LMK Forsikringen opphøre fra første hovedforfall.

6. Markedets beste veteranforsikring

Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den sikreste dekningen som finnes på markedet. Alle kundebehandlere i IF Skadeforsikring har fått  relevant opplæring på LMK-vilkårene. Skulle det verste skje med kjøretøyet ditt, så vil hovedmålet vårt være å få kjøretøyet ditt på veien igjen så fort som mulig. I mange av tilfellene der andre selskap tilbyr en sum penger, vil vi strekke oss litt ekstra for å finne ut hvor du kan finne vitale deler – og kjøpe disse i stedet. Kjøretøy som ønskes forsikret til en verdi over den normale standarddekningen, må imidlertid spesialtarifferes, og det kreves i slike tilfeller at oppbevaringsstedet er særlig godt med hensyn til sikring mot brann og tyveri.

HUSK!
En LMK-Forsikring får du kun gjennom LMKs samarbeidspartner IF Skadeforsikring. Det er kostnadsfritt å bytte selskap. Ring IF Skadeforsikring og be om en vurdering på alle dine forsikringer. Du vil sannsynligvis få en lavere premie enn du har i dag. Dersom du usikker på om du skal be om et tilbud og flytte forsikringene, så husk at prosenter av din premie går til det arbeid LMK gjør på vegne av klubbene og veteranhobbyen for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby. Viktige satsingsområder er årsavgift, formue-beskatning og andre begrensninger vi opplever gjennom generelle lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne møter med vegmyndighetene.

Totalforsikringsrabatt på alt!
Gjennom LMKs samarbeid med IF Skadeforsikring får du tilgang til IFs fordelsprogram. Dette gir lavere priser på alt du ønsker å forsikre. Det lønner seg å ha forsikringen i orden!

Mer informasjon på If / LMK

Det er etablert en egen e-post du kan bruke dersom du har spørsmål: lmk@if.no

If har også tilrettelagt informasjon på sin egen hjemmeside. Den finner du HER!

 

Per Olav Lie Andersen – NJKs forikringskontakt
Ta kontakt med Per Olav for mer info!
Tlf 90 91 01 52 / E-post: per_andersen@live.no

Dette bildet er fra en usmakelig reklamefilm der en hjullaster lemlestet en XJ Serie 3. Vi viser det som en påminnelse om at selv Jaguarer kan komme ut for verdens ondskap.