2018: Continental dekk

«Det er artig å få komma hit og prate tel dekk om dekk». Slik åpnet Morten Brurud (bildet) sin lærerike og humoristiske presentasjon, og forklarte sin artige Toten-dialekt slik: «Jeg er født i en gul Ascona på Hov i Søndre Land.»

Det var kontakt fra første stund med salgssjefen fra Continental Dekk Norge. Han tok oss inn i den moderne bildekkproduksjonens verden, og mere til. Continental er storleverandør av alle slags bildeler og en stor aktør i bilverdenen.

Imponerende testing
Han viste hvor nøyaktig man arbeider med å lage kvalitetsdekk. I Syd-Tyskland er det et anlegg der det årlig blir utført 30-40.000 bremsetester med roboter. Dekk må tilpas-ses ulike klimatyper både sommer og vinter, og testene må være helt eksakte. Dekk er også en form for ferskvare, og det betyr mye hvordan de brukes og lagres. Vi ble tatt inn i spørsmål om materialvalg, hva kodene på dekkene betyr, rullemotstand, lufttrykk og dekk for sport eller økonomi. Gummiblanding, dekkmønster, bremse-lengder, rengjøring og levetid på dekkene var andre viktige momenter. Mye å huske på når kontakten med underlaget teller. Mortens oppsummering:

• Det er de siste meterne som teller, sørg for å være riktig skodd til enhver tid. Det er i de kritiske situasjonene at man trenger de beste egenskapene i dekkene. Skift dekk før lovens minstekrav om mønsterdybde.

• Dekk er utrolig viktig for bilens prestasjoner og kjøreopplevelsen. Det finnes mange «gamle myter» å avlive, det er særdeles viktig å forankre viktigheten om dekksikkerhet hos ferske sjåfører.

• Mønsterdybde er viktig for veigrepet. n Ikke benytt vinterdekk på sommerføre!

• Lufttrykket er viktig både for miljøet og sikkerheten!

• Moderne biler har mange gode førerassistensystemer. Disse jobber for å begrense ulykker og dødsfall i trafikken. Uten god friksjon og riktig dekkutrustning vil disse ha mindre effekt. Det er derfor viktig å sette fokus på viktigheten av gode dekk.

Til ettertanke
Noen og enhver har vel syndet ved å la bildekkene ‘vare en sesong til’ når de burde vært skiftet ut. Det ble en livlig meningsutveksling mot slutten av møtet. Og selvsagt hundrerkonersspørsmålet: Hvilken dekkforhandler har i dag eksper-tise på våre veteraner? Møtet kom fram til at Eiker Motorshop på Hokksund har tung ekspertise på området. Så vet vi dét til neste dekkskift (kanskje nå i vår?). Takk til Morten for en flott kveld. Som vanlig burde oppmøtet av NJK-medlemmer vært tre ganger så høyt. Referenten forstår ikke hvorfor interessen for sentrale bil- og sikkerhetsmessige temaer i klubbregi ikke får bedre oppslutning. Mortens overhead-show var godt og gjennomillustrert. Bildene nedenfor viser litt av hva man gikk glipp av ved ikke å møte opp. • Reportasje: Åsmund Lindal.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *