NJK historie

Sommermøtekomitéen på Lillehammer i 1996. Fra venstre: Jon Sigmund Holtet, Arve Eid, Henrik Nøtvik, Christen Ringnes, Erik Andvik og Sidsel Ringnes. Denne Mark IX ble solgt ny i USA, første eier var blues-legenden B.B. King. Den ble siden kjøpt hjem til Norge. Den eies i dag av Freddy Roaas og gjennomgår nå en fullstendig restaurering inklusive overhaling av motor og transmisjon. Foto © NJK.

«Et 30-års jubileum går jo ikke upåaktet hen i Jaguarmiljøet. Vi har gravd så dypt vi kan i arkivene og funnet bilder og stoff fra noen høydepunkter i alle disse begivenhetsrike årene. De har fløyet av sted like raskt, uanstrengt og komfortabelt som kattene våre. Vi eldes med grace, space og pace.» Dette skrev Eyolf Hanssen og Jan Rodtwitt i Jaguaren 1–2008. Men mye er hendt siden den gang, ikke minst de seinere årene. Her er et forsøk på en sammenfatning av alt det vi har funnet på og fått til gjennom årene …

Tekst 1978–2008: Eyolf Hansen og Jan Rodtwitt.

Tekst 2008 – 2022: Åsmund Lindal. 

1978: Entusiastene kommer sammen

På konstituerende møte avholdt på Tyrigrava Cafe ved Gjersjøen utenfor Oslo 1. juli dette året ble klubben stiftet. Peter Dahl, innehaver av E-type, var ofte innom Bengt Borgen på bensinstasjonen ved «Hjulet» sammen med en annen av pionerene, Dagfinn Ring. Bengt Borgen var allerede da kjent som en som skrudde på Jaguarer, han Dagfinn og Peter kom i prat om behovet for en klubb. Ønsket om et felles miljø forsterket seg da Jaguar på denne tiden mistet sin norske forhandler og fabrikken åpenbart befant seg på konkursens rand.

Fra oldtiden på «Hjulet» bensinstasjon på Ringnes ved Gjersjøen i Oppegård der klubbens frø ble sådd i 1978. • Klubbens første styre rundt Fred Ljones XK140: Fra venstre Øyvind Schømer, Ola Moum, Fred Ljone og Peter Schjølberg, tidligere Dahl. Dagfinn Ring var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Bengt Borgen drev bensinstasjonen på «Hjulet» sammen med Dagfinn Ring. Her er en tegning fra de gode gamle dager laget av Tom Arne Evensen.

Peter Dahl uttalte i et intervju 1988 følgende: «Det vokste naturlig frem et miljø rundt Borgens bensinstasjon på «Hjulet» ved Gjersjøen. Her møttes gutta for en prat, Arne Nystrøm, Fred Ljone, Fjermestad, Pettersen (med hvit Mk2) og flere andre. Jeg luftet ideen om en klubb i Aftenposten under «bil diverse» med endel respons. Vi trommet sammen et styre på denne første «generalforsamlingen» på Tyrigrava og fortsatte med uformelle møter her.»

Bengt Borgen ble intervjuet i 1988 og fortalte: «Jaguar som bilmerke fanget meg efter en sjokkopplevelse som 17-åring. Jeg fikk se Helge Birting Hansens Mk VII og ble øyeblikkelig fascinert av Jaguarens design, interiør som en skinnsalong, den blå instrumentbelysningen; og så opp med motorpanseret! Designet med to overliggende kamaksler og den nydelige jevne gangen; det var enestående for en personbil den gangen. Efter en tid som lærergutt på bilverkested overtok jeg driften av «Hjulet» eller «Ringnes Bensin & Service». Her fikk jeg mer tid til å dyrke mine Jaguarinteresser og stedet ble sentrum for venner og bekjente med samme interesse; et lite miljø vokste frem. Jeg traff Peter Dahl på et møte i Sportsvognklubben på Rodeløkka og vi ble enige om å få i gang en Jaguarklubb i Norge. Peter kom ut til «Hjulet» og averterte høsten 1978 efter medlemmer i Aftenposten. Peter var den skrivende delen! Grunnlaget for klubben ble lagt av ham, uten hans innsats hadde det ikke gått!»

Henrik Hagen, sjefen i Jaguar Norge, slapp heller ikke unna intervju, her fra 1989: «Bengt Borgen var Jaguar-guruen på denne tiden. Han hadde trimma Mk1 som gjorde dypt inntrykk; han spant oppover Enerbakken i tjukk tåke, hang over rattet, gira og tro på! En Mk10 med 3 forgassere fikk også kjørt seg oppover Lierbakkene i minst 170 km.t., en opplevelse som også gjorde dypt inntrykk på veldig mange!  Jeg var med å dra i gang klubben, men eftersom «sjappa» tok mer og mer tid, opp til 18 timer i døgnet, ble det ikke mer tid til klubb.»

På klubbens konstituerende møte startet klubben med 15 medlemmer, det første styret besto av Peter Dahl formann, Dagfinn Ring kasserer, Øivind Schømer styremedlem, Fred Ljone varamann, Per Fjermestad revisor. Helt fra starten ble det lagt opp til klubbaktiviteter som blant annet besto av månedlige møter på Tyrigrava, andre onsdag i hver måned, et tidspunkt som har blitt beholdt til denne dag. Tidligere medlemmer minnes disse møtene som uformelle, hyggelige og fremfor alt rike på miljø. Deltagerantallet varierte fra 6 til 30. Man fikk også i gang en klubbavis «Jaguarnytt» og årskontigenten ble satt til 50 kroner.

Før stiftelsen var det særlig Norsk Sportsvogn Klubb (NSK) norske Jaguarentusiaster engasjerte seg i. Men som navnet antyder ga ikke denne klubben noe særlig tilbud til «salooneiere». Av frykt for å miste medlemmer ble det foreslått Jaguarklubben skulle være en underavdeling av NSK, men dette skjedde ikke. Samarbeidet har alltid fungert utmerket og Fred Ljone var den første tiden styremedlem i begge klubbene.

Sommeren dette året besøkte «representanter fra klubben» den svenske Jaguardagen ved Eskiltuna, iflg. Jaguarnytt 1979 kom svenskene på vellykket gjenvisitt senere på året. Medlemstallet økte utover til høsten til 30 ved årets slutt.

1979: Dobling av medlemstallet til 60 entusiaster …

Dette var på mange måter det virkelig etablerende året for klubben vår. Samholdet og entusiasmen holdt og medlemstallet «eksploderte» fra ca. 30 til 60 medlemmer. Formannen Peter Dahl (nå Schjølberg) ble beskrevet som et drivjern uten like. Senere redaktør Reidar Sletten begynte dette året, en «begivenhet i seg selv» ifølge ham selv; han hadde hørt om klubbens «kontaktmann» Bengt Borgen og meldte seg inn via ham. «Mang en fin Jaguar sto parkert utenfor bensinstasjonen på Hjulet det året.»

Medlemsmøtene fortsatte uformelt på Tyrigrava, til å begynne med i cafeteriaen, senere i «kjelleren» der medlemsmøtene begynte å ta form som underholdningskvelder, med temaer, film, lysbilder etc. På møtene fantes «store» mengder Jaguarmateriale tilstede, bøker, blader etc og man luftet planer for et eget «bibliotek». På slutten av året oppsto imidlertid enkelte gnisninger med Amcarklubben som gjorde krav på de samme kjellerstuene.

Et avertissement i Aftenposten resulterte i 25 nye medlemmer. Et eget medlemsblad så dagens lys, «Jaguarnytt», i stensilert A4-format, med kopier av Jaguar-relatert stoff og egne artikler. Det beste innslaget dette året var utvilsomt historien om hevningen av en S-type fra bunnen av Åsrumvannet. Den havnet der i forbindelse med forsikringssvindel 8 år før, Harald Årskog fikk den hevet på egen regning. Klubbmedlem Kaj Rune Clausen overtok bilen, fylte motoren med diesel, hvorefter den ble dradd noen omganger med startmotoren. Så ble dieselen tappet og vanlig motorolje påfylt. Efter noe harking og hosting tente så dyret på alle pluggene og motoren knurret i vei som den selvfølgeligste ting av verden

1980: Sommermøtet blir «oppfunnet»

Dette året ble klubbaktivitetene utvidet til å omfatte sommermøter og andre utearrangementer der medlemmenes familier kunne delta. Senere kom også utenlandsturer til og vi aner konturene av klubben slik den er i dag. Dahl og Borgen var fortsatt klubbens lokomotiver, Borgen på den tekniske siden og Dahl på klubbsiden. Sistnevnte var både formann og redaktør i denne perioden, i tillegg til travle jusstudier. Det var disse som gjorde at han måtte trekke seg ved utgangen av året.

Medlemsmøtene fortsatte trutt som i 1979, tildels godt besøkt. Den 14. Juni ble klubbens første sommermøte arrangert på Strand ved Høvik i Bærum, med snaut 30 deltagende biler. Strand ble valgt på grunn av sin «engelske stil». Videre dro en delegasjon til svenske klubbens årsmøte. Jaguarnytt kom ut med fem nummer og klubbens logo ble født efter en konkurranse blant klubbens medlemmer.

Fra Jaguarnytt dette året trekker vi frem Victor Brustads kjærlighetserklæring til E-typen efter hans første møte: «Det eneste jeg husker etter at jeg våknet av beruselsen var noen glimt av et interiør som minnet om en flycockpit, og en motor som var så overveldende i sin skulpturelle form at det gikk frysninger nedover ryggen på meg. Vi satte oss inn i monsteret, her var knapper og instrumenter til å bli grønn, og så panseret da, like langt som et vondt år; syntes å stoppe et par kvartaler borte. Det var dette som skulle bli vår kjæledegge i fremtiden.»

1981: Bakrusens år

Dette var bakrusens år, klubben sto i fare for fullstendig oppløsning efter Dahls uttreden av styret. Lite skjedde og kun ett nummer av Jaguarnytt kom ut. På slutten av året oppløste styret seg selv, men et nytt styre med Bengt Borgen som formann ble stablet på bena. Tross denne litt labre stemning klarte klubben å få til enda et vellykket sommermøte på Strand. Vi lar referatet fra Jaguarnytt tale for seg: «Ca. 25 Jaguarer møttes i grønne omgivelser på Strand. Været var ikke det beste tidlig på morgenen. Regn og grå himmel er ikke hva man ønsker under et slikt evenement. Men det bedret seg under formiddagen og til slutt slapp solstrålene frem. En S-type hadde reist helt fra Hardanger, og Birger Carlsson fra Smålands Jaguarservice kom selvsagt. Han hadde unnagjort 60 mil i løpet av natten i en E-type serie 3 roadster.. Oslo Jaguarservice stilte med stand og en bråte deler … Bengt Borgen og Peter Dahl var dommere. Hver dommer hadde 15 poeng å dele ut, 5 poeng på respektive motorrom, + bagasjerom, interiør og eksteriør.»

Utflukt til Morokulien ca. 1982. Den eneste vi kan gjenkjenne her, er veteranen Bjørn Teigen med ryggen til.
Utflukt til Morokulien ca. 1982. Den eneste vi kan gjenkjenne, er æresmedlem Bjørn Teigen i mørkeblå genser med ryggen til. Foto © NJK.

1982: Hjulene i gang igjen

Med nytt styre kom hjulene efterhvert i gang igjen. Samtidig ble det vanskeligere å verve folk til nødvendige oppgaver og medlemstallet sank. Rabattordninger på deler og rekvisita ble satt i system, klubben fikk egne medlemskort, brevark, medlemskort og ikke minst; skikkelige vedtekter.

I Jaguarnytt hadde Arne-Atle Nystrøm og Knut Tørre overtatt som redaktører efter Dahl, men overlot efter kort tid roret videre til Anders Knutsen. En idé om å lage et «vårmøte» på Grefsenkollen ble en stor suksess, likeledes det til da best organiserte sommermøtet på Strand med kveldsfest, dans og det hele.

Det internasjonale engasjementet var det heller ikke noe å si på dette året. I juli dro en kontigent medlemmer til England og Jaguarfabrikken i Coventry, videre hadde klubben folk tilstede både på den svenske og nederlandske klubbens årsmøter. De ordinære medlemsmøtene fortsatte som før på Tyrigrava.

Jaguarnytt kom ut med hele fem nummer. Vi plukker frem et leserinnlegg fra Tore Fossen: «Vi har valgt oss våre hjertebarn, men hvorfor i all verden Jaguar? Kan det være den spreke motoren? Visstnok er XK-motoren en genistrek, men verden er full av hestekrefter. Hva med den skinn- og nøttetresutrustede kupéen? Hva med bilens «ansikt» karosseriet, er det så spesielt? Kan det være «a taste of the old world» ? –  er det grunnen til at vi har  Jaguarfeber?»

Jaguarfeber hadde i alle fall de som var i England det året: «Efter alle disse fantastiske inntrykkene (dvs. fabrikkomvisningen) var vi visse på at nå måtte det til noe helt spesielt for å få oss i kne. Og det var nettopp det som skjedde! Vår meget hyggelige guide viste oss en aldri så liten nyhet, XJS cabriolet! Og ikke nok med det; i denne bilen satt Jaguars nye AJ6 motor! Det var ikke foruten stor glede at enkelte nærmest lå oppe i motorrommet …»

Sommermøtet 1983 på Strand. Vi skimter Victor Brustads Rolls Royce, Erik Gjertsens XJS og Terje Gaaruds XK140.
Sommermøtet 1983 på Strand. Vi skimter Victor Brustads Rolls Royce, Erik Gjertsens XJS og Terje Gaaruds XK120. Foto © NJK.

1983: Imponerende støynivå

Redaktørvervet ble kastet videre til Victor Brustad mens Reidar Sletten overtok som formann. Medlemstallet passerte 100 mens året ellers nok vil bli husket av veteranene på grunn av forsøket med å trykke Jaguarnytt selv. Det anskaffede trykkeriutstyret viste seg imidlertid å være så dårlig at efter to mislykkede forsøk ble det returnert. Fadesen kostet både tid og penger, og bladet måtte igjen sendes til et profesjonelt trykkeri. I nytt A5 format fra nr. 2/3 1983 fikk bladet en nivåhevning.

Klubbens fjerde sommermøte på Strand ble som foregående en stor suksess og en verdig markering av klubbens 5-års gebursdag. Klubben valgte en ny vri og avholdt møtet sammen med Rolls-Royce / Bentley klubben. Publikum og biler møtte i et stort antall, minst 43 Jaguarer, innom kom også en 20 – 30 sportsvogner på vei til et annet arrangement på Hønefoss. Bengt Borgen startet opp sin Falcon D-type replica banebil med et imponerende støynivå det ennå går fråsegn om!

Av nye medlemmer dette året skal nevnes senere formann Jon Sigmund Holtet, mens det fra Sandnes antydes at Roald Haugen vil starte opp en lokalgruppe … Fra Jaguarnytt siteres Reidar Slettens leder i nr. 6: «Året 1983 nærmer seg slutten og vinterens trøstesløse tid for Mk2 eiere nærmer seg. Katten er stallet opp og annet fremkomstmiddel må benyttes.. I den senere tid har de månedlige møtene vært dårlig planlagt og opplegget virket noe tynt. For at vi ikke skal havne helt på mimrestadiet skal vi prøve å legge opp til et noe fastere program i tiden fremover.»

1984: XK-motor som lotterigevinst!

Det var labert fremmøte på månedsmøtene på Tyrigrava Café, dette forverret seg ytterligere utover høsten i forbindelse med eierskifte på cafeen. Hos Bengt Borgen ble i tillegg avholdt en rekke tekniske møter, også disse relativt beskjedent besøkt.

Bladet økte derimot merkbart både i kvalitet og innhold og kom ut med 5 nummer. Roald Haugen kunne rapportere om god respons i Sandnes. Trans Motor tar opp igjen importen av Jaguar til Norge og Oslo Jaguar Service flytter fra Majorstuen til nye lokaler i Darresgate. Sommermøtet (stadig på Strand) utviklet seg svært bra tross regnvær først på dagen; minst 37 biler og mange besøkende. Og utlodningspremien? – En XK motor!

I Jaguarbladet dukker opp en skribent ved navn «kranglefan» som gjorde seg sine betraktninger rundt møtene på Tyrigrava: «Hvem er denne siræva forsamlingen som enkelte onsdager kommer som en gresshoppesverm i retning Gjerssjøen? En usalig samling firehjulede rariteter ….» Reidar Sletten fortsatte som formann men overtok i tillegg redaktørjobben.

1985: Aksje i Jaguarfabrikken

I januar trakk styret seg fra sine posisjoner og klubbens ekstistens hang i en tynn tråd. Med Morten Mørch jr. som ny formann og Jan Rodtwitt som sekretær påtok Sletten seg redaktørvervet videre og bladet kommer ut med 6 solide nummer.

Klubben kjøpte seg i løpet av året én aksje i Jaguarfabrikken, pålydende 25 pence. Klubben fikk dessuten status som «offisiell» norsk merkeklubb av fabrikken og importøren Trans Motor.

medl.kort.teigen1986: Høstmøte hos Henrik i Jaguar Norge

Jaguarnytt var stadig klubbens «fanebærer» med 6 fine nummer også dette året. Formann Morten Mørch uttalte i sin leder i nr. 3: «Norsk Jaguarklubb er for oss alle. Et sted der det å interessere seg for Jaguarer er adgangskort nok, et sted der man ikke setter hverandre i riktige og gale båser. Et sted der en kan hjelpe og lære av hverandre.»

Medlemsmøtene ble flyttet fra tradisjonsrike Tyrigrava til Norsk Teknisk Museum. Flytting rammet også sommermøtet som styret nå valgte å avholde på Frognerseteren. Høstmøtene hos Henrik Hagen og Jaguarservice startet opp og har siden vært en kjærkommen tradisjon.

1987: Våteste sommermøte i klubbens historie

Medlemstallet passerer 200 og Jan Rodtwitt avløser Reidar Sletten som redaktør mens Morten Mørch fortsetter som formann. Sømmermøtet avholdes delt på Refsnes lørdag, søndag på Frognerseteren i øsende regnvær, det klart våteste sommermøtet i klubbens historie til nå.

Efter at Tyrigrava falt ut som passende møtested sliter nå klubben med å finne noe bedre egnet. I tillegg til de faste sammenkomstene hos Jaguarservice og Bengt Borgen er klubben i de neste 2 årene innom Teknisk Museum, Sheraton Hotel i Sandvika, Frognerseteren og Øverland gård. I Østlandsområdet synes tendensen til utflukter eller «pic nics» å feste seg dette året med utflukt til Modum. I Molde satset Erling Kleve friskt på enda en lokalavdeling, med hele 11 engelske katter i kurven.

Jaguarnytt fortsetter med seks nummer, mens økonomien endte opp med bunnskrapet kasse.

Utenlandske gjester beæret oss med besøk på 10-års jubileet, her den danske redaktør Niels Due Abrahamsen.
Utenlandske gjester beæret oss med besøk på 10-års jubileet, her den danske redaktør Niels Due Abrahamsen.

1988: 10-års jubileum på Refsnes Gods

Klubben feirer sitt 10 års jubileum på Refsnes Gods og Erik Gjertsen overtar som formann. På generalforsamlingen gikk det i følge referatet nesten «kaotisk» for seg og medlemskontigenten øker til 250 kroner pr. år. 10-årsjubileet på Refsnes ble særdeles stilig avviklet med ca. 60 katter tilstede i et alldeles nydelig vær, krydret med bryllupsfeiring for Bengt Borgen og Karina Haregg, klubbens første kvinnelige styremedlem. Noe kritikk fremkom imidlertid mot mangel på aktiviteter og delvis fravær av stevneledelse, ført i pennen av senere formann Morten Ydalus: «Det var i løpet av hele lørdag formiddag ikke lagt opp til en eneste aktivitet verken for barn eller voksne… Jeg savner aktiviserende tiltak i klubben…»

Jaguarnytt kom ut med seks meget velfylte nummer, nummer to fikk for første gang farget forside.

1989: Scandinavian Rally

Årets hovedattraksjon var utvilsomt det dansk regisserte «Scandinavian Rally», det best gjennomførte og planlagte Jaguararrangement på norsk jord til da. Ca. 50 europeiske entusiaster fikk oppleve norsk natur på sitt beste, og vi norske fikk en opplevelse av Jaguarfellesskap vi sent glemmer. På høsten tok noen av klubbens mest interesserte en Englandstur til fabrikken i Browns Lane og Jaguar Enthusiasts’ Club store møte på Littlecote.

Sommermøtet ble avholdt over en dag i Drøbaks badepark, av en dedikert sommermøtekomite som denne gangen ikke overlot noe til tilfeldighetene. Solen skinte om kapp med krom’en og barna fikk egen skatteløype. Månedsmøtene flyttes til Øverland gård og Oslo Jaguarservice overtar importen av Jaguar. I England overtar Ford nå fabrikken og klubbens aksje tilbys innløst til mange ganger pålydende, men ikke nok til å dekke innløsningskostnadene!

Jaguarnytt skifter tilbake til A4 format med profesjonelt trykk, men fortsatt uten farger.

1990: Redaktøren anskaffer PC

Generalforsamlingene vedtas flyttet fra januar til sommermøtene. Morten Ydalus overtar styrevervet og innfører endringer på klubbladet, farget forside og navneskifte til «Jaguaren» fra nr. 4. Samtidig anskaffer redaktøren seg PC og dataalderen gjør sitt inntog i klubben.

Sommermøtet avvikles i Åsgårdsstrand i fint sommervær og 40 fremmøte vogner, men dessverre svært dårlig arrangert med nærmest totalt fravær av møtekomité.

Fra bladet må vi sitere daværende redaktør: «Flere i klubben har i lengre tid lidd av en vanskelig traktabel Jaguarmani. Tilstanden kan i mer uttalte tilfeller få karakter av sykdom, en såkalt «jaguarfeber», eller «jaguaritis», med subtypen «oncitis pantherica» på latin. Tilstanden karakteriseres av overdreven rastløshet, søvnløshet og jaguarfantasier. Eneste behandlingsmulighet er anskaffelse av en eller flere Jaguarer, alt efter hva lommeboken tåler..»

Og ute i verden? Jaguar vant dobbelt i Le Mans; «en fantastisk tur» i følge formann Morten Ydalus som refererte for bladet.

1991: Fra Oslo til Vrådal i Telemark

Morten Ydalus skriver i sin første leder «å gjøre klubben mer attraktiv for medlemmene og finne et fast tilholdssted er langsiktige arbeidsmål …». Møtene flyttes tilbake til Sheraton Hotel i Sandvika mens det tradisjonelle sommermøtet for første gang flyttes utenfor Oslo-området, nærmere bestemt Vrådal i Telemark. Både stedet og arrangementskomiteen besto prøven med glans; dette skulle bli innledningen til en ubrutt rekke sommermøter med meget høy kvalitet.

Som en forberedelse til det planlagte Nordkapprally i 1994 tok Morten Ydalus og Kai Fellkjær interesserte med på en Englandstur utpå høsten; en utrolig artig opplevelse med bl.a. besøk hos Penny og Roger Woodley med deres utrolige Jaguarsamling (lightweight E-typer etc ..), London Motor Show, fest på Chadley House, besøk hos XK-engineering; vi fikk hilse på Jaguarpersonligheter som Rose Eaton, Paul Skilleter og fabrikkens visedirektør John Grant.

Bladet holder stilen med 6 utgitte numre, fra nr. 5 debuterer Stefan Werner med Catscatter kjøp og salg spalte.

Arrangørene bak Norgeshistoriens til nå største Jaguararragement "North Cape Rally" 1992 sees her i C-type replica, Morten Ydalus og Kai Fellkjær.
Arrangørene bak Norgeshistoriens til nå største Jaguararragement «North Cape Rally» 1992 sees her i C-type replica, Morten Ydalus og Kai Fellkjær. Foto © NJK.

1992: North Cape Rally med 100 Jaguarer

Morten Ydalus og Kai Fellkjær med sitt «arctic Challenge» setter sitt preg på dette året ved sammen med klubben å sette ut i livet Norges til nå største Jaguararrangement. «North Cape Rally» samler 100 Jaguarer fra alle himmelstrøk til det som skulle bli en unik «once in a lifetime experience..». Sommermøtet i Holmenkollen dannet starten på løpet og aldri har vel et norsk sommermøte hatt et så gedigent internasjonalt preg.

På generalforsamlingen lot Morten Ydalus Hans Knubel overta formannsklubben og nok en gang byttet klubben møtested til Villa Sandvigen, nesten vegg i vegg med Tyrigrava. «Jagshop» med pådriverne Mette Knubel og Sigrid Hanssen kom i sving og har senere holdt det gående. Julebordet på restaurant Fregatten ble meget vellykket og julebordtradisjonen har senere holdt stand.

Bladet utkom med de vanlige 6 nummer der nr. 4 var et spesialnummer for Nordkapprally. Redaktøren tar i bruk dataverktøyet «Pagemaker» og legger bort saks og limstift for godt.

Styret 1993: Fra venstre Jon S. Holtet, Henning Lund, Hans Knubel, Tore Leknesund, Eyolf Hanssen, foran Stephan "Catscatter" Werner.
Styret 1993: Fra venstre Jon Sigmund Holtet, Henning Lund, Hans Knubel, Tore Leknesund, Eyolf Hanssen, foran Stephan «Catscatter» Werner. Foto © NJK.

1993: Trygve Hegnar inviterer til vårmønstring

Atter bytter klubben møtelokale, efter en dugnad i lokalene til Roadster Square, forhandler for Morgen og til dels andre brukte engelske biler fikk vi en koselig krok. Efter initiativ fra klubbens medlem Trygve Hegnar startes tradisjonen med 1. mai mønstringer på Holmen Fjordhotell i Asker. Sommermøtet fant sted i Grimstad og ble efter redaktørens mening det best gjennomførte til nå, ikke minst pga sin unike humor og gjennomførte stil fra Sandnesgjengen som sto for arrangementet. Tiler som «supreme rally commander», «chief justice of fair play» og «head of grace, space and pace» smykket arrangørenes uniformer, og hvem glemmer vel ikke hemmelighetsfulle «Beverol»?

Medlemstallet kommer ved årsslutt opp i 267.

1994: Vårmønstringen befester sin stilling

Sommermøtet ble for første gang arrangert utelukkende av kvinner, nemlig «Jaguarenkene», utgått fra den voksende lokalavdeling i Drøbak. Med feminin «touch» ledet de sommermøtet med stø hånd på ulastelig vis, vi koste oss skikkelig. «Arctic Challenge» arrangerte nok en gang Nordkapptur, men uten klubbens hjelp denne gangen og med atskillig mindre bravur enn i 1992.

Vårmønstringen på Holmen befestet sin stilling som et populært arrangement. Klubben deltok også på utstillingen «Automania» i april. Klubbmøtene endret noe profil til også å inneholde besøk på aktuelle bedrifter og verksteder, som Kampen Autorust og Oslo Lær og Møbel. Jon Sigmund Holtet ledet et meget vellykket «Hadeland rundt» i september.

Jaguaren utkommer med fem nummer og verdens lengste skrevne Jaguarserie «XJ privat» starter opp i nummer to ført i pennen av Bård Hesvik. Medlemmet Nick Johannessen overtar styringen av den internettbaserte Jaguarklubben «Jag-lovers» og således bekrefter klubbens inntreden i internettæraen. Antallet medlemmer øker langsomt og sikkert, nå litt over 300.

1995: Nye koster + Vestlandsrally

Hans Knubel leder klubben videre inn i ordnede former, ikke minst økonomisk. Vi har gode møter med god oppslutning, vi har vårmøter, sommermøter og faste utflukter som bl.a. grillfestene hos familien Kleppan på Hof. Med tittel «Vestlandsrally» leder bergenseren Sigfinn Bartz Johannessen oss rundt om til alle vestlandets herligheter på sommermøtet inklusive Omastrand verft og Rosendal. Innlagte forfriskninger som innviklede oppgaver med rebus og annet satte en ekstra spiss på turen! Drøbakgjengen drar på sin første Englandstur som ikke skal bli den siste.

1996: Mjøsrally

Ny formann Jon Sigmund Holtet fortsetter i det gode spor klubben befinner seg i. Sommermøtet «Mjøsrally» på Hafjell ble like vellykket som vinter-OL, med mye praktfull Jaguarhumor under festmiddagen. «Arctic Challenge» arrangerer sitt tredje Nordkapprally, også denne gang profesjonelt ledet og meget vellykket.

1997: Norges første SS100 på sommermøtet

Jon Sigmund Holtet leder klubben videre i god stemning, alt fungerer, medlemstallet vokser og møtene er glimrende. Klubbkassen fylles med penger og ingen klager. Jaguaren utkommer fast med 5 nummer i året. Sommermøtet på Lifjell Hotel ved Sommarland i Telemark tilfredsstiller alle forventninger, vi får til og med se Norges første SS 100. Stemningen de neste 10 årene fortsetter i samme spor, en veldrevet klubb med det meste på skinner!

Vinnere av Concours d’Elegance på 20-årsjubileet i 1998.
Vinnere av Concours d’Elegance på 20-årsjubileet i 1998. Foto © NJK.

1998: 20-års jubileum på Refsnes Gods

Sommermøte og generalforsamling ble avholdt på Hotell Refsnes Gods på Jeløya ved Moss i tiden 29. – 31. mai. Klubben feiret sitt 20 års jubileum og sommerkomiteèn fra Drøbak bestående av Hans Knubel formann, Eyolf Hanssen, Rolf A. Johansen, Mette Knubel, Sigrid Baden Hanssen og Arvid Eid hadde lagt ned et stort arbeid.

Lørdagen startet med bilutstilling i gågaten i Moss hvoretter turen gikk videre langs idylliske småveier til Støtvig Hotell hvor lunsjen ble inntatt. Festmiddagen i Kongesalen aspirerte naturlig nok til å bli jubileèts høydepunkt, med flere innlagte overraskelser. Med hele 115 deltakere fra klubben og hele 15 svenske gjester kunne Hans Knubel innledningsvis fastslå tidenes største deltagelse i noe sommermøte. Videre «special guests» var Jaguar Norge med Henrik Hagen, Thomas Øvreseth og Ragnhild Bøhn.

Toastmaster for kvelden: Stig Moltu-Jacobsen som med «glimt i øyet» loste oss gjennom en dyrisk lang taleliste med meget attåt, i sannhet ble middagen en svært «fyldig aften» på bortimot 3 timer. Formann Jon Sigmund kunne etter forretten og en runde hovedrett m/flere glass rødvin takke alle gjestene, spesielt de «trävliga svenskene», takke klubbens grunnleggere og alle som hadde bidratt til klubbens suksess de siste årene, fra «svartedauen» i 1978 med rust og problemer til dagens klubb med nesten 500 medlemmer.

Henrik Hagen fremførte i sin tale til klubben også en hilsen fra Jaguarfabrikkens direktør Nick Scheele hvor også han gratulerer klubben med sine første 20 år. Til kaffe avec ble vi servert spesiallaget marsipankake m/Jaguarmotiv i ren sjokolade, samt jubileumskransekake donert av Reidar Vea. Søndagen var avsatt til concour i den fine parken foran hotellet.  Rammene rundt og innholdet i arrangementet med spesiallaget fyrverkeri ved midnatt gjorde dette til et av de mest minneverdige sommermøter. Avslutningsvis siteres vår svenske venn Birger Carlsson: «det besta och finaste sommarmøte jäg har varit med om «.

Generalforsamlingen: Jon Sigmund Holtet tar et ekstra år som formann.

1999: Sunnmøre kommer på banen

Dette var Sunnmøres store bidrag til sommermøter. Med Elbert Olsen og fam. Lundanes som dyktige arrangører startet det hele fredag 21. mai på Union Hotell i Geiranger. I storslått natur og flotte omgivelser fortsatte ferden neste dag mot Ålesund og Scandic Hotell. Deltakerne fikk oppleve «Jugend» byen, Atlanterhavs-akvariet, veteranbusser, engelske «Bobyer» og mye annet. Dessverre la værgudene en demper på det ellers så flotte arrangementet lørdag kveld, en festmiddag med dans på låve med glisne vegger der stormkastene rev i hårtustene!

Osloavdelingen hadde dessuten en flott utflukt «Hurumlandet rundt», på generalforsamlingen ble Per Ove Asperud vår nye formann og Øyvind Henriksen ny sekretær.

2000: Sørlandsstemning med reker og hvitvin …

Sommermøtet og generaltforsamlingen fant sted på Tyholmen Hotell, Arendal med Henning Lund og Eivind Håkedal som arrangører. Allerede fredag (9/6) var det båttur i skjærgården med reker og hvitvin. Lørdag tur til Dyreparken i Kristiansand hvor også concour d’elegance fant sted. Søndagen gikk til «dalstrøka innafor» og til Birkenes Bygdemuseum og Myhre Torvstrøfabrikk Deretter til Kristiansand og Kanonmuseèt der tyskerne etterlot seg en kanon med rekkevidde halvveis til Danmark. Alt i alt et meget innholdsrikt sommermøte.

Ellers bra aktivitet i lokalavdelingene, mindre utflukter som «grensetreffet» i Østfold, Romeriksløpet og en tur til Skotland. Et godt Jaguarår! Generalforsamling: Ingen endringer i styret. Jon Sigmund Holtet utnevnes til Æresmedlem.

Asbjørn Sverd får illustrere den gode stemningen som råder i klubben i 2001.
Asbjørn Sverd får illustrere den gode stemningen som råder i klubben i 2001. Foto © Åsmund Lindal.

2001: Best of British på Rådhusplassen

Ole Kristian Ranvik arrangerte «Best of British», den til da største samling engelske biler noensinne, dvs. ca. 100 vogner!, – alle utstilt på Rådhusplassen i Oslo til ære for det engelske dronningbesøket dette året.

Årets andre høydepunkt var sommermøtet i Haugesund og Radisson Park Hotell hvor Bård Hesvik med frue og medhjelpere tok imot. Byen viste seg fra sin beste side og vi kvitterte med bilutstilling på Rådhusplassen til ære for byens befolkning. Senere ble vi ledet over broen til Karmøy og flott omvisning i vakre Skudeneshavn. Kveldens høydepunkt ble festmiddagen i «Staalehuset» – byens høyeste «sildeslott». Den musikalske underholdningen sto engelske Willie Wilde for som tok oss med gjennom «rockens» historie. Søndagens besøk av selveste sildakongen Arvid Otto «Sildenskjold» Mørch ga oss humørfylte innslag om Haugesund. Vel gjennomført og flott arrangement.

Jagshop runder 10 år. Mette og Sigrid vil fortsatt stå på for klubbens medlemmer. På generalforsamlingen trekker Per Ove Asperud seg efter 2 års perioden som formann og Øyvind Henriksen overtok roret. Kristin Østigård/Nils Vosgraff ble nye sekretærer og Ruben Husberg ny kasserer.  Marianne Holtet fratrådte kasserer-vervet som hun hadde skjøttet siden 1995. Hun fikk fortjent applaus for utmerket innsats.

Jaguaren gjør et nytt (katte)-sprang videre og får en ansiktsløftning takket være nytt design fra Åsmund Lindal som siden har stått for layout og etterhvert overtatt som redaktør av bladet (fra første utgave i 2012).

2002: Vårmønstringen 10 år

Vårmønstringene 1. mai på Holmen Fjordhotell i Asker kunne markere 10 års jubileum. Det hele startet som kjent i 1993 og Drøbak-gjengen (Hans Knubel, Eyolf Hanssen, Rolf Johansen m.fl.) har årvisst stått for arrangementet.

Sommermøtet ble dette året lagt til Victoria Hotell i Fredrikstad, tradisjonen tro i pinsen. En landsomfattende hotellstreik holdt på å kullseile hele arrangementet, men vi ble reddet i 12. time. Lørdagen ble det tur-rally til Onsøy og besøk på Ellingård Herregård – en praktgård fra 16 – 1700 tallet. Innlagte tekniske kjøreprøver satte mang en deltaker på prøve. Festmiddagens hovedrett var et usedvanlig stykke elgkjøtt av seigeste slag, så her slet vi virkelig. Kveldens toast-master Jon Sigmund Holtet geleidet oss imidlertid på sin alltid humoristiske måte, vel gjennom måltidet. Søndagen inntok vi på Kongens Torv i Gamlebyen hvor concour fant sted. Vår gründer og første formann Peter Schjølberg samt tidligere redaktør Victor Brustad beæret oss med et besøk denne dag. Arrangementet ble avsluttet mandag 2.pinsedag med omvisning på Isegran – en halvøy som var en del av festningsverket rundt Gamlebyen.

Ellers tur til Vestfold og den nye avdelingen der. Generalforsamlingen: Styremedlem Per T. Pedersen takket av etter flere år og ble erstattet av Ulf Nilsen. Medlemstallet passerte 700 inkl. 6 æresmedlemmer.

Arrangementskomiteen for klubbens 25 års jubileum i Bergen: Fra venstre Stig Moltu Jacobsen, Kåre Sletten Hansen, Casper Hestness, Henry Bjånesø, Siri Solheim, Svein Opheim og Sigfinn Bartz-Johannessen. (Jørn Abrahamsen var ikke tilstede da bildet ble tatt).
Arrangementskomiteen for klubbens 25 års jubileum i Bergen: Fra venstre Stig Moltu Jacobsen, Kåre Sletten Hansen, Casper Hestness, Henry Bjånesø, Siri Solheim, Svein Opheim og Sigfinn Bartz-Johannessen. (Jørn Abrahamsen var ikke tilstede da bildet ble tatt). Foto © Åsmund Lindal.

2003: 25-års jubileum i Bergen

Hotell Neptun i Bergen ble base for klubbens 25 års jubileum i tiden 6. – 9. juni. Vestlandets hovedstad viste seg fra sin beste side og vi ble mottatt av en Jaguar-tung festkomitè bestående av Sigfinn, Stig, Casper, Kåre, Henry, Siri, Jørn og Svein, alle tungvektere i klubb-sammenheng og pådrivere i Bergen Jaguar Forum. Fredagskvelden startet på ærverdige restaurant Banco Rotto med skalldyr og andre varianter av havets delikatesser. Mange gjester fra inn- og utland fylte lokalene – fra Danmark den danske formannen Svend Aage Tholstrup, sammen med redaktør Nils Due Abrahamsenn og flere andre. Fra Sverige kom tidligere formann Per O. Arneberg, Erik Arneberg, Svend Nordensten med følge, fra England forfatter og redaktør Nigel Thorley m/frue med et vennepar; – alle fra Jaguar Enthusiast Club.

Lørdag startet med rally ut av byen og til Os hvor vi hadde konkurranser og beså et lokalt trebåtbyggeri, deretter tilbake via Fanafjellet til Trollhaugen og Edvard Grieg_’s musikk ble spilt av pianist Audun Kayser. Festmiddagen om kvelden ble ledet av den profesjonelle toastmaster Henry Bjånesø som imponerte alle med bl.a. å huske fornavnene på samtlige 132 gjester (!) – snakk om teknikk.

Søndagen inntok vi fisketorget for utstilling og concour. Været var flott og publikum strømmet til. Lunsj med premieutdeling ble gjennomført på ærverdige Zachariasbryggen. Tilslutt en stor takk til sommermøtets hovedsponsor Jaguar Norge og et vel blåst 25 års-jubileum.

Generalforsamlingen: Øyvind Henriksen overlot formannsklubben til Ulf Nilsen som ble valgt med akklamasjon. Ole Kristian Ranvik ble utnevnt til Æresmedlem.

Stemning ved elvens bredd, fra sommermøtet på Kongsberg 2004: Per Langøy og Astrid Noordhof slapper av i sommersolen.
XK150-stemning fra sommermøtet på Kongsberg 2004: Per Langøy og Astrid Noordhof slapper av i sommersolen ved elvebredden. Foto © Åsmund Lindal.

2004: Vi møtes i sølvbyen Kongsberg

Sesongen ble, tradisjonen tro, innledet 1. mai med en meget vellykket Vårmønstring i Follo- avdelingens regi. Mer enn 100 biler tok turen til Holmen Fjordhotell.

Sommermøtet og generalforsamlingen ble dette året lagt til «sølvbyen» Kongsberg hvor en mannssterk sommermøtekomite tok imot. Frank Ellingsen, Torgeir Haugen, Svein M. Lund, Frank Vangsnes, Ulf Nilsen og Ragnar Moslet hadde lagt opp til et kulturelt og omfangsrikt sommermøte i dagene 8-31. mai. Etter fredagens «get together» med pizza og tilbehør kom lørdagen med utstilling og concour i Magasinparken med Numedalslågen fossende forbi. Festmiddagen om kvelden startet med omvisning i sølvverksmuseèt for deretter å nyte middagen i en restaurert smeltehytte.

Søndag 1. pinsedag var det billøp gjennom grønn og frodig natur til Eidsfoss Hovedgård – det rene Soria Moria-slott med engelsk hage og parkanlegg hvor også lunsj ble servert. Tilbaketuren gikk via Saggrenda og Kongens Sølv-gruver hvor vi kunne bivåne gruvene ved hjelp av et dieseldrevet tog som tok oss ca 3.5 km inn i fjellet. Dagen ble avsluttet med middag hos Jonas B. Gundersen restaurant. Nok et velregissert sommermøte var over.

Klubbens nye sekretær ble Ragnar Moslet og ny varamann Knut Braaten – begge valgt med akklamasjon. Klubben drives fortsatt sunt med overskudd og økning i medlemstallet. For Osloavdelingen ble det arrangert en uforglemmelig tur til Rakkestad der Kai Minge fortsatt innehar Norges største samling eldre biler? – få har sett maken.

2005: Jaguarene møtes i oljebyen

Kjente NJK-personligheter utfolder seg under bedømmingen av en kjent Mark 2 i Stavanger i 2005.
NJK-personligheter utfolder seg under bedømmingen av en kjent Jaguar Mark 2 utenfor Oljemuseet i Stavanger i 2005. Foto © Åsmund Lindal.

Sommermøtet ble dette året lagt til oljebyen Stavanger 13. – 16. mai) med SAS Royal Hotell som hovedbase. Den eminente sommerkomitè bestående av Grethe – og Ruben Husberg ønsket velkommen. Pizza og mjød sto på menyen på fredagens «get together» og gjensyn med gamle venner ble en suksess. Lørdagen bar det av sted til oljemuseèt hvor også concour ble gjennomført. Lunsjen ble inntatt i restaurant Bølgen og Moi lokalisert i museèt.

Verdens nordligste Jaguar? Johnny Mælands Sere 2 XJ12 fotografert på Svalbard, der den er i daglig drift i 2005.
Verdens nordligste Jaguar? Johnny Mælands Serie 2 XJ12 fotografert på Svalbard, der den er i daglig drift i 2005. Foto © Johnny Mæland.

Kveldens fest fant sted i «De Røde Sjøhus» hvor de lekreste retter ble oss til del med viner ad libitum. Premiering for concour ble også et høydepunkt, da premiene besto av oljeplattformer i miniatyr – ja, hva ellers.  Søndagens rally tok oss ut av byen på smale veier i det Jærske kulturlandskap for å ende opp på Flyhistorisk Musèum på Sola – en godbit for de fleste. Meget vellykket og trivelig arrangement og en stor takk til familien Husberg!

Ulf Nilsen tok en ny periode som formann og tidligere varamenn Knut Braathen og Pål Lien ble styremedlemmer. Nye varamenn ble Sjur Stampe og Viggo Lund. Regnskapet viste igjen overskudd og en særdeles trygg økonomi.

2006: «Stemmen fra London» ved Mjøsas bredd

Sommermøtet fant sted på Scandic Hotell, Hamar, i tiden 2. – 4.juni med parkering i Hamarhallen vegg i vegg med hotellet. Avreise lørdag i kortesje til praktfulle Domkirkeodden ved Mjøsas bredder. Ny vri på Concour d’elegance ved at styret aktiviserte deltakerne til selv å bedømme bilene med de 3 beste i hver klasse. Lunsjen ble tilkjørt og inntatt i det grønne. Det ble foredrag i Domkirke-ruinene og noen benyttet sjansen til et besøk i Jernbane-museèt.

Tilbake på hotellet fikk vi besøk av Richard Hermann som ankom i staselig London-buss. «Stemmen fra London» ga oss noen velformulerte vurderinger av den britiske folkesjelen og imperiets indre liv. Kvelden ble som vanlig avsluttet med en nydelig festmiddag, premiering med lokomotiver i miniatyr, taler m.m

Sommermøtet på Hamar, oversikt over Domkirkeodden der Jaguarene sto samlet nær 50 i tallet, flott skue!
Sommermøtet på Hamar, oversikt over Domkirkeodden der nær 50 Jaguarer sto samlet. Flott skue! Foto © Åsmund Lindal.

Søndagens rally gikk via Løten, med oppgaveløsing underveis, og endte på Løtens Brenderi hvor også lunsjen ble inntatt. En stor takk til Martha og Åge Fredriksen for et prikkfritt arrangement. Øvrige turer dette året: «Øyeren rundt», Spiralen i Drammen og utflukt til Drøbak og Seiersten Skanse hvor vår lokale guide Rolf A. Johansen orienterte.

Jagshop kunne feire 15 års drift med større utvalg enn noensinne, noe som medlemmene setter stor pris på. Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen styrer fortsatt skuta med stø hånd og bidrar stort med klingende mynt i klubbkassa; stor honnør til dem begge! Generalforsamlingen: Asbjørn Sverd takket av som styremedlem, for øvrig ingen endringer i styret. Medlemstallet har for lengst passert 800.

2007: Samling i Trønderhovedstaden

E-typer på rekke og rad foran Nidarosdomen i 2007. Foto © Åsmund Lindal.

11. mars besøkte klubben Norsk Luftambulanse i Drøbak hvor deltakerne fikk en skikkelig leksjon i førstehjelp, opptreden på et skadested etc – alt i alt et utrolig utbytterikt arrangement. Vårmønstringen på Holmen Fjordhotell ble avviklet for 15. gang siden starten i 1993, 112 biler deltok. Suksessen fortsetter.

NJK hadde ved utgangen av 2007, 822 medlemmer, inklusive åtte æresmedlemmer. Dette er en netto økning på 12 medlemmer fra 2006. Det har vært arrangert 13 medlemsmøter i Oslo i perioden, og klubben har deltatt ved NVKs vår- og høstmarkeder på Ekeberg. Klubben har hatt fin stand med mange folk innom. Asbjørn Sverd med god hjelp av Anne Lise, er primus motor.

Fra Bergen melder Sigfinn Bartz-Johannessen: Relativt høy aktivitet gjennom 2007. Møtes hver første onsdag i måneden. Innemøter gjennom vinterhalvåret hos Morten Gjesdal i sentrum og hos Svein Opheims pit stop garasje på Bønes. Varierende fremmøte fra 14 til opp imot 20 stk. I perioden mai til oktober var man på turer rundt i omegnen. Vårmønstringen på lagunen 1. mai var stor, med 25 Jaguarer til stede.

Kjøretur med Jaguarer Romerike rundt. Foto © NJK.

Hans Knubel melder fra Folloavdelingen: Alt står bra til i Jaguarland Drøbak. Her har gjengen arrangert diverse møter og treff i 2007: Besøk på Norsk Luftambulanse i mars. Romerike rundt i juni. Drøbak høstdag på Molo B i august. Vestby Antirustsenter i oktober.

Sommermøtet og generalforsamlingen fant sted på Heimdal/Trondheim og basen var Quality Hotell Panorama. Komitèsjef Kjell Ove Lien m/frue tok imot og så til at alle kom seg vel i hus. Lørdag morgen var det avgang til Trondheim sentrum og Domkirken. Lederbilen med Astor Røen bak rattet sørget for at alle kom vel frem. Concouren ble gjennomført og de senere omvisninger i Domkirken og Erkebispegården krydret dagen ytterligere. Under den fine festmiddagen senere på kvelden fikk redaktør Jan Rodtwitt overlevert et komplett spesialsydd koffertsett til sin Mk2 som takk for 20 års innsats i redaktørstolen.

Søndagsturen gikk vestover til Orkanger og gründer Christian Tambs gedigne bolig, som nå er hotell. Her ble det omvisning og foredrag om Tambs’ rike liv. En kraftig lunsj avsluttet det hele her. En varm takk til Olga og Kjell Ove Lien og deres medhjelpere for minnerike dager i Trondheim.

Formann Ulf Nilsen og kasserer Ruben Husberg takket av etter to perioder i sine verv. Ny formann ble Sjur Stampe og ny kasserer ble Sigrid Baden Hanssen. Nytt styremedlem: Rolf A. Johansen. Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen ble utnevnt til Æresmedlemmer.

2008: 30-årsjubileum i Oslo

Gunnar Bruun, Rolf Johansen og Hans Knubel fra «Drøbakgjengen» feirer NJKs 35 år med staselig kake, overdådig dekorert med klubbens jubileumslogo. Foto © Åsmund Lindal.

Styret i 2008 besto av: • Sjur Stampe – Formann • Ragnar Moslet – Sekretær • Sigrid Baden Hansen – Kasserer • Paal Lien – Styremedlem • Rolf Anker Johansen – Styremedlem • Ulf Nilsen – Styremedlem • Andreas Withbro Grythe – Varamedlem • Arild Hagen – Varamedlem.

LMK Forsikring: Bjørn Teigen og Thorleif Rønningen har tatt seg av oppfølgingen av LMK forsikring. Ragnar Moslet deltok på årsmøte til LMK og har ivaretok Jaguarklubbens interesser der.

NVK vårmønstring på Ekeberg: Andreas Withbro Grythe har tatt over stafettpinnen etter Asbjørn Sverd som ansvarlig. Bra arrangert og fin stand. Mange besøkende.

Classic Pitstop: Hederskronte Mark IV og V foran museet på Høvikodden. Foto © Åsmund Lindal.

Sommer- og jubileumsmøtet 2008 ble avholdt på Holmen Fjordhotell.  Et flott arrangement med staselig samling på Høvikodden og avslutning på Rådhusplassen i Oslo med over 110 biler. Jubileumsmiddag med minneverdig meny trykket på dekketallerken, håndlaget av Mette Knubel. (Gave til deltagerne).

NJK satte preg på Oslo sentrum ved jubileumsmøtet i 2008. Foto © Åsmund Lindal.

Medlemsmøter: I oktober fikk vi med selvsyn prøve ut poleringens kunst hos Bjørn Winberg, som driver meget profesjonell bilpleie i Trøgstad. • James Bond kjøring: 1. november fikk de Jaguarene som enda ikke var gått i hi, anledning til å lufte seg med festkledde gjester til premieren på Quantum of Solace, den nyeste agent 007 filmen. Flott markering av Jaguarene i Oslos gater, der vi kjørte premieregjester fra Colosseum kino til den engelske ambassaden. • Novembermøte hos Jaguar Norge: Nok en hyggelig kveld hos Henrik Hagen og hans medarbeidere. Ingen konkrete nyheter denne kvelden som ble viet en del til finanskrisen, men Henrik kunne stolt fortelle at salget av XF går over all forventning.

Medlemsutviklingen 2008: NJK hadde ved utgangen av 2008: 849 medlemmer inkl 8 æresmedlemmer. Det er en netto økning på 27 medlemmer fra 2007.

Regionkontaktene rapporterer om varierende aktivitet i landet. • Hedmark Oppland: Aktiviteten har festet seg, fast møtedag i måneden. Bra oppslutning og en entusiastisk gjeng. • Bergen Jaguarforum (BJF) drives på en profesjonell måte og aktiviteten er god. I vinterhalvåret er det innemøter av sosial karakter. Fra mai til oktober er man omkring i Bergensområdet for sammenkomster og hyggelige bilturertil glede for «Jaguarbarn» i alle aldre. Oppmøte varierer mellom 14-25 biler. • I Stavanger er det litt lav aktivitet for tiden, men det har vært avholdt et møte i april, og man satser på å få til noe mer i løpet av sommeren med Sportsbiltreff på Sola 24. mai. • Sørlandet: Sporadisk aktivitet, men de medlemmene vi har arbeider ufortrødent videre. • Vestfold Jaguarklubb som ble stiftet 27.09.01 melder om månedlige møter med oppmøte av 9-15 medlemmer hver gang. • Folloavdelingen holder utallige møter og treff hver lørdag på Skipperstua i Drøbak som tidligere. • Ålesund fikk oppdraget med å arrangere sommermøte 2009, og vi er sikre på at de klarer brasene.

Jag Shop fortsetter som før med stor innsats fra Mette Knubel og Sigrid Baden Hansen.

Jaguaren kom ut med 5 nr i 2008. Jan Rodtwitt og Åsmund Lindal utfører sitt utrettelige arbeid for å sikre klubben et kvalitetsblad. Det ble også i 2008 utgitt en klubbkalender med bilder av medlemmenes Jaguarer.

 

2009: Strålende Sommermøte i Ålesund

Dette fantastiske bildet fra Sommermøtet i Ålesund sier det meste om alt som vakkert er! Foto © Niels Due Abrahamsen.

«Klubbens 30. sommermøte – en Sunnmørsk fulltreffer!» Det skrev redaktør Jan Rodtwitt etter vår årlige storhending, denne gang helt vest i Norge. Den danske klubbredaktøren Niels Due Abrahamsen skrev: «Norsk Jaguar Klubbs Sommermøte 2009 var en overvældende flot og indtagende begivenhed. Set fra København kunne turens sagtens konkurrere med de to Scandinavian Jaguar Rallys i 1989 og 2005. De kørte kilometer var nogenlunde det samme, naturoplevelser var på samme enestående niveau. Sommermøte 2009 var desuden velsignet med det skønneste sommervejr, og de to dage på opdagelse i Ålesund og selve Sommermøtet gjorde tilsammen turen til en helstøbt oplevelse, hvor ikke én aktivitet var overflødig. Det var en rigtig «Sol over Ålesund» tur!

Alt klaffet i Ålesund, også været. Dette bildet har siden stått som noe av et symbol for verdens vakreste biler i et av verdens vakreste land. Foto © Åsmund Lindal.

Styret i 2009 besto av: • Jon Sigmund Holtet, formann • Ragnar Moslet, sekretær • Espen Larsen, kasserer – med Sigrid Baden Hanssen som assisterende kasserer • Andreas Withbro Grythe, styremedlem • Leif Moen, styremedlem • Arild Hagen, styremedlem • Ove Hafsås, varamedlem • Thor Svaboe, varamedlem • Stig Moltu-Jakobsen, Revisor.

Økonomien: Klubben fortsetter med sunn og god økonomi på tross av et lite underskudd i 2009, noe som skyldes høyere kostnader til produksjon av bladet Jaguaren. JagShop drives av Mette og Sigrid som tidligere.

Concours d’Elegance: Formannen har 20.2.2010 utarbeidet og utgitt versjon 1.0 av den nye offisielle dommerhåndboken på 30 A4 sider for dommere. Håndboken er utvidet med en egen kunnskapstest, som sikrer at dommerne har den nødvendige teoretiske kunnskap til å gi rettferdige og gode bedømmelser. Denne testen er sendt til tidligere dommere, med hensikt å sertifisere disse til offisielle dommere i NJK. Av de 20 som fikk tilsendt oppgavene har to returnert besvarelsene. Det er nå tre sertifiserte dommere i klubben.

Medier: Jaguaren kom ut med 5 nummer. «Magasinet er vel nå landets vakreste bilmagasin» skriver formannen. Kostnadene begrenses noe ved å ikke overskride 60 sider per nummer. Klubbens nettside volder derimot besvær: «Vår kasserer Espen Larsen har med sine store datakunnskaper gått inn sammen med Ulf for å forbedre sidene og oppdatere disse raskere … Espen vurderer en layoutmessig endring av sidene. Det er fortsatt rom for forbedring.»

Medlemsutviklingen: Ved utgangen av 2009 hadde vi 848 medlemmer og 8 æresmedlemmer. Dette er en netto nedgang på 2 medlemmer fra 2008.

Klubben vender blikket mot England. Her fra Spares Day i 2009, der mange av oss gjorde gode funn. Foto © Åsmund Lindal.

Aktivt år: «Klubben har hatt et meget stort aktivitetsnivå gjennom siste periode. Styret har søkt å forbedre interne rutiner og sikre kontroll. Vi ønsker å inkludere både gammel og ung av begge kjønn. Programmet gjenspeiler dette.» Dette sitatet er hentet fra årsmeldingen i Jaguaren 3–2009, der det er to hele sider med omtale av aktivitetene landet rundt. • Drøbak-gjengen og redaktøren kunne melde hjem fra besøk på Spares Day på Stoneleigh ved Warwick i England, en oase for alle som «samler på gammelt skrot».  • 1. mai-mønstringen ble arrangert for 18. gang og fant sted i knallvær og god stemning. Vel kjørt!

Mangeårig formann i NJK, Helge Wiik, med sin XJ6 Serie 1 på Vårmønstringen 1. mai i 2009. Foto © Åsmund Lindal.

2010: Sommermøte i Hvalfangerbyen

Asbjørn Sverd kan symbolisere den gode stemningen på årets Sommermøte i Sandefjord. Foto © Åsmund Lindal.

Kjentfolk med paraply på 1. mai: Thomas Øvreseth med ny XF fra Insignia, formann Jon Sigmund Holtet, Trygve Hegnar og Henrik Hagen (under). Foto © Åsmund Lindal.

Årets sommermøte ble arrangert i Sandefjord av Vestfold Jaguarklubb med Helge Wiik i spissen. Trivelig arrangement og nydelig vær. Dette i kontrast til 1. mai-mønstringen som dette året foregikk i «blandet vær» der paraplyene dominerte ihvertfall første halvdel av dagen.

Styret har i perioden bestått av: • Jon Sigmund Holtet – Formann • Ove Hafsås – Sekretær • Espen Larsen – kasserer • Andreas Withbro Grythe – Styremedlem • Leif Moen – Styremedlem • Åsmund Lindal – Styremedlem • Arild Hagen – Varamedlem • Sigfinn Bartz-Johannessen – Varamedlem • Stig Moltu-Jacobsen – Revisor.

Klubben led et smertelig tap ved at sekretær Espen Larsen brått døde av kreft 30. juni 2011. Han hadde ansvar for både nettside og klubbens register, som han selv hadde bygget opp et eget program for. Hans brå bortgang skapte problemer for klubbens medlemsregister.

Økonomien: Klubben fortsetter med sunn og god økonomi med et overskudd i 2010. Det er også noe utestående midler hos annonsørene. Annonsører som ikke har betalt for annonsene er fjernet fra bladet. Noe er avskrevet da noen annonsører har lagt ned virksomheten.

Aktiviteten var høy i Oslo, Bergen og Hedmark-Oppland, noe mer tilfeldig i resten av landet. Hos Sandberg Auto er Hobbykvelder for klubbens medlemmer kommet i gang med faglig og praktisk assistanse fra verksmester Jørgen Sandberg. JagShop er i stabile spor, Jaguaren kommer ut med sine sedvanlige fem utgaver. Osloregionen avsluttet året med julebord 3. desember på Frysja med Asbjørn og Anne Lise Sverd som strålende vertskap. Hed-Opp avsluttet også året med julebord på Veikroa i Brumunddal, og Bergen rapporterte:

«8. desember hadde vi vårt tradisjonsrike «juleknask» med mykje attåt på Mortens kontor. Utlodning, gode historier, masse latter, påskjønnelser. 17 deltagere. Arbeidsutvalget m.fl. har gjennom hele året hatt diverse møter, bl.a. i forbindelse med Vårmønstringen på Lagunen. Undertegnede (Sigfinn Bartz-Johannessen) deltok på diverse Jaguar-møter utenbys.»

Klubben holder sine gode tradisjoner i hevd!

2011: Til fjells i øsende regn

Uvanlig skue på Storefjell: Magnus Bjørlykke fra Bergen i 1963 Kougar – registrert som 3400 Jaguar MKX420 Konvertible ifølge vognkortet! Foto © Åsmund Lindal.
Redaktør Jan Rodtwitt og hans kjære Mark 2 i regntåka opp mot hotellet på Storefjell. Foto © Åsmund Lindal.

«En våt reise i tiden» skrev redaktør Jan Rodtwitt i Jaguaren: «Storslagen fjellnatur lokket oss med til årets sommermøtepå selveste Storefjell, midtveis mellom Hallingdal og Valdres og midt mellom Oslo og Bergen. Et vel plassert tilbud for alle medlemmene, også de nordfra! Lange turer er dessuten midt i blinken for en bilklubb, men denne gangen snek tvilen seg inn i forventningene: Regnvær!» Til alt hell kunne hotellet by på en stor fjellhall der nesten alle fikk plass til sine «duggfriske» Jaguarer. En svensk XK8 fikk kollaps og måtte transporteres til Insignia i Oslo tross gjentatte forsøk på gjenoppliving inne i fjellhallen.

Svensk XK8 ville ikke samarbeide, til tross for mange forsøk på gjenoppliving. Foto © Åsmund Lindal.

Styret har i perioden bestått av: • Jon Sigmund Holtet – Leder • Ove Hafsås – Sekretær • Sigrid Baden Hanssen – Kasserer • Andreas Withbro Grythe – Styremedlem • Øyvind Ursin Kavåg – Styremedlem • Nils-Jørgen Kjærnet – Styremedlem • Arild Hagen – Varamedlem • Sigfinn Bartz-Johannessen – Varamedlem • Gunnar R. Brun – Revisor.

Vårmønstringen 1. mai: Ble gjennomført med sedvanlig ryddighet. Drøbak-gjengen med Hans Knubel i spissen stod for det praktiske. JagShop hadde livlig omsetning – og en håndfull nye medlemmer ble vervet blant alle de Jaguarfrelste som fant veien til Holmen denne fine vårdagen. Noen hadde kjørt fra Sverige og fra Arendal i sine Jaguarer for å være med på showet – det sier litt om gleden på denne fanfaren av en maidag.

Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen i JagShop 1. mai. Strålende! Foto © Åsmund Lindal.

Økonomien: Klubben fortsetter med sunn og god økonomi, men med et lite underskudd på kr 5.190,68 i 2011.

Driften av Jag Shop fortsetter som tidligere under Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen. Hans Knubel er altmuligmann, og i tillegg til varetransport sørger han for utsendelse av velkomstpakker til nye medlemmer. Lageret til Jag Shop ligger sammen med klubbens effektlager på Korsegården ved E6 i Ås kommune. Dette har redusert klubbens lagerkostnader og effektivisert utsendelser.

Jaguaren kom ut med 5 nummer i 2011. Jan Rodtwitt og Åsmund Lindal har i perioden samarbeidet om bladet slik at det har blitt en myk oppstart for vår nye redaktør, Åsmund Lindal, som overtar som ansvarlig for innhold og annonser fra 2012-årgangen.

Klubbens nettside volder hodebry, og vi kommer ikke videre med å få til en lettdrevet og oppdatert løsning.

Aktivitetsnivå: Klubben har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom siste periode. Styret har forbedret interne rutiner og sikret bedre kontroll. Vi ønsker å inkludere både gammel og ung av begge kjønn. Programmet gjenspeiler dette. Fokus har det også vært på økonomi, rekruttering og aktivisering av nye medlemmer. Mellom 30 og 40 små og store arrangementer landet rundt i 2011 vitner om en livskraftig klubb.

Medlemstallet: Ved utgangen av 2011 hadde klubben 933 medlemmer og åtte æresmedlemmer. Antall utmeldinger i 2011 var 11, og nye medlemmer var 99. Altså en netto økning på 87 medlemmer. En vervekampanje med utsendelse av Jaguaren og invitasjon til å bli medlem i klubben ble sendt ut sent på høsten 2011.

Nyrekruttering? Tobias Fjermerås Henriksen (8) på vårmønstringen 2011 – motivet på omslaget av Jaguaren 3–2012. Foto © Åsmund Lindal.

2012: Mer solskinn

Vårmønstringen var vellykket med godt vær. Vi har pyntet moloen med litt Walnut veneer … Foto © Åsmund Lindal.

En solskinnshistorie var tittelen på reportasjen i Jaguaren fra Vårmønstringen 1. mai: «En knallkontrast til tidligere regnværsopplevelser. For 20. gang møttes vi med våre Jaguarer for å blåse sesongen i gang. Styret hadde lagt opp et godt løp sammen med aktive krefter fra Drøbakgjengen. Her var det orden ved innsjekk og veiledning ved parkering. Flagg ble heist, folk ønsket velkommen av formann Jon Sigmund. JagShop var åpen og hadde god omsetning, loddsalget gikk for fullt med Anne Lise Sverd som hovedaktivist (ordet «nei» er et ukjent begrep). Jaguar Norge stilte med nye, innovative fristelser for Jaguarfrelste, i herlig kontrast og samklang med modeller helt fra Mark V og oppover.

Styret: På generalforsamlingen på Hadeland 25-27. mai 2012 ble følgende styre valgt: • Christian Hegstad (Leder til 5. september 2012) deretter Jon Sigmund Holtet – (konstituert leder fra 12. september) • Kathrine Fosli – Sekretær • Sigrid Baden Hanssen – Kasserer • Sigfinn Bartz-Johannessen – Styremedlem • Øyvind Ursin Kavåg – Styremedlem • Nils-Jørgen Kjærnet – Styremedlem • Torkild Fosli – Varamedlem • Willy Lund – Varamedlem • Gunnar R. Brun ble gjenvalgt som revisor.

Ekstraordinær generalforsamling: Årsak til et det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling var fremlegging av feil regnskap på generalforsamlingen 2012. Regnskapet ble derfor ikke godkjent. Det nye reviderte regnskapet ble godkjent på den ekstraordinære generalforsamlingen 12. september 2012.

Vi speiler oss i vår egen lykke på Torbjørnrud på Hadeland. Foto © Åsmund Lindal.

Sommermøtet ble arrangert på Torbjørnrud på Hadeland. Et jevnt god møte i strålende vær midt inne i noen av Norges blideste bondebygder, der vi også avla Hadeland Glassverk og Søsterkirkene på Gran interessante besøk. Takk til arrangementskomitéen: Nils-Jørgen Kjærnet, Øyvind Ursin Kavåg, Arild Hagen, Rolf Anker Johansen, Sigrid Baden Hanssen og Stig Moltu-Jacobsen. Takk også til sponsorene Jaguar Norge og JobZone!

Concurs d’Elegance I tradisjonsrike omgivelser på Hadeland. Foto © Åsmund Lindal.

Økonomi: Klubben fortsetter med sunn og god økonomi, med et overskudd på kr 130.397,20. I løpet av 2012 har vi fått på plass purringsrutiner for manglende innbetalinger på annonser og medlemskontingent. Føring av regnskapet gjøres nå av det profesjonelle autoriserte regnskapsbyrået Bokholderiet A/S i Oslo v/Bjørg Holmen. Prisen er sterkt subsidiert fra Bokholderiets side.

NJKs dommere for Concours d’Elegance: Det er nå tre sertifiserte dommere i klubben. I tillegg kommer de personene som ikke har tatt teoritest, men har tilstrekkelig erfaring til å delta som dommere. I alt 16 personer er navngitt: • Stig Moltu-Jacobsen • Nils Jørgen Kjærnet• Per Olav Lie Andersen • Thorleif Rønningen • Bjørn Teigen • Bjarne Svendsen • Andreas Withbro Grythe • Ove Hafsås • Tore Leknesund • Arild Hagen • Leif Moen • Roger Petterson • Rolf Anker Johansen • Jon Sigmund Holtet • Sigfinn Chr. Bartz-Johannesen • Bård Th. Hesvik • Hans Knubel • Eyolf Hanssen • Knut Bråthen • Øyvind Henriksen • Henning Lund • Per Ove Asperud • Torkild Fosli • Jan Rodtwitt • Rudi Helgesen • Jostein Nissen-Meyer.

Medlemsutviklingen 2012: Ved utgangen av 2012 hadde klubben 913 medlemmer og 8 æresmedlemmer. Dette er en nedgang på 20 medlemmer fra i fjor.

Aktiviteten er jevnt over høy: • I Osloregionen ble det arrangert 14 ulike møter og aktiviteter. • Follo dro på Englandstur og har lunchmøter hver uke. • Hed-Opp hadde 16 ulike turer og arrangementer, blant annet «Helgøya rundt». • Rogaland hadde tre aktiviteter, blant dem Sportsvognutstilling på Sola. • Bergen hadde også 14 arrangementer. Alt i alt om lag 50 ulike aktiviteter landet rundt under NJK-paraplyen.

 

2013: 35-års jubileum i Eidfjord

Dette fotografiet var hovedbildet i reportasjen fra Eidfjord. Bra symbolkraft! Foto © Casper Hestness.

Er vi omsider blitt «voksne»? Klubbens jubileum ble feiret i et smekkfullt hotell i Eidfjord blant høye Vestlandsfjell under Vøringsfossens fall. Arrangementskomiteen besto av Siri Kleiveland, Casper Hestness, Sten Syversen, Stig Moltu-Jacobsen, Rudi Helgesen og Sigfinn Bartz-Johannessen. Sigfinn må ta æren for at vi hadde et meget eksklusivt besøk fra Jaguar Cars: Wolfgang Ungerer og Chris McKinnon. På lørdag  holdt de powerpointshow i plenumsalen, der de presenterte den nye satsningen som Jaguar nå er i full gang med. Det ble en pep-talk som ga den fullsatte salen skikkelig bakoversveis – skulle nesten tro vi alle hadde vært på prøvetur i åpen Jaguar F-type med fri fart.

Ny F-type! Wolfgang Ungerer(Marketing Director Europe) og Chris McKinnon (Global Brand Manager Future Models) var fabrikkens gjester på møtet. Foto © Åsmund Lindal.

Styret: På generalforsamlingen 8. juni i Eidfjord ble følgende styre valgt: • Helge J. Wiik – formann (Nyvalgt) • Kathrine Fosli – Sekretær • Sigrid Baden Hanssen – Kasserer • Torkild Fosli – Styremedlem (Nyvalgt) • Øyvind Ursin Kavåg – Styremedlem • Nils-Jørgen Kjærnet – Styremedlem • Per Olav Lie Andersen – Varamedlem (Nyvalgt) • Willy Lund – Varamedlem • Gunnar R. Brun ble gjenvalgt som revisor. Foto © Åsmund Lindal.

What a colour! God stemning i vårsola til tross for en litt kald dag. Foto © Åsmund Lindal.

Vårmønstringen 1. mai: Over 100 Jaguarer trosset et noe kjølig vær, men med blinkende vårsol. Vi fikk overraskende besøk av TV2, og fikk bra omtale på nyhetene samme kveld. Denne gangen fikk vi klart fram at NJK ikke er noen snobbeklubb, men en organisasjon for folk flest. Vi har tidligere fått høre på TV at «sånn feirer fiffen 1. mai», så det var jo fint at vi fikk korrigert et så misvisende bilde.

Medlemsutviklingen: Ved utgangen av 2013 hadde klubben 909 medlemmer og 9 æresmedlemmer. Dette er en nedgang på 24 medlemmer fra i fjor.

Økonomi: Klubben fortsetter med god økonomi, og et overskudd på kr 69.553,27 i 2013.

Slik så NJKs nye nettside ut ved lanseringen i 2013.

Klubbens Internettside: Det ble i løpet av 2012 satt ned en prosjektgruppe på 5 personer for å etablere ny web side uten at dette prosjektet ble fullført. Jon Sigmund Holtet inngikk derfor høsten 2012 på vegne av klubben en avtale med Hagi DA om opprettelse av websiden. Åsmund Lindal har i tillegg vært sentral i prosjektgruppen og tatt ansvar for utformingen av siden som kom på lufta primo 2013

Aktiviteten rundt om i landet lå på omtrent samme nivå i 2013 som året før.

 

2014: Et godt år med XK-motorseminar som nyhet

Big Boys – Big Toys. Oppslag fra Jaguarens reportasje om Vårmønstringen.

Vårmønstringen 1. mai på Holmen Fjordhotell: Vårens vakreste eventyr ble en stor suksess. Det ble så fullt at de som kom litt sent på dagen ikke fant parkeringsplass ute.Været var nydelig under hele arrangementet. Loddsalg og salg fra Bodegaen gikk bra. David Marks var disponibel for tekniske spørsmål og LMK stilte med forsikringskonsulenter.

13.–15. juni: Sommermøte i på Tromøya, Arendal. NJK-veteran Henning Lund var drivkraft bak arrangementet. Vi bodde på nydelige Arendal Herregård Spa & Resort på Tromøya. På lørdagen kjørte vi i fantastisk vær til torvet i Lillesand for å stille ut bilene til stor glede for lokalbefolkningen. Der ble det arrangert «Peoples Choice». Generalforsamlingen ble avholdt på hotellet lørdag ettermiddag. Søndag var det tur gjennom Tvedestrand til Bokhotellet lagt opp av XK-8 spesialisten Olav Kvifte.

Jaguarene fylte torget i Lillesand under Sommermøtet. Foto © Åsmund Lindal.
Jaguarer og seilskuter hører naturlig sammen på Sørlandet. Foto © Åsmund Lindal.
Sammenristing: God stemning første kveld på Arendal Herregård Spa & Resort på Tromøya. Foto © Åsmund Lindal.

Styre og stell: På generalforsamlingen på Tromøya 14. juni deltok 45 medlemmer. Følgende styre ble valgt: • Helge J. Wiik – formann (Ikke på valg) • Kathrine Fosli – Sekretær (Valgt for 2 år) • Sigrid Baden Hanssen – (Ikke på valg) • Torkild Fosli – Styremedlem (Ikke på valg) • Øyvind Ursin Kavåg – Styremedlem (Valgt for 1 år) • Nils-Jørgen Kjærnet – Styremedlem (Valgt for 1 år) • Per Olav Lie Andersen – Varamedlem (Valgt for 1 år) • Willy Lund – Varamedlem – (Valgt for 1 år)• Gunnar R. Brun ble gjenvalgt som revisor for 1 år. Styret har i 2014 avholdt 6 styremøter, de fleste på kroa i Lier.

Tur til Z museum i Telemark 31. mai – 1. juni: Kathrine og Torkild Fosli arrangerte overnattingstur til Z-museum og Steinsenteret i Treungen i Nissedal kommune i Telemark. Det ble en vellykket tur med 12 biler i fantastisk vær.

13.–14. september: Tur til Saab og Volvomuseet. I alt 7 jaguarer, en nydelig Alfa Romeo 166, og totalt 16 personer deltok på overnattingsturen til Saabmuseet i Trollhättan og til Volvomuseet i Gøteborg. Det var to fantastiske museer som dekket bilmerkenes historie på beste måte. Været var godt og vi overnattet og hadde festmiddag på det flotte hotellet Fars Hatt i idylliske Kungälv.

40 deltakere på David Marks’ seminar om XK-motoren på Frysja. Foto © Åsmund Lindal.

16. november: XK-Motorseminar i NVKs lokaler på Frysja. David Marks var invitert til å holde foredrag om XK motoren. Over 40 deltagere deltok på seminaret. Det ble et meget vellykket arrangement der vi fikk innblikk i motorens historie, konstruksjon og særegenheter samt typiske feil og plager.

Medlemsutvikling og økonomi: Ved utgangen av 2014 hadde klubben 929 medlemmer og 9 æresmedlemmer. Dette er en økning med 20 medlemmer fra i fjor. Som andre bilklubber har vi fortsatt store utfordringer med nyrekruttering. Det må imidlertid jobbes videre med planer for rekruttering av nye og yngre medlemmer. Klubben fortsetter med sunn og god økonomi, med et overskudd på kr 83.224,61.

Intendant/materialforvalter: Klubbens eget lager ligger ved Korsegården i Ås kommune i Akershus. Rolf Anker Johansen, vår intendant, gjør en utmerket jobb, noe han har gjort i flere år. Vi har nå registrert de fleste av våre effekter. I tillegg til dette ansvaret stiller han også opp på Klubbens stand på Ekeberg og Biri-markedene, og han har også hatt ansvaret for parkering på 1. mai-mønstringen og sommermøtene.

Media: Jaguaren kom ut med fem nummer og klubbens nettside er videreutviklet i brukervennlig retning, begge redigert av Åsmund Lindal. Det er enkelte tekniske driftsproblemer med hjemmesida, som «falt ut» en gang i løpet av høsten. Klubbens Medlemsmatrikkel er fortsatt et problematisk prosjekt fordi registreret er et vanskelig utgangspunkt for å redigere oversikten over bilmodellene og deres eiere. Matrikkelen blir heller ikke i år publisert.

Aktivitetsnivået er på linje med foregående år i Oslo, Bergen, Vestfold, Follo og Hed-Opp, men mange distrikter rundt om i landet melder ikke om arrangementer.

2015: Ut på tur, aldri sur

To nydelige Serie 1 XJ skinner om kapp i sola på Vårmønstringen 2015. Foto © Åsmund Lindal.

Året bærer preg av en utadvendt klubb som holder høyt aktivitetsnivå.  Vårens vakreste eventyr 1. mai på Holmen Fjordhotell ble en stor suksess. Mønstringen var den 23. i rekken. Været var nydelig under hele arrangementet. Loddsalg og salg fra Bodegaen gikk bra og folk minglet og koste seg i det fine været. Det var mange forskjellige Jaguarmodeller som kom og bidro til fin bredde for de besøkende.

Styret, formann og revisor: På generalforsamlingen på Hamar 13. juni deltok 53 medlemmer. Følgende styre ble valgt: • Helge J. Wiik – formann (Gjenvalgt 2 år) • Kathrine Fosli – Sekretær (Ikke på valg) • Sigrid Baden Hanssen – (Ikke på valg) • Per Olav Lie Andersen – Styremedlem (Valgt for 2 år) • Andreas Grythe – Styremedlem (Ny, valgt for 2 år) • Freddy Roaas – Styremedlem (Ny, valgt for 2 år) • Willy Lund – Varamedlem – (valgt for 1 år) • Torkild Fosli – Varamedlem (valgt for 1 år) • Gunnar R. Brun ble gjenvalgt som revisor for 1 år. Styret har i 2015 avholdt 5 styremøter.

Valgkomite: På generalforsamlingen ble det valgt ny valgkomite. Den består nå av: • Nils Jørgen Kjærnet • Vidar Sæle • Andreas Grythe.

Medlemsutvikling og økonomi: Ved utgangen av 2015 hadde klubben 963 medlemmer og 10 æresmedlemmer. Dette er en økning med 35 medlemmer fra i fjor. Som andre bilklubber har vi fortsatt utfordringer med nyrekruttering. Klubben fortsetter med sunn og god økonomi. Årets overskudd ble kr 128.502,83. Driften av Jag Shop har fortsatt blitt håndtert under Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen.

Et sommermøte med dristige farger: Leif Moen med sitt gule team på torget i Hamar, og langbord i rosa/trolsk innendørs belysning. Festmeny blant våre egne Jaguarer! Foto © Åsmund Lindal.

12 – 14. juni: Sommermøte på Hamar. NJKs regionskontakt Leif Moen var sommermøtekomiteens general. Møtet ble avholdt på Scandic hotell sentralt plassert og med ypperlige parkeringsforhold. Fredag kveld var det Pizza-buffet og utlevering av flotte treffmapper. Dagen etter var det Peoples Choice på torget i Hamar med 9 klasser og totalt 25 premier. Det ble også en vellykket busstur i en ekte «Doble Decker» arrangert av Ove Hafsås. På lørdag ettermiddag ble det avholdt generalforsamling før festmiddagen som ble avholdt i idrettshallen. Det ble en fargerik kveld der Jaguarer omkranset bordene i en neddempet blåfarget belysning. Kveldens gjest og hovedtaler var forfatter og Jaguar-eier Lars Mytting som holdt en humoristisk og velformulert tale. På søndag ble det tur i bygdene i Hamarregionen med avsluttende lunsj på Staur gård som har røtter tilbake til vikingtida.

Æresmedlem: Eyolf Hanssen ble valgt til nytt æresmedlem under årets Generalforsamling på Hamar..

Vi hadde det livlig hos danskene da de feiret 40 år. Vi overrakte to buteljer norsk ‘kartfoffeljuice’ til bestyrelsen med hilsen fra hele klubben i Norge. Foto © NJK.

Til Danmark: Jaguar Club of Denmark feiret 40 års jubileum på hotell Christiansminde i Svendborg på Fyn 4.– 6. september. Vi hadde noen representanter fra vår klubb, bl.a. vårt styremedlem Per Olav Lie Anderssen og vår redaktør Åsmund Lindal.

Media: Nettsida fungerer, Jaguaren kommer ut med fem utgaver som vanlig. Nytt av året er at klubben nå oppretter sin egen Facebook-side. Gruppens navn er Norsk Jaguar Klubb. Ved årsskiftet var det allerede registrert 247 medlemmer. Facebook er en fin anledning til å legge ut interessante artikler, spørsmål og svar med mer og er en ypperlig måte å informere om kommende arrangementer. Det er etablert en link fra FB til vår Web-side og vice versa.

Flaggheising 1. mai, klubbmøte hos Sandberg Auto, møte om DAB-radio og radiohistorie på Frysja og høstmøte hos Insignia. Foto © Åsmund Lindal.

Mange spennende og praktiske arrangementer preger året. Bildet sier litt om bredden i det vi gjennomførte. I tillegg nevnes besøk av Skinnspesialisten CarSpa på Frysja, møte hos Rud Vintage Garage, tur til Värmland, Arvika, Karlstad Mårbacka og Torsby – og tur til Jon SigmundHoltets hjemtrakter i Aurskog. Osloregionen avsluttet året med julebord i Insignias lokaler. De øvrige regionene hadde over 20 ulike møter og arrangementer. Et aktivt år!

 

2016: Stø kurs videre med masse aktiviteter

Hed-Opp avdelingen tok turen til Sverige langs «den blågrønne veien». Foto © Tone Walberg.

Året bar preg av mye utferdstrang og mange fine arrangementer. Et godt eksempel er Hed-Opp avdelingens Sverigerally i mai med tur innom diverse severdigheter og gjestgiverier langs «den blågrønne veien». En stor opplevelse for deltakerne, og en fin artikkel til inspirasjon for resten av klubbens medlemmer – den ble publisert i jaguaren 4–2016. Akkurat slik ønsker vi at NJK skal fungere for medlemmene!

Very British, indeed: Wilfred Liljeroos fotografert mellom sin egen Daimler DS 420 Limousine og Fred Ljones velkjente XK 140 på 1. mai. Foto © Åsmund Lindal.
Liv og røre og mange glade deltakere på 1. mai.

Vårmønstringen på 1. mai ble igjen en stor suksess. Dette er klubbens største åpne arrangement der alle ønskes velkommen, medlem eller ikke. Det svinger alltids innom en del bilentusiaster i andre artige merker og modeller, nysgjerrige som de er! Mønstringen var den 24. i rekken, litt kaldt med ellers fint. David Marks, som var på besøk, hadde bare én ting å si: «Amazing!»

Oversiktsbilde over Concours-oppstillingen i Haugesund. Foto © Morten Larsen.  Sommermøtet ble også motiv på Jaguarens forside.

Haugesund var byen der vi holdt årets Sommermøte 2–5. juni, med Bård Hesvik som ansvarlig koordinator. Treffet startet i Røldal/Hordatun hvor deltagerne møtte opp 2. juni. 3. juni gikk turen i nydelig sommervær over nyåpnet fjellovergang – Breiborg – til Sauda hvor ordfører tok i mot følget. Videre til hovedsponsor, Hatteland for bedriftsbesøk og gratis lunch. Endte opp på Sommermøtehotellet, Scandic Maritim fredag aften hvor deltagerne hygget seg med god mat og drikke. Lørdag var det utstilling av bilene på Rådhusplassen, inklusive lokal verdenspremiere for Jaguar F-Pace, hvor varaordføreren ønsket velkommen. Lørdag kveld var det Festmiddag med et program som varte både lenge og vel, med tallrike innslag og opptredener.

Generalforsamling ble holdt etter spennende foredrag av møtets æresgjest Norman Dewis som sammen med Tony O’Keeffe var fløyet inn fra England.

Eksklusiv æresgjest: Jaguars legendariske testfører Norman Dewis fotografert på Avaldsnes. Foto © Geir Folke-Olsen.

Styre og stell: På generalforsamlingen deltok 48 medlemmer. Følgende styre ble valgt: • Helge J. Wiik – formann (ikke på valg) • Torgeir Haugen – Sekretær (valgt for 2 år) • Sigrid Baden Hanssen – (gjenvalgt for 2 år) • Per Olav Lie Andersen – Styremedlem (ikke på valg) • Andreas Grythe – Styremedlem (ikke på valg) • Freddy Roaas – Styremedlem (ikke på valg) • Willy Lund – Varamedlem – (Valgt for 1 år) • Bjørn Bråthen – Varamedlem (Valgt for 1 år) • Gunnar R. Brun ble gjenvalgt som revisor for 1 år.

Økonomi: Føring av regnskapet er satt ut til Follo Økonomi, Drøbak. Klubben fortsetter med god drift. Årets overskudd ble kr. 25.863,62.

Landet rundt ble det arrangert over 50 ulike arrangementer, møter og aktiviteter. Vi kan ikke ramse opp alt, men her er noen eksempler: • Fra Oslo-området ble det arrangert tur til Motala Motormuseum, overnatting i Karlstad og besøk dagen etter i det svenske flyvåpenets museum. Som ved så mange andre Sverigeturer var det Øyvind Ursin Kavåg som var initiativtaker og organisator. 14 Jaguarer og 24 deltakere var med. • Rogaland: Garasjetreff og fellestur til bilcross i Egersund. • Bergen: Hurtigruten «Vesterålen» ble begunstiget ved en visitt av BJF. Foredrag om cruisenæringens fremtid, og fremtiden for Hurtigruten. «Vesterålens» kveldsbuffet, rikholdig på alle vis, en høydare til avslutning på kvelden. • Folloavdelingen besøkte Spares Day på høsten og traff Norman Dewis  som hilste tilbake til Norge og Haugesund! • Vestfoldavdelingen tok også turen til Stoneleigh og det store bilmuseer i Gaydon. • Her-Opp besøkte Dani Sandvik for å studere hans spesialbygde V12 Broadspeed.

Freddy Roaas er ikke vant til å bli transportert rundt i siste skrik XJ med privatsjåfør … her foran Jaguarfabrikken på Castle Bromwich. Foto © Åsmund Lindal.

Media: Mange utfolder seg på klubbens nye Facebook-side, og hjemmesida på internett er ájour og har mange besøk. Jaguaren kom ut med 5 nummer som vanlig, og redaktøren ble invitert med på en reise til Jaguarfabrikken på Castle Bromwich av styremedlem Freddy Roaas. Han hadde vunnet denne reisen for to ved et arrangement på Insignia, så vi fikk en imponerende tur der vi ble påspandert hotellovernatting og ble kjørt rundt i nyeste Jaguar XJ med privatsjåfør! Dette ble det reportasje om i Jaguaren 3–2016. Redaktøren fikk også reise med Norges eneste DC3 Dakota til Goodwood, noe som ga opphav til en lang artikkelserie med mye fotos som startet i Jaguaren 4–2016 og fortsatte innover i 2017-årgangen. Det må være lov å si at 2016 var et ualminnelig utadvendt år også på mediefronten i NJK.

2017: Vi trår på gassen – kickdown nordover!

NJK-treff på malmkaia i Narvik. En ny æra for klubben vår med et aktivt miljø nordpå. Foto © Åsmund Lindal. Dronefoto © Tomas Simonsen.
Takk til importøren BC Norway: Freddy Roaas med den spreke XF’en som vi fikk låne til turen nordover. Foto © Åsmund Lindal.

I løpet av 2017 skjedde det mye gledelig i NJK. For første gang ble det arrangert et eget NJK-treff i Nord-Norge. Første treff var i Narvik 2–3. september, en suksess med 30 deltakere i 23 biler. Redaktøren og styremedlem Freddy Roaas fikk låne en splitter ny Jaguar XF med dieselmotor av importøren. Med denne fantastiske kjøremaskinen tok vi turen nordover så det også ble noen «søringer» med på moroa. Etter treffet i Narvik ble det kjørt en vervekampanje der klubben henvendte seg direkte til ca. 100 potensielle medlemmer i landsdelen. Kampanjen har resultert i nesten dobling av antallet til dagens ca. 50 medlemmer i Nord-Norge. Entusiasmen er stor, og det er meningen at det skal arrangeres et treff nordpå hvert år, med stadig nye treffsteder – etter mønster fra Sommermøtene som flyttes rundt om i landet år for år. Initiativtaker til Nord-Norge Treffet var Øyvind Østeig.

XK8-seminar med David Marks ble arrangert på Holmen Fjordhotell 11. februar, der vi fikk arrangere det i «kinosalen» – et meget velegnet auditorium med alle fasiliteter. En grundig, praktisk og informativt illustrert forelesning til stor begeistring for de 40 fremmøtte. XK8 er som kjent den modellen som har økt mest i NJK de siste årene, særlig etter at Kvifte Bil dro i gang en stor bruktimport fra USA.

Jaguar XK8’er på rekke og rad 1. mai 2017. Populær modell blant medlemmene, og dette var en god grunn til at vi arrangerte XK8-seminar med David Marks i februar. Foto © Åsmund Lindal.
Sportsbilstafett? XK8 avløser E-type på brygga utenfor Holmen Fjordhotell. Foto © Åsmund Lindal.

Vårmønstringen 1. mai gikk som på skinner, denne gangen var det et slags jubileum ettersom det ble arrangert for 25. gang. Det var om lag 120 Jaguarer av ulike modeller og årganger som kom og bidro til fin bredde for de besøkende.

Sommermøte på Tjøme i Vestfold-skjærgården og bilshow i Tønsberg. Vi koste oss! Foto © Åsmund Lindal.

Sommermøtet ble arrangert på Havna Hotell på Tjøme 26–28. mai. Arrangementsansvarlig var Vestfoldavdelingen. Ca 80 Jaguarer og om lag 150 deltagere stod på lista, og de aller fleste kom som bestilt. Lørdag hadde vi bilshow i Gunnarsbøparken i Tønsberg og det ble arrangert People’s Choice. Vel gjennomført.

Viggo Lund fristet redaktøren til å bli med til Goodwood, der denne SS100-modellen var blant godbitene. Det var sterkt å lande på Goodwoods flystripe med Norges eneste DC3 Dakota veteranfly fra 1942. Goodwood er en snartur til drømmeland som alle burde oppleve. Foto © Åsmund Lindal.

Media: I 2017 ble det jobbet mye med nettkommunikasjon. På Facebook har mange deltatt, og det ble jobbet forberedende med ny web-side som ble planlagt lansert tidlig våren 2018 med nytt design. 50–100 interesserte er innom klubbens nettside daglig året rundt, og vi må anta at den betyr mye for klubbens nyrekruttering av medlemmer. Jaguaren kom ut med fem utgaver som vanlig, med variert innhold – blant annet fra turer til England. Etter mange års forsinkelse ble det også utgitt en Medlemsmatrikkel som ble sendt ut sammen med Jaguaren 5–2017. Åsmund Lindal har vært redaktør for alle media unntatt Facebook. En egen gruppe kaller seg: «Jaguar i Nord» hvor medlemmer i de nordligste fylkene holder oss andre orientert så å si daglig.

Styre og stell: På generalforsamlingen på Hotell Scandic Havna, Tjøme 27. mai 2017 deltok ca. 70 medlemmer inklusive styremedlemmer. Følgende styre ble valgt: • Styreleder: Helge J. Wiik – gjenvalg for 1 år • Sekretær: Torgeir Haugen – ikke på valg. • Kasserer: Sigrid Baden Hanssen – ikke på valg. Styremedlemmer: • Per Olav Lie Andersen – gjenvalg for 2 år. • Andreas Grythe – gjenvalg for 2 år. • Freddy Roaas – gjenvalg for 2 år. Varamedlemmer: • Willy Lund – gjenvalg for 1 år. • Bjørn Bråthen – gjenvalg for 1 år. Revisor: • Gunnar R. Brun ble gjenvalgt som revisor for 1 år. Valgkomiteens medlemmer tok gjenvalg og består nå av Nils Jørgen Kjærnet, Vidar Sæle og Andreas Grythe. Klubben fortsetter med god økonomi. Årets overskudd ble kr 24.598,18. Driften av Jag Shop har fortsatt blitt håndtert under Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen, som også tar hånd om medlemsregisteret og utsendelse av velkomstpakker til nye medlemmer.

Medlemsutviklingen: Ved utgangen av 2017 hadde klubben 958 medlemmer og 11 æresmedlemmer. Dette er en nedgang med 26 medlemmer fra i fjor. Som andre bilklubber har vi fortsatt utfordringer med nyrekruttering. Det må imidlertid jobbes videre med planer for rekruttering av nye og yngre medlemmer.

Tennplugg-møte i Oslo, nytt klubblokale i Hamar, XK8-seminar og høstmøte hos Insignia i Oslo. Dette er glimt fra aktivitetene i 2017. Foto © Åsmund Lindal.

Aktivitetsnivået har holdt seg godt oppe gjennom 2017. • Osloregionen arrangerte fellestur til Sverige. Besøk hos Eds MC- och Motormuseum. Deretter et verksted i Karlstad som bl.a. restaurerer gamle Jaguarer og besøk på det militære Sveriges Brigademuseum. Lars-Magne Nerheim kom over fra Bergen for å holde et historisk og teknologisk foredrag om tennpluggenes historie. • I Ålesund er det faste klubbkvelder hver første onsdag i måneden hos Lundanes Bil. Da er det rundt 10 personer som tar turen for hyggelig bilprat, sosialt samvær med kaffe/te og gjerne noe å bite i. • Rogaland har hatt flere garasjetreff og møte i Vintage Concept Club i Sandnes. • I Bergen var det vårslepp og kveldstur til Glesvær 5. april og Vårmønstring i Travparken 25. mai. • Vestfoldgjengen har stadige møter i «Jaguarklinikken» hos Per Lie Andersen og tok som vanlig turen til Spares Day på Stoneleigh i mars. • Hed-Opp har hatt 10 møter i alt og innredet nytt og flott klubbhus, der formann Helge Wiik og redaktøren også har vært på visitt. Dette er noen smakebiter fra året 2017 – sånn vil vi ha det!

Osloregionen på Sverigetur. Det er mye interessant teknologisk historie å oppleve hos Söta Bror. Foto © Øyvind Ursin Kavåg.

 

2018: 1000 medlemmer og 40-års jubileum

40-års jubileum for NJK. Vi avholdt Concors d’Elegance I solsteiken under Holmenkollen.Foto © Åsmund Lindal/David Marks.

På Generalforsamlingen på Hotell Soria Moria ved Holmenkollen 26.05.2018 ble følgende styre valgt:

• Øyvind Østeig, leder. • Sigrid Baden Hansen, kasserer. • Bjørn Bråthen, sekretær. • Per Andersen, styremedlem. • Ragnar Salte, styremedlem. • Ove Hafsås, styremedlem. • Frank Sagvik, varamedlem. • Stephen Bråthen, varamedlem. Styret gjennomførte åtte styremøter i 2018.
• Revisor: Gunnar R. Brun.
• Valgkomite: Nils Jørgen Kjærnet, Vidar Sæle og Viggo Lund ble valgt.
• Æresmedlemmer: Fred Ljone og Henrik Hagen ble utpekt som nye æresmedlemmer i klubben.

Økonomi
Årsresultatet for 2018 ble et underskudd på kr 99.840,–. Klubbens egenkapital er kr 910.956,–.

Nytt administrativt system
Klubben etablerte StyreWeb som administrativt verktøy for regnskap, fakturering og medlemshåndtering, inklusive Gnist medlemsservice. Dette var en stor nyskapning for klubben, som nå kom over på en digital og web-basert plattform.

XK-kompiser: Svenske Sven Nordenstam og NJK-æresmedlem Fred Ljone tok regnværet med et smil på 1. mai. Paraply var kjekt å ha. Foto © Åsmund Lindal.

Vårmønstringen 1. mai
ble i tråd med tradisjonen arrangert på Holmen Fjordhotell. Et surt regnvær gjorde arrangementet til et av de minst besøkte i klubbens historie. Inne i peisvarmen holdt  Eyolf Hanssen og Bjørn Teigen kåseri om XK-motoren.

Sommermøtet
NJK feiret sitt 40-års jubileum i Oslo 25.–27. mai 2018 på Soria Moria Hotell og konferansesenter. 130 medlemmer og inviterte gjester deltok på møtet. Concours d’Elegance ble avholdt på sletta ved Holmenkollen i strålende, varmt vær. Follo-gjengen med Hans Knubel i spissen sto for et vel gjennomført arrangement i det strålende sommerværet.

Medlemsutviklingen
var årets største framgang. Vi passerte endelig det magiske 1000-tallet og hadde pr. 31.12 1015 medlemmer.

Jag Shop
Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen har som tidligere stått for arbeidet med JagShop. Sigrid Baden Hanssen har også sørget for utsendelse av velkomstpakker til nyinnmeldte i klubben.

Materialforvalter Rolf Anker Johansen, vår intendant, gjør en utmerket jobb for klubben. Han stiller også opp på Ekebergmarkedet. Han har også hatt ansvar for parkering på Sommermøtet og Vårmønstringen på Holmen 1. mai.

Jaguaren kom ut med fem nummer i 2018. Åsmund Lindal er bladets redaktør. Vi prøver å skape et medlemsblad som engasjerer og informerer.

Klubbens internettside ble videre oppdatert i 2018. Jagurens redaktør er også ansvarlig for innhold og oppdatering av klubbens nettside.

Facebook-gruppens navn er Norsk Jaguar Klubb. Det er også en gruppe som kaller seg Jaguar i Nord som holder medlemmer i de nordlige fylkende oppdatert.

Aktiviteter landet rundt

Det ble igjen et år med mye aktivitet fra sør til nord i vårt langstrakte land. Her gir vi noen smakebiter fra det som ble innrapportert fra Regionkontaktene til årsmeldinga for 2018.

NJK med stand på Oslo Motorshow. Fra venstre: Stephen Bråthen, Frank og Åse Sagvik, Toger Strøm, Leif Moen, Øyvind Østeig og Ove Hafsås. En besøkende ser ut til å være helt oppslukt av en utgave av Jaguaren! Foto © Åsmund Lindal.

Osloregionen gjennomførte 10 medlemsmøter og arrangementer. Størst var 40-års jubileet som ble holdt på Soria Moria Hotell nær Holmenkollen. Været var stekende hett, det var tendenser til varmgang på enkelte motorer opp de bratte bakkene til hotellet. Der ble det gjennomført en festlig markering av at klubben har forlatt ungdomsstadiet og er blitt voksen for alvor. Tidligere formann Jon Sigmund Holtet holdt en tale som fikk lattersalvene til å rulle, og han avsluttet: «La ikke bompengeringer, superbensin til kr 17,72 per liter, og stadige politiske krumspring som prøver å drepe bilene ta livet av oss. Vi gir oss aldri, la stemplene slå, og pluggene gnistre.» Men året begynte for de fleste med en sur og regntung Vårmønstring på 1. mai. Dårlig oppmøte på grunn av været, men den harde kjerne samlet seg til hyggelig samvær inne på Holmen Fjordhotell.

Sverigetur under ledelse av Øyvind Ursin Kavåg. Foto © Per Arne Larsen.

Lørdag 11. august dro 11 Jaguarer med dobbelt så mange deltakere på Sverigetur til Volvo- og Saabmuseene under ledelse av Øyvind Ursin Kavåg – med flymuseet Aeroseum som mellomlanding. 26.–28. oktober hadde NJK egen stand på Oslo Motorshow på Lillestrøm. Vi hadde en fin stand og tre gode dager der over 40.000 mennesker besøkte showet. Noen nye medlemmer ble vervet – og god profilering. Jubileumsåret ble avrundet med julebord på Holmen Fjordhotell.

Rogaland: Årets begivenhet var fellestur til Danmark i mai, med ti lokale biler og felles arrangement med vår danske søsterorganisasjon. Utmerket forarbeid og turledelse av Helge Haugen. Videre var det felles bilturer i Rogaland, inkludert tur til det nyåpnede Rogaland Bilmuseum på Jæren.

Møre og Romsdal kunne ikke rapportere om egne arrangementer, men deltok i lokale Car & Coffee på søndagene ulike steder der Jaguarene ble vist fram.

Haugesund og omland meldte: «Sporadisk kontakt mellom medlemmer. I august deltok vi med både flagg og banner på Motorama sammen med en F-type eier som hadde fått plass i ’The Inner Circle» Mange interessenter besøkte standen og det ble delt ut vervebrosjyrer og et antall eksemplarer av Jaguaren.

Bergen / Sogn & Fjordane gjennomførte 12 arrangementer, massevis av Jaguarturer i flokk og følge i mange flotte vestlandslandskap og besøkelsesverdige plasser. Årets høydepunkt var 17. november. Da feiret Bergen Jaguar Club sitt 20 årsjubileum på Hotel Norge med 50 deltakere.

Folloavdelingen tok arrangøransvaret da NJK feiret sitt 40-årsjubielum på Soria Moria, og har ellers faste kaffesammenkomster på lørdagene i Drøbak året gjennom. Det ble også lagt opp til en «Thanksgiving day»for de jubileumshjelperne som hadde anledning – tur til Støtvig Hotell på Larkollen til en enkel lunsj som takk for hjelpen.

Sunne interesser: Etterkommere av Vestfolds hvalfangere og et par skraphandlere fra Osloregionen på jakt etter rustent gull på Black Country Jaguar Dismantlers Foto © Åsmund Lindal.

Vestfold har medlemmer fra flere fylker, og regner seg som regionkontakt for medlemmer i NJK som er fra Telemark, Buskerud og Vestfold. 12 møter og arrangementer av typen grillparties og kjøreturer ble gjennomført i 2018. Både i mars og oktober tok en gjeng på 5–6 «explorers» turen til Spares Day på Stoneleigh «på jakt etter rustent gull».

Hedmark og Oppland hadde en rekordhøy aktivitet med 18 tilstelninger, turer og sammenkomster. Goodwood Revival gikk av stabelen i september, og ni deltagere fra Hed-Opp gjengen reiste i samlet tropp for å oppleve en fantastisk begivenhet! Rakfisklag og julemøte avsluttet sesongen i innlandet, solid tradisjon.

Nord-Norge Treffet er blitt ny tradisjon. Her fra fellesturen i Lofoten – Jaguarer kan faktisk også kjøres i regnvær! Foto © Åsmund Lindal.

Trøndelag og Nord-Norge: Her var situasjonen preget av at trønderne tok seg et hvileår, mens Nord-Norge utviste stor aktivitet. Regionkontakt Erlend Peder Valberg var hyperaktiv på Facebook hele året, og om vinteren ble det iskjøring med XJS V12 på Røssvoll Motorstadion. Det ga flere avisoppslag med fokus på Jaguar. Veteranbilens dag i Tromsø ble besøkt av klubben med fem Jaguarer og Daimlere som tok oppstilling i Storgata lørdag 7. juli 2018. Begeistringen var stor da vi oppdaget en ung mann som få dager tidligere var kommet hjem til Tromsø med en flott nyinnkjøp XJ6 Serie 1 fra Oslo. Han ble innmeldt i klubben. Årets Nord-Norge treff ble arrangert i Lofoten 24.– 26. august 2018 med totalt 76 deltakere og 45 biler fra hele Norge og Sverige. Overnatting i autentiske rorbuer samt god mat og drikke i Kræmmervika Havn, Ballstad. Vi fikk en litt dårlig start på treffet værmessig, men dette kom seg etter hvert. Stemningen var det imidlertid ingen ting å si på, og vi fikk en uforglemmelig helg i vakker natur.

2019: Framgang og Styreweb

Klubbveteranene Hans Knubel og Jan-Eric Rosenberg heiser klubbflagget under Vårmønstringen på Holmen Fjordhotell 1. mai 2019. For siste gang på dette stedet … Foto © Åsmund Lindal.

På Generalforsamlingen i 2018 ble valgt følgende styre: • Øyvind Østeig, leder • Bjørn Bråthen, sekretær • Sigrid Baden Hansen, kasserer (ikke på valg) • Per Olav Lie Andersen, styremedlem • Ragnar Salte, styremedlem • Frank Sagvik, styremedlem.
• Varamedlemmer: Stephen Bråthen og Arild Hagen. • Som revisor ble valgt Sven Vollseth. • Valgkomite: Nils-Jørgen Kjærnet og Ove Hafsås. Gjennom 2019 ble det holdt fire styremøter. Samtlige medlemmer og varamedlemmer har blitt innkalt til møtene.

Styret som tok NJK inn i web-basert register og medlemsservice. Fra venstre: Ragnar Salte, Per Lie Andersen, Sigrid Hanssen, Øyvind Østeig, Bjørn Bråten, Frank Sagvik og Stephen Bråthen. Foto © Åsmund Lindal.

Økonomi og medlemsservice
Dette var det første året der NJK meldte seg inn i ordningen «Styreweb». Det er en plattform for organisasjonsdriften med medlemsregister, regnskap og en rekke funksjoner innlagt. Blant annet GNIST som er et opplegg for å registrere inn medlemmenes Jaguarer og kontaktinformasjon. Dette avløste tradisjonen med Medlemsmatrikkel, den siste utgaven ble utgitt i trykt versjon i 2017. Nye lovkrav til personvern satte en stopper for Matrikkelen, og tida var vel uansett overmoden for å finne en mer søkbar og fleksibel løsning som (i prinsippet) kan være àjour til enhver tid. For første gang ble det nå StyreWeb som førte regnskapet for klubben. Årsresultatet for 2019 var et overskudd på kr 87.809.–. Sum egenkapital var kr 998.765,–. Største gledelige nyhet var imidlertid medlemstallet, som 31.12.2019 var kommet opp i 1.210 medlemmer.

Vårmønstringen 2019. En Mark 1 skiller seg ut i mengden, men det ble for trangt for «vårens vakreste eventyr» på Holmen. Foto © Åsmund Lindal.

Vårmønstringen 1. mai
Vårmønstringen ble på vanlig måte avholdt på Holmen Fjordhotell. Været var fabelaktig, og det ble rekordstort oppmøte. Brannvesenet var imidlertid lite fornøyd, fordi det ble for trangt på Holmen. Så mange biler og folk, og snevre evakueringsmuligheter skapte stort farepotensiale. Som styret siden oppsummerte i årsberetningen: «Det bør vurderes å finne et sted med større plass.»

Bøen hos familien Lundanes ga rom for våre Jaguarer og utmerket servering og minglepause under Sommermøtet i Ålesund 2019. Foto © Åsmund Lindal.

Sommermøtet
Sommermøtet 2019 ble avholdt helgen 7.– 9. juni på Hotell Scandic i Ålesund. Dagen før møtet var det striregn for alle som kom fra Østlandet, men dagene i Ålesund bød på strålende vestlandsvær. Vi samlet oss på bøen hos familien Lundanes til finfin bevertning etter kjøretur og hadde verdens nydeligste utsikt. Det ble også avholdt Concour d’Elegance under ledelse av Stig Moltu Jakobsen. Øyvind Østeig var arrangementsansvarlig.

Jag Shop
Sigrid Baden Hansen og Mette Knubel ba om avløsning i arbeidet med Jag Shop. Klubben skylder dem stor takke for det utmerkede arbeidet begge har gjort. Det arbeides med å skaffe erstattere.

Materialforvalter
Rolf Anker Johansen, vår intendant, gjør en utmerket jobb for klubben. Han bidrar på en rekke måter.

Medlemsbladet Jaguaren kom ut med fem nummer i 2019. Åsmund Lindal er bladets redaktør.

Klubbens internettside redigeres av Jaguarens redaktør som er ansvarlig for innhold og oppdateringer. Siden er meget godt frekventert, i sommersesongen er det mellom 50–100 treff daglig.

Facebook-gruppen
Facebook-gruppens navn er Norsk Jaguarklubb. Gjennom 2019 var det betydelig økning i antall følgere, nå ca. 2000. Også i Nord-Norge er det en gruppe som kaller seg Jaguar i Nord som holder medlemmer i de tre nordligste fylkene oppdatert.

Mange lokale aktiviteter

V12-seminar med David Marks på Holmen Fjordhotell. Denne gangen stappfullt med 80 deltakere. Foto © Åsmund Lindal.

2019 var et år da det virkelig svingte rundt om i store deler av landet. Her nevner vi noen av de viktigste:

I Stor-Oslo regionen var det hele 16 store og små arrangementer. 23. februar arrangerte vi V12-seminar med David Marks på Holmen Fjordhotell. Rekordframmøte med 80 deltakere. Gjennom sommer og høst var det omvisning på flysamlingen på Gardermoen, klubbtur til Riga Motormuseum i Latvia med Øyvind Ursin Kavåg som leder, før vi 11. september stilte med en flotilje av Jaguarer som tok kreftpasienter underbehandling ved Radiumhospitalet ut på tur. Høsten kulminerte med egen stand på Oslo Motorshow. En gjeng ivrige NJK-entusiaster holdt det gående tre dager på stand, med Stephen Bråthen som primus motor. Med planlegging, rigging og rydding er dette en krevende aktivitet – men som viser oss godt fram i motormiljøet og dessuten rekrutterer nye medlemmer.

NJK-stand på Oslo Motorshow: Fra venstre Dani Sandvik, Robin Bråthen, Øyvind Østeig, Vidar Sæle, Bengt Borgen og Magne Mjelva (som hadde sin Jaguar C-type Replika utstilt). Foto © Åsmund Lindal.
På tur med pasienter fra «Ung kreft»-gruppen fra Radiumhospitalet til Holmen Fjordhotell.

Vestfold/Telemark: Her ble det gjennomført 19 arrangementer med utgangspunkt i Jaguarklinikken hjemme hos Berit og Per Andersen i Horten. Høydepunktet var nok da 13 medlemmer tok turen til Classic Car Show i England i november, med diverse innlagte besøk til museer og forhandlere.

Stort medlemsmøte hos JLR Bilpaviljongen Hellestø på Sola. Foto © Trond Furenes.

Rogaland  åpnet med stormøte hos JLR Bilpaviljongen Hellestø med tapas, forfriskninger og over 40 deltakere. På høsten ble det holdt stor stand på Motorama, en bilmesse som samlet tusenvis av skuelystne. Regionkontakt Trond Furenes kunne fornøyd rapportere om seks «happenings» gjennom året, og om at så mange som 60 medlemmer hadde vært aktivt med.

Seminardeltakerne oppstilt til det obligatoriske «klassebildet» utenfor trikkehallene i Bergen. XK-motoren er et tema som fenger. Foto © Åsmund Lindal.

Vestland (ny betegnelse for Bergen) kunne berette om 16 ulike turer og møter. Vårmønstring på Lagunen med 26 medlemmer som koste seg i regnværet, sommerfest og grillaften, kjøreturer til en rekke destinasjoner og medlemssamling hos JLR-forhandler Sandven. 5. oktober ble det arrangert David Marks-seminar om XK-motoren med 25 deltakere. Sesongen ble avsluttet med julebord med 42 deltakere, og en egen spesialitet: Den årlige «juleknasken» på Morten Gjesdahls kontor. Bergen holder fast ved sine tradisjoner!

Innlandet (tidligere Hed-Opp) hadde 14 arrangementer, der en av dem var fellestur til sommermøte i Ålesund med åtte Jaguarer og 17 personer. Da hadde de allerede gjennomført den tradisjonsrike turen Helgøya Rundt, og en høytflyvende aften der regionkontakt Vidar Sæle kåserte i ord og bilder om livet som helikopterpilot! I august Bøe det samkjøring til Nord-Norge Treffet i Sandnessjøen, før man i oktober avsluttet sesongen i den lokale Jaguargarasjen – med rakfisklag (og muligens en Gammel Opland) «til langt på natt» i følge referatet.

Trøndelag opprettet egen Facebook-gruppe, og blant årets aktiviteter var et arrangement hos Nardo Bil 18.–19. oktober med presentasjon av nye Jaguarer og et 10-talls veteraner. Gjennom året var det også arrangert et fellesmøte med Porscheklubben der Ole Martin Mobeck fikk gleden av å presentere Jaguarmotorenes trimmingsmuligheter.

Deltakerne på Nord-Norge Treffet i Sandnessjøen foran Petter Dass-senteret. Fergetur og besøk hos Valberg-familien hørte med! Foto © Åsmund Lindal.

Nordland innledet sesongen med iskjøring på Røssvold Motorstadion der en XKR ble brukt til å profilere arrangementet. Regionskontakt Erlend Peder Valberg kunne konstatere at han hadde kjørt Jaguar på alle årets 365 dager og holdt høy aktivitet på Jaguargarasjen Herøys Facebookside. Høydepunktet var nok likevel Nord-Norge Treffet i Sandnessjøen der 26 Jaguarer og 42 personer deltok.

Møre og Romsdal kunne ikke rapportere om så mange arrangementer, men kraftprestasjonen Sommermøtet 2019 ga dette året et kjempeløft, og en stor opplevelse til alle som deltok. Samlet sett må vi si at 2019 var et av klubbens beste år.

 

Klubbens ledere:

Historisk oppsummering av klubbens formenn i kronologisk rekkefølge: Peter (Dahl) Schjølberg, Bengt Borgen, Reidar Sletten, Morten Mørch jr., Erik Gjertsen, Morten Ydalus, Hans Knubel, Henning Lund, Jon Sigmund Holtet, Per Ove Asperud, Øyvind Henriksen, Ulf Nilsen, Sjur Stampe, Jon Sigmund Holtet, Helge Wiik og Øyvind Østeig.