NJK historie

Sommermøtekomitéen på Lillehammer i 1996 flankerer en Jaguar Mark VIII. Fra venstre: Jon Sigmund Holtet, Arve Eid, Henrik Nøtvik, Christen Ringnes, Erik Andvik og Sidsel Ringnes.

«Et 30-års jubileum går jo ikke upåaktet hen i Jaguarmiljøet. Vi har gravd så dypt vi kan i arkivene og funnet bilder og stoff fra noen høydepunkter i alle disse begivenhetsrike årene. De har fløyet av sted like raskt, uanstrengt og komfortabelt som kattene våre. Vi eldes med grace, space og pace.» Dette skrev Eyolf Hanssen og Jan Rodtwitt i Jaguaren 1–2008. Når denne artikkelen nå publiseres på ny, er klubben blitt 40 år!

1978: Entusiastene kommer sammen

På konstituerende møte avholdt på Tyrigrava Cafe ved Gjersjøen utenfor Oslo 1. juli dette året ble klubben stiftet. Peter Dahl, innehaver av E-type, var ofte innom Bengt Borgen på bensinstasjonen ved «Hjulet» sammen med en annen av pionerene, Dagfinn Ring. Bengt Borgen var allerede da kjent som en som skrudde på Jaguarer, han Dagfinn og Peter kom i prat om behovet for en klubb. Ønsket om et felles miljø forsterket seg da Jaguar på denne tiden mistet sin norske forhandler og fabrikken åpenbart befant seg på konkursens rand.

Fra oldtiden på «Hjulet» bensinstasjon der klubbens frø ble sådd i 1978. • Klubbens første styre rundt Fred Ljones XK140: Fra venstre Øyvind Schømer, Ola Moum, Fred Ljone og Peter Schjølberg, tidligere Dahl. Dagfinn var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Peter Dahl uttalte i et intervju 1988 følgende: «Det vokste naturlig frem et miljø rundt Borgens bensinstasjon på «Hjulet» ved Gjersjøen. Her møttes gutta for en prat, Arne Nystrøm, Fred Ljone, Fjermestad, Pettersen (med hvit Mk2) og flere andre. Jeg luftet ideen om en klubb i Aftenposten under «bil diverse» med endel respons. Vi trommet sammen et styre på denne første «generalforsamlingen» på Tyrigrava og fortsatte med uformelle møter her.»

Bengt Borgen ble intervjuet i 1988 og fortalte: «Jaguar som bilmerke fanget meg efter en sjokkopplevelse som 17-åring. Jeg fikk se Helge Birting Hansens Mk VII og ble øyeblikkelig fascinert av Jaguarens design, interiør som en skinnsalong, den blå instrumentbelysningen; og så opp med motorpanseret! Designet med to overliggende kamaksler og den nydelige jevne gangen; det var enestående for en personbil den gangen. Efter en tid som lærergutt på bilverkested overtok jeg driften av «Hjulet» eller «Ringnes Bensin & Service». Her fikk jeg mer tid til å dyrke mine Jaguarinteresser og stedet ble sentrum for venner og bekjente med samme interesse; et lite miljø vokste frem. Jeg traff Peter Dahl på et møte i Sportsvognklubben på Rodeløkka og vi ble enige om å få i gang en Jaguarklubb i Norge. Peter kom ut til «Hjulet» og averterte høsten 1978 efter medlemmer i Aftenposten. Peter var den skrivende delen! Grunnlaget for klubben ble lagt av ham, uten hans innsats hadde det ikke gått!»

Henrik Hagen, sjefen i Jaguar Norge, slapp heller ikke unna intervju, her fra 1989: «Bengt Borgen var Jaguar-guruen på denne tiden. Han hadde trimma Mk1 som gjorde dypt inntrykk; han spant oppover Enerbakken i tjukk tåke, hang over rattet, gira og tro på! En Mk10 med 3 forgassere fikk også kjørt seg oppover Lierbakkene i minst 170 km.t., en opplevelse som også gjorde dypt inntrykk på veldig mange!  Jeg var med å dra i gang klubben, men eftersom «sjappa» tok mer og mer tid, opp til 18 timer i døgnet, ble det ikke mer tid til klubb.»

På klubbens konstituerende møte startet klubben med 15 medlemmer, det første styret besto av Peter Dahl formann, Dagfinn Ring kasserer, Øivind Schømer styremedlem, Fred Ljone varamann, Per Fjermestad revisor. Helt fra starten ble det lagt opp til klubbaktiviteter som blant annet besto av månedlige møter på Tyrigrava, andre onsdag i hver måned, et tidspunkt som har blitt beholdt til denne dag. Tidligere medlemmer minnes disse møtene som uformelle, hyggelige og fremfor alt rike på miljø. Deltagerantallet varierte fra 6 til 30. Man fikk også i gang en klubbavis «Jaguarnytt» og årskontigenten ble satt til 50 kroner.

Før stiftelsen var det særlig Norsk Sportsvogn Klubb (NSK) norske Jaguarentusiaster engasjerte seg i. Men som navnet antyder ga ikke denne klubben noe særlig tilbud til «salooneiere». Av frykt for å miste medlemmer ble det foreslått Jaguarklubben skulle være en underavdeling av NSK, men dette skjedde ikke. Samarbeidet har alltid fungert utmerket og Fred Ljone var den første tiden styremedlem i begge klubbene.

Sommeren dette året besøkte «representanter fra klubben» den svenske Jaguardagen ved Eskiltuna, iflg. Jaguarnytt 1979 kom svenskene på vellykket gjenvisitt senere på året. Medlemstallet økte utover til høsten til 30 ved årets slutt.

1979: Dobling av medlemstallet til 6o entusiaster …

Dette var på mange måter det virkelig etablerende året for klubben vår. Samholdet og entusiasmen holdt og medlemstallet «eksploderte» fra ca. 30 til 60 medlemmer. Formannen Peter Dahl (nå Schjølberg) ble beskrevet som et drivjern uten like. Senere redaktør Reidar Sletten begynte dette året, en «begivenhet i seg selv» ifølge ham selv; han hadde hørt om klubbens «kontaktmann» Bengt Borgen og meldte seg inn via ham. «Mang en fin Jaguar sto parkert utenfor bensinstasjonen på Hjulet det året.»

Medlemsmøtene fortsatte uformelt på Tyrigrava, til å begynne med i cafeteriaen, senere i «kjelleren» der medlemsmøtene begynte å ta form som underholdningskvelder, med temaer, film, lysbilder etc. På møtene fantes «store» mengder Jaguarmateriale tilstede, bøker, blader etc og man luftet planer for et eget «bibliotek». På slutten av året oppsto imidlertid enkelte gnisninger med Amcarklubben som gjorde krav på de samme kjellerstuene.

Et avertissement i Aftenposten resulterte i 25 nye medlemmer. Et eget medlemsblad så dagens lys, «Jaguarnytt», i stensilert A4-format, med kopier av Jaguar-relatert stoff og egne artikler. Det beste innslaget dette året var utvilsomt historien om hevningen av en S-type fra bunnen av Åsrumvannet. Den havnet der i forbindelse med forsikringssvindel 8 år før, Harald Årskog fikk den hevet på egen regning. Klubbmedlem Kaj Rune Clausen overtok bilen, fylte motoren med diesel, hvorefter den ble dradd noen omganger med startmotoren. Så ble dieselen tappet og vanlig motorolje påfylt. Efter noe harking og hosting tente så dyret på alle pluggene og motoren knurret i vei som den selvfølgeligste ting av verden

1980: Sommermøtet blir «oppfunnet»

Dette året ble klubbaktivitetene utvidet til å omfatte sommermøter og andre utearrangementer der medlemmenes familier kunne delta. Senere kom også utenlandsturer til og vi aner konturene av klubben slik den er i dag. Dahl og Borgen var fortsatt klubbens lokomotiver, Borgen på den tekniske siden og Dahl på klubbsiden. Sistnevnte var både formann og redaktør i denne perioden, i tillegg til travle jusstudier. Det var disse som gjorde han måtte trekke seg ved utgangen av året.

Medlemsmøtene fortsatte trutt som i 1979, tildels godt besøkt. Den 14. Juni ble klubbens første sommermøte arrangert på Strand ved Høvik i Bærum, med snaut 30 deltagende biler. Strand ble valgt på grunn av sin «engelske stil». Videre dro en delegasjon til svenske klubbens årsmøte. Jaguarnytt kom ut med 5 nummer og klubbens logo ble født efter en konkurranse blant klubbens medlemmer.

Fra Jaguarnytt dette året trekker vi frem Victor Brustads kjærlighetserklæring til E-typen efter hans første møte: «Det eneste jeg husker etter at jeg våknet av beruselsen var noen glimt av et interiør som minnet om en flycockpit, og en motor som var så overveldende i sin skulpturelle form at det gikk frysninger nedover ryggen på meg. Vi satte oss inn i monsteret, her var knapper og instrumenter til å bli grønn, og så panseret da, like langt som et vondt år; syntes å stoppe et par kvartaler borte. Det var dette som skulle bli vår kjæledegge i fremtiden.»

1981: Bakrusens år

Dette var bakrusens år, klubben sto i fare for fullstendig oppløsning efter Dahls uttreden av styret. Lite skjedde og kun ett nummer av Jaguarnytt kom ut. På slutten av året oppløste styret seg selv, men et nytt styre med Bengt Borgen som formann ble stablet på bena. Tross denne litt labre stemning klarte klubben å få til enda et vellykket sommermøte på Strand. Vi lar referatet fra Jaguarnytt tale for seg: «Ca. 25 Jaguarer møttes i grønne omgivelser på Strand. Været var ikke det beste tidlig på morgenen. Regn og grå himmel er ikke hva man ønsker under et slikt evenement. Men det bedret seg under formiddagen og til slutt slapp solstrålene frem. En S-type hadde reist helt fra Hardanger, og Birger Carlsson fra Smålands Jaguarservice kom selvsagt. Han hadde unnagjort 60 mil i løpet av natten i en E-type serie 3 roadster.. Oslo Jaguarservice stilte med stand og en bråte deler … Bengt Borgen og Peter Dahl var dommere. Hver dommer hadde 15 poeng å dele ut, 5 poeng på respektive motorrom, + bagasjerom, interiør og eksteriør.»

Utflukt til Morokulien ca. 1982. Den eneste vi kan gjenkjenne her, er veteranen Bjørn Teigen med ryggen til.
Utflukt til Morokulien ca. 1982. Den eneste vi kan gjenkjenne, er veteranen Bjørn Teigen med ryggen til.

1982: Hjulene i gang igjen

Med nytt styre kom hjulene efterhvert i gang igjen. Samtidig ble det vanskeligere å verve folk til nødvendige oppgaver og medlemstallet sank. Rabattordninger på deler og rekvisita ble satt i system, klubben fikk egne medlemskort, brevark, medlemskort og ikke minst; skikkelige vedtekter.

I Jaguarnytt hadde Arne-Atle Nystrøm og Knut Tørre overtatt som redaktører efter Dahl, men overlot efter kort tid roret videre til Anders Knutsen. En idé om å lage et «vårmøte» på Grefsenkollen ble en stor suksess, likeledes det til da best organiserte sommermøtet på Strand med kveldsfest, dans og det hele.

Det internasjonale engasjementet var det heller ikke noe å si på dette året. I juli dro en kontigent medlemmer til England og Jaguarfabrikken i Coventry, videre hadde klubben folk tilstede både på den svenske og nederlandske klubbens årsmøter. De ordinære medlemsmøtene fortsatte som før på Tyrigrava.

Jaguarnytt kom ut med hele fem nummer. Vi plukker frem et leserinnlegg fra Tore Fossen: «Vi har valgt oss våre hjertebarn, men hvorfor i all verden Jaguar? Kan det være den spreke motoren? Visstnok er XK-motoren en genistrek, men verden er full av hestekrefter. Hva med den skinn- og nøttetresutrustede kupéen? Hva med bilens «ansikt» karosseriet, er det så spesielt? Kan det være «a taste of the old world» ? –  er det grunnen til at vi har  Jaguarfeber?»

Jaguarfeber hadde i alle fall de som var i England det året: «Efter alle disse fantastiske inntrykkene (dvs. fabrikkomvisningen) var vi visse på at nå måtte det til noe helt spesielt for å få oss i kne. Og det var nettopp det som skjedde! Vår meget hyggelige guide viste oss en aldri så liten nyhet, XJS cabriolet! Og ikke nok med det; i denne bilen satt Jaguars nye AJ6 motor! Det var ikke foruten stor glede at enkelte nærmest lå oppe i motorrommet …»

Sommermøtet 1983 på Strand. Vi skimter Victor Brustads Rolls Royce, Erik Gjertsens XJS og Terje Gaaruds XK140.
Sommermøtet 1983 på Strand. Vi skimter Victor Brustads Rolls Royce, Erik Gjertsens XJS og Terje Gaaruds XK120.

1983: Imponerende støynivå

Redaktørvervet ble kastet videre til Victor Brustad mens Reidar Sletten overtok som formann. Medlemstallet passerte 100 mens året ellers nok vil bli husket av veteranene på grunn av forsøket med å trykke Jaguarnytt selv. Det anskaffede trykkeriutstyret viste seg imidlertid å være så dårlig at efter to mislykkede forsøk ble det returnert. Fadesen kostet både tid og penger, og bladet måtte igjen sendes til et profesjonelt trykkeri. I nytt A5 format fra nr. 2/3 1983 fikk bladet en nivåhevning.

Klubbens fjerde sommermøte på Strand ble som foregående en stor suksess og en verdig markering av klubbens 5-års gebursdag. Klubben valgte en ny vri og avholdt møtet sammen med Rolls-Royce / Bentley klubben. Publikum og biler møtte i et stort antall, minst 43 Jaguarer, innom kom også en 20 – 30 sportsvogner på vei til et annet arrangement på Hønefoss. Bengt Borgen startet opp sin Falcon D-type replica banebil med et imponerende støynivå det ennå går fråsegn om!

Av nye medlemmer dette året skal nevnes senere formann Jon Sigmund Holtet, mens det fra Sandnes antydes at Roald Haugen vil starte opp en lokalgruppe … Fra Jaguarnytt siteres Reidar Slettens leder i nr. 6: «Året 1983 nærmer seg slutten og vinterens trøstesløse tid for Mk2 eiere nærmer seg. Katten er stallet opp og annet fremkomstmiddel må benyttes.. I den senere tid har de månedlige møtene vært dårlig planlagt og opplegget virket noe tynt. For at vi ikke skal havne helt på mimrestadiet skal vi prøve å legge opp til et noe fastere program i tiden fremover.»

1984: XK-motor som lotterigevinst!

Det var labert fremmøte på månedsmøtene på Tyrigrava Café, dette forverret seg ytterligere utover høsten i forbindelse med eierskifte på cafeen. Hos Bengt Borgen ble i tillegg avholdt en rekke tekniske møter, også disse relativt beskjedent besøkt.

Bladet økte derimot merkbart både i kvalitet og innhold og kom ut med 5 nummer. Roald Haugen kunne rapportere om god respons i Sandnes. Trans Motor tar opp igjen importen av Jaguar til Norge og Oslo Jaguar Service flytter fra Majorstuen til nye lokaler i Darresgate. Sommermøtet (stadig på Strand) utviklet seg svært bra tross regnvær først på dagen; minst 37 biler og mange besøkende. Og utlodningspremien? – En XK motor!

I Jaguarbladet dukker opp en skribent ved navn «kranglefan» som gjorde seg sine betraktninger rundt møtene på Tyrigrava: «Hvem er denne siræva forsamlingen som enkelte onsdager kommer som en gresshoppesverm i retning Gjerssjøen? En usalig samling firehjulede rariteter ….» Reidar Sletten fortsatte som formann men overtok i tillegg redaktørjobben.

1985: Aksje i Jaguarfabrikken

I januar trakk styret seg fra sine posisjoner og klubbens ekstistens hang i en tynn tråd. Med Morten Mørch jr. som ny formann og Jan Rodtwitt som sekretær påtok Sletten seg redaktørvervet videre og bladet kommer ut med 6 solide nummer.

Klubben kjøpte seg i løpet av året én aksje i Jaguarfabrikken, pålydende 25 pence. Klubben fikk dessuten status som «offisiell» norsk merkeklubb av fabrikken og importøren Trans Motor.

medl.kort.teigen1986: Høstmøte hos Henrik i Jaguar Norge

Jaguarnytt var stadig klubbens «fanebærer» med 6 fine nummer også dette året. Formann Morten Mørch uttalte i sin leder i nr. 3: «Norsk Jaguarklubb er for oss alle. Et sted der det å interessere seg for Jaguarer er adgangskort nok, et sted der man ikke setter hverandre i riktige og gale båser. Et sted der en kan hjelpe og lære av hverandre.»

Medlemsmøtene ble flyttet fra tradisjonsrike Tyrigrava til Norsk Teknisk Museum. Flytting rammet også sommermøtet som styret nå valgte å avholde på Frognerseteren. Høstmøtene hos Henrik Hagen og Jaguarservice startet opp og har siden vært en kjærkommen tradisjon.

1987: Våteste sommermøte i klubbens historie

Medlemstallet passerer 200 og Jan Rodtwitt avløser Reidar Sletten som redaktør mens Morten Mørch fortsetter som formann. Sømmermøtet avholdes delt på Refsnes lørdag, søndag på Frognerseteren i øsende regnvær, det klart våteste sommermøtet i klubbens historie til nå.

Efter at Tyrigrava falt ut som passende møtested sliter nå klubben med å finne noe bedre egnet. I tillegg til de faste sammenkomstene hos Jaguarservice og Bengt Borgen er klubben i de neste 2 årene innom Teknisk Museum, Sheraton Hotel i Sandvika, Frognerseteren og Øverland gård. I Østlandsområdet synes tendensen til utflukter eller «pic nics» å feste seg dette året med utflukt til Modum. I Molde satset Erling Kleve friskt på enda en lokalavdeling, med hele 11 engelske katter i kurven.

Jaguarnytt fortsetter med 6 nummer, mens økonomien endte opp med bunnskrapet kasse.

Utenlandske gjester beæret oss med besøk på 10-års jubileet, her den danske redaktør Niels Due Abrahamsen.
Utenlandske gjester beæret oss med besøk på 10-års jubileet, her den danske redaktør Niels Due Abrahamsen.

1988: 10-års jubileum på Refsnes Gods

Klubben feirer sitt 10 års jubileum på Refsnes Gods og Erik Gjertsen overtar som formann. På generalforsamlingen gikk det i følge referatet nesten «kaotisk» for seg og medlemskontigenten øker til 250 kroner pr. år. 10-årsjubileet på Refsnes ble særdeles stilig avviklet med ca. 60 katter tilstede i et alldeles nydelig vær, krydret med bryllupsfeiring for Bengt Borgen og Karina Haregg, klubbens første kvinnelige styremedlem. Noe kritikk fremkom imidlertid mot mangel på aktiviteter og delvis fravær av stevneledelse, ført i pennen av senere formann Morten Ydalus: «Det var i løpet av hele lørdag formiddag ikke lagt opp til en eneste aktivitet verken for barn eller voksne… Jeg savner aktiviserende tiltak i klubben…»

Jaguarnytt kom ut med seks meget velfylte nummer, nummer to fikk for første gang farget forside.

1989: Scandinavian Rally

Årets hovedattraksjon var utvilsomt det dansk regisserte «Scandinavian Rally», det best gjennomførte og planlagte Jaguararrangement på norsk jord til da. Ca. 50 europeiske entusiaster fikk oppleve norsk natur på sitt beste, og vi norske fikk en opplevelse av Jaguarfellesskap vi sent glemmer. På høsten tok noen av klubbens mest interesserte en Englandstur til fabrikken i Browns Lane og Jaguar Enthusiasts’ Club store møte på Littlecote.

Sommermøtet ble avholdt over en dag i Drøbaks badepark, av en dedikert sommermøtekomite som denne gangen ikke overlot noe til tilfeldighetene. Solen skinte om kapp med krom’en og barna fikk egen skatteløype. Månedsmøtene flyttes til Øverland gård og Oslo Jaguarservice overtar importen av Jaguar. I England overtar Ford nå fabrikken og klubbens aksje tilbys innløst til mange ganger pålydende, men ikke nok til å dekke innløsningskostnadene!

Jaguarnytt skifter tilbake til A4 format med profesjonelt trykk, men fortsatt uten farger.

1990: Redaktøren anskaffer PC

Generalforsamlingene vedtas flyttet fra januar til sommermøtene. Morten Ydalus overtar styrevervet og innfører endringer på klubbladet, farget forside og navneskifte til «Jaguaren» fra nr. 4. Samtidig anskaffer redaktøren seg PC og dataalderen gjør sitt inntog i klubben.

Sommermøtet avvikles i Åsgårdsstrand i fint sommervær og 40 fremmøte vogner, men dessverre svært dårlig arrangert med nærmest totalt fravær av møtekomité.

Fra bladet må vi sitere den herværende redaktør: «Flere i klubben har i lengere tid lidd av en vanskelig traktabel Jaguarmani. Tilstanden kan i mer uttalte tilfeller få karakter av sykdom, en såkalt «jaguarfeber», eller «jaguaritis», med subtypen «oncitis pantherica» på latin. Tilstanden karakteriseres av overdreven rastløshet, søvnløshet og jaguarfantasier. Eneste behandlingsmulighet er anskaffelse av en eller flere Jaguarer, alt efter hva lommeboken tåler..»

Og ute i verden? Jaguar vant dobbelt i Le Mans; «en fantastisk tur» i følge formann Morten Ydalus som refererte for bladet.

1991: Fra Oslo til Vrådal i Telemark

Morten Ydalus skriver i sin første leder «å gjøre klubben mer attraktiv for medlemmene og finne et fast tilholdssted er langsiktige arbeidsmål …». Møtene flyttes tilbake til Sheraton Hotel i Sandvika mens det tradisjonelle sommermøtet for første gang flyttes utenfor Oslo-området, nærmere bestemt Vrådal i Telemark. Både stedet og arrangementskomiteen besto prøven med glans; dette skulle bli innledningen til en ubrutt rekke sommermøter med meget høy kvalitet.

Som en forberedelse til det planlagte Nordkapprally i 1994 tok Morten Ydalus og Kai Fellkjær interesserte med på en Englandstur utpå høsten; en utrolig artig opplevelse med bl.a. besøk hos Penny og Roger Woodley med deres utrolige Jaguarsamling (lightweight E-typer etc ..), London Motor Show, fest på Chadley House, besøk hos XK-engineering; vi fikk hilse på Jaguarpersonligheter som Rose Eaton, Paul Skilleter og fabrikkens visedirektør John Grant.

Bladet holder stilen med 6 utgitte numre, fra nr. 5 debuterer Stefan Werner med Catscatter kjøp og salg spalte.

Arrangørene bak Norgeshistoriens til nå største Jaguararragement "North Cape Rally" 1992 sees her i C-type replica, Morten Ydalus og Kai Fellkjær.
Arrangørene bak Norgeshistoriens til nå største Jaguararragement «North Cape Rally» 1992 sees her i C-type replica, Morten Ydalus og Kai Fellkjær.

1992: North Cape Rally med 100 Jaguarer

Morten Ydalus og Kai Fellkjær med sitt «arctic Challenge» setter sitt preg på dette året ved sammen med klubben å sette ut i livet Norges til nå største Jaguararrangement. «North Cape Rally» samler 100 Jaguarer fra alle himmelstrøk til det som skulle bli en unik «once in a lifetime experience..». Sommermøtet i Holmenkollen dannet starten på løpet og aldri har vel et norsk sommermøte hatt et så gedigent internasjonalt preg.

På generalforsamlingen lot Morten Ydalus Hans Knubel overta formannsklubben og nok en gang byttet klubben møtested til Villa Sandvigen, nesten vegg i vegg med Tyrigrava. «Jagshop» med pådriverne Mette Knubel og Sigrid Hanssen kom i sving og har senere holdt det gående. Julebordet på restaurant Fregatten ble meget vellykket og julebordtradisjonen har senere holdt stand.

Bladet utkom med de vanlige 6 nummer der nr. 4 var et spesialnummer for Nordkapprally. Redaktøren tar i bruk dataverktøyet «Pagemaker» og legger bort saks og limstift for godt.

Styret 1993: Fra venstre Jon S. Holtet, Henning Lund, Hans Knubel, Tore Leknesund, Eyolf Hanssen, foran Stephan "Catscatter" Werner.
Styret 1993: Fra venstre Jon S. Holtet, Henning Lund, Hans Knubel, Tore Leknesund, Eyolf Hanssen, foran Stephan «Catscatter» Werner.

1993: Trygve Hegnar inviterer til vårmønstring

Atter bytter klubben møtelokale, efter en dugnad i lokalene til Roadster Square, forhandler for Morgen og til dels andre brukte engelske biler fikk vi en koselig krok. Efter initiativ fra klubbens medlem Trygve Hegnar startes tradisjonen med 1. mai mønstringer på Holmen Fjordhotell i Asker. Sommermøtet fant sted i Grimstad og ble efter redaktørens mening det best gjennomførte til nå, ikke minst pga sin unike humor og gjennomførte stil fra Sandnesgjengen som sto for arrangementet. Tiler som «supreme rally commander», «chief justice of fair play» og «head of grace, space and pace» smykket arrangørenes uniformer, og hvem glemmer vel ikke hemmelighetsfulle «Beverol»?

Medlemstallet kommer ved årsslutt opp i 267.

1994: Vårmønstringen befester sin stilling

Sommermøtet ble for første gang arrangert utelukkende av kvinner, nemlig «Jaguarenkene», utgått fra den voksende lokalavdeling i Drøbak. Med feminin «touch» ledet de sommermøtet med stø hånd på ulastelig vis, vi koste oss skikkelig. «Arctic Challenge» arrangerte nok en gang Nordkapptur, men uten klubbens hjelp denne gangen og med atskillig mindre bravur enn i 1992.

Vårmønstringen på Holmen befestet sin stilling som et populært arrangement. Klubben deltok også på utstillingen «Automania» i april. Klubbmøtene endret noe profil til også å inneholde besøk på aktuelle bedrifter og verksteder, som Kampen Autorust og Oslo Lær og Møbel. Jon Sigmund Holtet ledet et meget vellykket «Hadeland rundt» i september.

Jaguaren utkommer med fem nummer og verdens lengste skrevne Jaguarserie «XJ privat» starter opp i nummer to ført i pennen av Bård Hesvik. Medlemmet Nick Johannessen overtar styringen av den internettbaserte Jaguarklubben «Jag-lovers» og således bekrefter klubbens inntreden i internettæraen. Antallet medlemmer øker langsomt og sikkert, nå litt over 300.

1995: Nye koster + Vestlandsrally

Hans Knubel leder klubben videre inn i ordnede former, ikke minst økonomisk. Vi har gode møter med god oppslutning, vi har vårmøter, sommermøter og faste utflukter som bl.a. grillfestene hos familien Kleppan på Hof. Med tittel «Vestlandsrally» leder bergenseren Sigfinn Bartz Johannessen oss rundt om til alle vestlandets herligheter på sommermøtet inklusive Omastrand verft og Rosendal. Innlagte forfriskninger som innviklede oppgaver med rebus og annet satte en ekstra spiss på turen! Drøbakgjengen drar på sin første Englandstur som ikke skal bli den siste.

1996: Mjøsrally

Ny formann Jon Sigmund Holtet fortsetter i det gode spor klubben befinner seg i. Sommermøtet «Mjøsrally» på Hafjell ble like vellykket som vinter-OL, med mye praktfull Jaguarhumor under festmiddagen. «Arctic Challenge» arrangerer sitt tredje Nordkapprally, også denne gang profesjonelt ledet og meget vellykket.

1997: Norges første SS100 på sommermøtet

Jon Sigmund Holtet leder klubben videre i god stemning, alt fungerer, medlemstallet vokser og møtene er glimrende. Klubbkassen fylles med penger og ingen klager. Jaguaren utkommer fast med 5 nummer i året. Sommermøtet på Lifjell Hotel ved Sommarland i Telemark tilfredsstiller alle forventninger, vi får til og med se Norges første SS 100. Stemningen de neste 10 årene fortsetter i samme spor, en veldrevet klubb med det meste på skinner!

Vinnere av Concours d’Elegance på 20-årsjubileet i 1998.
Vinnere av Concours d’Elegance på 20-årsjubileet i 1998.

1998: 20-års jubileum på Refsnes Gods

Sommermøte og generalforsamling ble avholdt på Hotell Refsnes Gods på Jeløya ved Moss i tiden 29. – 31. mai. Klubben feiret sitt 20 års jubileum og sommerkomiteèn fra Drøbak bestående av Hans Knubel formann, Eyolf Hanssen, Rolf A. Johansen, Mette Knubel, Sigrid Baden Hanssen og Arvid Eid hadde lagt ned et stort arbeid.

Lørdagen startet med bilutstilling i gågaten i Moss hvoretter turen gikk videre langs idylliske småveier til Støtvig Hotell hvor lunsjen ble inntatt. Festmiddagen i Kongesalen aspirerte naturlig nok til å bli jubileèts høydepunkt, med flere innlagte overraskelser. Med hele 115 deltakere fra klubben og hele 15 svenske gjester kunne Hans Knubel innledningsvis fastslå tidenes største deltagelse i noe sommermøte. Videre «special guests» var Jaguar Norge med Henrik Hagen, Thomas Øvreseth og Ragnhild Bøhn.

Toastmaster for kvelden: Stig Moltu-Jacobsen som med «glimt i øyet» loste oss gjennom en dyrisk lang taleliste med meget attåt, i sannhet ble middagen en svært «fyldig aften» på bortimot 3 timer. Formann Jon Sigmund kunne etter forretten og en runde hovedrett m/flere glass rødvin takke alle gjestene, spesielt de «trävliga svenskene», takke klubbens grunnleggere og alle som hadde bidratt til klubbens suksess de siste årene, fra «svartedauen» i 1978 med rust og problemer til dagens klubb med nesten 500 medlemmer.

Henrik Hagen fremførte i sin tale til klubben også en hilsen fra Jaguarfabrikkens direktør Nick Scheele hvor også han gratulerer klubben med sine første 20 år. Til kaffe avec ble vi servert spesiallaget marsipankake m/Jaguarmotiv i ren sjokolade, samt jubileumskransekake donert av Reidar Vea. Søndagen var avsatt til concour i den fine parken foran hotellet.  Rammene rundt og innholdet i arrangementet med spesiallaget fyrverkeri ved midnatt gjorde dette til et av de mest minneverdige sommermøter. Avslutningsvis siteres vår svenske venn Birger Carlsson: «det besta och finaste sommarmøte jäg har varit med om «.

Generalforsamlingen: Jon Sigmund Holtet tar et ekstra år som formann.

1999: Sunnmøre kommer på banen

Dette var Sunnmøres store bidrag til sommermøter. Med Elbert Olsen og fam. Lundanes som dyktige arrangører startet det hele fredag 21. mai på Union Hotell i Geiranger. I storslått natur og flotte omgivelser fortsatte ferden neste dag mot Ålesund og Scandic Hotell. Deltakerne fikk oppleve «Jugend» byen, Atlanterhavs-akvariet, veteranbusser, engelske «Bobyer» og mye annet. Dessverre la værgudene en demper på det ellers så flotte arrangementet lørdag kveld, en festmiddag med dans på låve med glisne vegger der stormkastene rev i hårtustene!

Osloavdelingen hadde dessuten en flott utflukt «Hurumlandet rundt», på generalforsamlingen ble Per Ove Asperud vår nye formann og Øyvind Henriksen ny sekretær.

2000: Sørlandsstemning med reker og hvitvin …

Sommermøtet og generaltforsamlingen fant sted på Tyholmen Hotell, Arendal med Henning Lund og Eivind Håkedal som arrangører. Allerede fredag (9/6) var det båttur i skjærgården med reker og hvitvin. Lørdag tur til Dyreparken i Kristiansand hvor også concour d’elegance fant sted. Søndagen gikk til «dalstrøka innafor» og til Birkenes Bygdemuseum og Myhre Torvstrøfabrikk Deretter til Kristiansand og Kanonmuseèt der tyskerne etterlot seg en kanon med rekkevidde halvveis til Danmark. Alt i alt et meget innholdsrikt sommermøte.

Ellers bra aktivitet i lokalavdelingene, mindre utflukter som «grensetreffet» i Østfold, Romeriksløpet og en tur til Skotland. Et godt Jaguarår! Generalforsamling: Ingen endringer i styret. Jon Sigmund Holtet utnevnes til Æresmedlem.

Asbjørn Sverd får illustrere den gode stemningen som råder i klubben i 2001.
Asbjørn Sverd får illustrere den gode stemningen som råder i klubben i 2001.

2001: Best of British på Rådhusplassen

Ole Kristian Ranvik arrangerte «Best of British», den til da største samling engelske biler noensinne, dvs. ca. 100 vogner!, – alle utstilt på Rådhusplassen i Oslo til ære for det engelske dronningbesøket dette året.

Årets andre høydepunkt var sommermøtet i Haugesund og Radisson Park Hotell hvor Bård Hesvik med frue og medhjelpere tok imot. Byen viste seg fra sin beste side og vi kvitterte med bilutstilling på Rådhusplassen til ære for byens befolkning. Senere ble vi ledet over broen til Karmøy og flott omvisning i vakre Skudeneshavn. Kveldens høydepunkt ble festmiddagen i «Staalehuset» – byens høyeste «sildeslott». Den musikalske underholdningen sto engelske Willie Wilde for som tok oss med gjennom «rockens» historie. Søndagens besøk av selveste sildakongen Arvid Otto «Sildenskjold» Mørch ga oss humørfylte innslag om Haugesund. Vel gjennomført og flott arrangement.

Jagshop runder 10 år. Mette og Sigrid vil fortsatt stå på for klubbens medlemmer. På generalforsamlingen trekker Per Ove Asperud seg efter 2 års perioden som formann og Øyvind Henriksen overtok roret. Kristin Østigård/Nils Vosgraff ble nye sekretærer og Ruben Husberg ny kasserer.  Marianne Holtet fratrådte kasserer-vervet som hun hadde skjøttet siden 1995. Hun fikk fortjent applaus for utmerket innsats.

Jaguaren gjør et nytt (katte)-sprang videre og får en ansiktsløftning takket være nytt design fra Åsmund Lindal som siden har stått for layout og etterhvert overtatt som redaktør av bladet (fra første utgave i 2012).

2002: Vårmønstringen 10 år

Vårmønstringene 1. mai på Holmen Fjordhotell i Asker kunne markere 10 års jubileum. Det hele startet som kjent i 1993 og Drøbak-gjengen (Hans Knubel, Eyolf Hanssen, Rolf Johansen m.fl.) har årvisst stått for arrangementet.

Sommermøtet ble dette året lagt til Victoria Hotell i Fredrikstad, tradisjonen tro i pinsen. En landsomfattende hotellstreik holdt på å kullseile hele arrangementet, men vi ble reddet i 12. time. Lørdagen ble det tur-rally til Onsøy og besøk på Ellingård Herregård – en praktgård fra 16 – 1700 tallet. Innlagte tekniske kjøreprøver satte mang en deltaker på prøve. Festmiddagens hovedrett var et usedvanlig stykke elgkjøtt av seigeste slag, så her slet vi virkelig. Kveldens toast-master Jon Sigmund Holtet geleidet oss imidlertid på sin alltid humoristiske måte, vel gjennom måltidet. Søndagen inntok vi på Kongens Torv i Gamlebyen hvor concour fant sted. Vår gründer og første formann Peter Schjølberg samt tidligere redaktør Victor Brustad beæret oss med et besøk denne dag. Arrangementet ble avsluttet mandag 2.pinsedag med omvisning på Isegran – en halvøy som var en del av festningsverket rundt Gamlebyen.

Ellers tur til Vestfold og den nye avdelingen der. Generalforsamlingen: Styremedlem Per T. Pedersen takket av etter flere år og ble erstattet av Ulf Nilsen. Medlemstallet passerte 700 inkl. 6 æresmedlemmer.

Arrangementskomiteen for klubbens 25 års jubileum i Bergen: Fra venstre Stig Moltu Jacobsen, Kåre Sletten Hansen, Casper Hestness, Henry Bjånesø, Siri Solheim, Svein Opheim og Sigfinn Bartz-Johannessen. (Jørn Abrahamsen var ikke tilstede da bildet ble tatt).
Arrangementskomiteen for klubbens 25 års jubileum i Bergen: Fra venstre Stig Moltu Jacobsen, Kåre Sletten Hansen, Casper Hestness, Henry Bjånesø, Siri Solheim, Svein Opheim og Sigfinn Bartz-Johannessen. (Jørn Abrahamsen var ikke tilstede da bildet ble tatt).

2003: 25-års jubileum i Bergen

Hotell Neptun i Bergen ble base for klubbens 25 års jubileum i tiden 6. – 9. juni. Vestlandets hovedstad viste seg fra sin beste side og vi ble mottatt av en Jaguar-tung festkomitè bestående av Sigfinn, Stig, Casper, Kåre, Henry, Siri, Jørn og Svein, alle tungvektere i klubb-sammenheng og pådrivere i Bergen Jaguar Forum. Fredagskvelden startet på ærverdige restaurant Banco Rotto med skalldyr og andre varianter av havets delikatesser. Mange gjester fra inn- og utland fylte lokalene – fra Danmark den danske formannen Svend Aage Tholstrup, sammen med redaktør Nils Due Abrahamsenn og flere andre. Fra Sverige kom tidligere formann Per O. Arneberg, Erik Arneberg, Svend Nordensten med følge, fra England forfatter og redaktør Nigel Thorley m/frue med et vennepar; – alle fra Jaguar Enthusiast Club.

Lørdag startet med rally ut av byen og til Os hvor vi hadde konkurranser og beså et lokalt trebåtbyggeri, deretter tilbake via Fanafjellet til Trollhaugen og Edvard Grieg_’s musikk ble spilt av pianist Audun Kayser. Festmiddagen om kvelden ble ledet av den profesjonelle toastmaster Henry Bjånesø som imponerte alle med bl.a. å huske fornavnene på samtlige 132 gjester (!) – snakk om teknikk.

Søndagen inntok vi fisketorget for utstilling og concour. Været var flott og publikum strømmet til. Lunsj med premieutdeling ble gjennomført på ærverdige Zachariasbryggen. Tilslutt en stor takk til sommermøtets hovedsponsor Jaguar Norge og et vel blåst 25 års-jubileum.

Generalforsamlingen: Øyvind Henriksen overlot formannsklubben til Ulf Nilsen som ble valgt med akklamasjon. Ole Kristian Ranvik ble utnevnt til Æresmedlem.

Stemning ved elvens bredd, fra sommermøtet på Kongsberg 2004: Per Langøy og Astrid Noordhof slapper av i sommersolen.
Stemning ved elvens bredd, fra sommermøtet på Kongsberg 2004: Per Langøy og Astrid Noordhof slapper av i sommersolen.

2004: Vi møtes i sølvbyen Kongsberg

Sesongen ble, tradisjonen tro, innledet 1. mai med en meget vellykket Vårmønstring i Follo- avdelingens regi. Mer enn 100 biler tok turen til Holmen Fjordhotell.

Sommermøtet og generalforsamlingen ble dette året lagt til «sølvbyen» Kongsberg hvor en mannssterk sommermøtekomite tok imot. Frank Ellingsen, Torgeir Haugen, Svein M. Lund, Frank Vangsnes, Ulf Nilsen og Ragnar Moslet hadde lagt opp til et kulturelt og omfangsrikt sommermøte i dagene 8-31. mai. Etter fredagens «get together» med pizza og tilbehør kom lørdagen med utstilling og concour i Magasinparken med Numedalslågen fossende forbi. Festmiddagen om kvelden startet med omvisning i sølvverksmuseèt for deretter å nyte middagen i en restaurert smeltehytte.

Søndag 1. pinsedag var det billøp gjennom grønn og frodig natur til Eidsfoss Hovedgård – det rene Soria Moria-slott med engelsk hage og parkanlegg hvor også lunsj ble servert. Tilbaketuren gikk via Saggrenda og Kongens Sølv-gruver hvor vi kunne bivåne gruvene ved hjelp av et dieseldrevet tog som tok oss ca 3.5 km inn i fjellet. Dagen ble avsluttet med middag hos Jonas B. Gundersen restaurant. Nok et velregissert sommermøte var over.

Klubbens nye sekretær ble Ragnar Moslet og ny varamann Knut Braaten – begge valgt med akklamasjon. Klubben drives fortsatt sunt med overskudd og økning i medlemstallet. For Osloavdelingen ble det arrangert en uforglemmelig tur til Rakkestad der Kai Minge fortsatt innehar Norges største samling eldre biler? – få har sett maken.

2005: Jaguarene møtes i oljebyen

Kjente NJK-personligheter utfolder seg under bedømmingen av en kjent Mark 2 i Stavanger i 2005.
NJK-personligheter utfolder seg under bedømmingen av en kjent Jaguar Mark 2 i Stavanger i 2005.

Sommermøtet ble dette året lagt til oljebyen Stavanger 13. – 16. mai) med SAS Royal Hotell som hovedbase. Den eminente sommerkomitè bestående av Grethe – og Ruben Husberg ønsket velkommen. Pizza og mjød sto på menyen på fredagens «get together» og gjensyn med gamle venner ble en suksess. Lørdagen bar det av sted til oljemuseèt hvor også concour ble gjennomført. Lunsjen ble inntatt i restaurant Bølgen og Moi lokalisert i museèt.

Verdens nordligste Jaguar? Johnny Mælands Sere 2 XJ12 fotografert på Svalbard, der den er i daglig drift i 2005.
Verdens nordligste Jaguar? Johnny Mælands Sere 2 XJ12 fotografert på Svalbard, der den er i daglig drift i 2005.

Kveldens fest fant sted i «De Røde Sjøhus» hvor de lekreste retter ble oss til del med viner ad libitum. Premiering for concour ble også et høydepunkt, da premiene besto av oljeplattformer i miniatyr – ja, hva ellers.  Søndagens rally tok oss ut av byen på smale veier i det Jærske kulturlandskap for å ende opp på Flyhistorisk Musèum på Sola – en godbit for de fleste. Meget vellykket og trivelig arrangement og en stor takk til familien Husberg!

Ulf Nilsen tok en ny periode som formann og tidligere varamenn Knut Braathen og Pål Lien ble styremedlemmer. Nye varamenn ble Sjur Stampe og Viggo Lund. Regnskapet viste igjen overskudd og en særdeles trygg økonomi.

2006: «Stemmen fra London» ved Mjøsas bredd

Sommermøtet fant sted på Scandic Hotell, Hamar, i tiden 2. – 4.juni med parkering i Hamarhallen vegg i vegg med hotellet. Avreise lørdag i kortesje til praktfulle Domkirkeodden ved Mjøsas bredder. Ny vri på Concour d’elegance ved at styret aktiviserte deltakerne til selv å bedømme bilene med de 3 beste i hver klasse. Lunsjen ble tilkjørt og inntatt i det grønne. Det ble foredrag i Domkirke-ruinene og noen benyttet sjansen til et besøk i Jernbane-museèt.

Tilbake på hotellet fikk vi besøk av Richard Hermann som ankom i staselig London-buss. «Stemmen fra London» ga oss noen velformulerte vurderinger av den britiske folkesjelen og imperiets indre liv. Kvelden ble som vanlig avsluttet med en nydelig festmiddag, premiering med lokomotiver i miniatyr, taler m.m

Sommermøtet på Hamar, oversikt over Domkirkeodden der Jaguarene sto samlet nær 50 i tallet, flott skue!
Sommermøtet på Hamar, oversikt over Domkirkeodden der nær 50 Jaguarer sto samlet. Flott skue!

Søndagens rally gikk via Løten, med oppgaveløsing underveis, og endte på Løtens Brenderi hvor også lunsjen ble inntatt. En stor takk til Martha og Åge Fredriksen for et prikkfritt arrangement. Øvrige turer dette året: «Øyeren rundt», Spiralen i Drammen og utflukt til Drøbak og Seiersten Skanse hvor vår lokale guide Rolf A. Johansen orienterte.

Jagshop kunne feire 15 års drift med større utvalg enn noensinne, noe som medlemmene setter stor pris på. Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen styrer fortsatt skuta med stø hånd og bidrar stort med klingende mynt i klubbkassa; stor honnør til dem begge! Generalforsamlingen: Asbjørn Sverd takket av som styremedlem, for øvrig ingen endringer i styret. Medlemstallet har for lengst passert 800.

2007: Samling i Trønderhovedstaden

11. mars besøkte klubben Norsk Luftambulanse i Drøbak hvor deltakerne fikk en skikkelig leksjon i førstehjelp, opptreden på et skadested etc – alt i alt et utrolig utbytterikt arrangement. Vårmønstringen på Holmen Fjordhotell ble avviklet for 15. gang siden starten i 1993, 112 biler deltok. Suksessen fortsetter.

E-typer på rekke og rad foran NIdarosdomen i 2007.
E-typer på rekke og rad foran Nidarosdomen i 2007.

Sommermøtet og generalforsamlingen fant sted på Heimdal/Trondheim og basen var Quality Hotell Panorama. Komitèsjef Kjell Ove Lien m/frue tok imot og så til at alle kom seg vel i hus. Lørdag morgen var det avgang til Trondheim sentrum og Domkirken. Lederbilen med Astor Røen bak rattet sørget for at alle kom vel frem. Concouren ble gjennomført og de senere omvisninger i Domkirken og Erkebispegården krydret dagen ytterligere. Under den fine festmiddagen senere på kvelden fikk redaktør Jan Rodtwitt overlevert et komplett spesialsydd koffertsett til sin Mk2 som takk for 20 års innsats i redaktørstolen.

Søndagsturen gikk vestover til Orkanger og gründer Christian Tambs gedigne bolig, som nå er hotell. Her ble det omvisning og foredrag om Tambs’ rike liv. En kraftig lunsj avsluttet det hele her. En varm takk til Olga og Kjell Ove Lien og deres medhjelpere for minnerike dager i Trondheim.

En Jaguar Mark V i samdpill med profilen av den gamle Holmenkollen under utflukten etter sommermøtet i Oslo 2008.
En Jaguar Mark V i samspill med profilen av den gamle Holmenkollen under utflukten etter sommermøtet i Oslo 2008.

Formann Ulf Nilsen og kasserer Ruben Husberg takket av etter to perioder i sine verv. Ny formann ble Sjur Stampe og ny kasserer ble Sigrid Baden Hanssen. Nytt styremedlem Rolf A. Johansen. Mette Knubel og Sigrid Baden Hanssen ble utnevnt til Æresmedlemmer.

2008: 30-årsjubileum i Oslo

Klubbens 30-års jubileum  avvikles på Holmen Fjordhotell, Asker  9. – 12. mai. Møtene i Oslo-området er solid etablert i Norsk Veteranvognklubbs lokaler på Frysja ved Teknisk Museum. Flere lokalavdelinger er i sving. Det ser ut til å bli enda et lovende godt år for klubben.

2018: 40-årsjubileum i Oslo

De siste ti årene har klubben ‘lagt på seg’ til å ha cirka 1000 medlemmer, og standarden og mangfoldet på våre samlerbiler er høyere enn noensinne. Historien om våre siste ti år er under arbeid og vil bli publisert her på vår hjemmeside så snart den er ferdig.

Fra vårmønstringen 1. mai 2011. Klubbens framtid beror også på nyrekruttering ...
Fra vårmønstringen 1. mai 2011. Klubbens framtid beror også på nyrekruttering …

Fremtiden?

Ingen gitt å spå om denne, men den ser unektelig bra ut! Klubben sklir i et oppgått velprøvet spor så å si med sin egen tyngde. Klubbladet Jaguaren kan knapt bli bedre, arrangementene er jevnt over av høy kvalitet, spesielt sommermøtene og medlemstallet er ved årsskiftet 20017–20018 ca 1000. Problemer? Vi eldes nok, og rekrutteringen av yngre bør kanskje bedres skal klubben overleve på sikt. Det er heller ikke godt å si hvordan holdningen til biler vil bli fremover i disse klimakrise-tider. Og nå kommer den første elektriske Jaguar på markedet! Uansett skal vi velfortjent feire oss selv efter 40 års entusiasme for vårt kjære bilmerke, gratulerer alle!

Klubbens formenn:

Historisk oppsummering av klubbens formenn i kronologisk rekkefølge: Peter (Dahl) Schjølberg, Bengt Borgen, Reidar Sletten, Morten Mørch jr., Erik Gjertsen, Morten Ydalus, Hans Knubel, Henning Lund, Jon Sigmund Holtet, Per Ove Asperud, Øyvind Henriksen, Ulf Nilsen, Sjur Stampe, Jon Sigmund Holtet og Helge Wiik.