«Facelift» av NJKs hjemmeside

Statistikk over besøk på vår hjemmeside. Vi når fram til mange på internett!

Velkommen til oppdatert hjemmeside. Nå er vi på nett med en løsning som også egner seg for bruk på mobil og lesebrett, såkalt ‘responsivt design’. Vi håper dette bidrar til bedre kommunikasjon i vårt jubileumsår. Da er det også på sin plass å ta vare på vår egen historie. Nederst på siden kan du klikke på Eldre innlegg, og reisen bakover i tid er i gang! Klikker du på saken du er interessert i, kommer du videre til omtale og bilder. Dette demonstrerer all den aktiviteten og de mangfoldige interessene som klubben har stått for siden 2013. Det var da vi lanserte vår nettside på plattformen WordPress. Det vi har holdt på med siden da, har vi oppbevart i arkiv. Etterhvert som nye omtaler av medlemsaktiviteter kommer til, vil de bli liggende på vår hjemmeside som levende historie, ordnet ‘baklengs’ etter år og dato.

Innholdet er gjennomgått og oppdatert
Et nettsted er i kontinuerlig forandring – så når redaktøren får tid (eller får hjelp fra deg) vil Klubbhistorie og Jaguars historie gjennom tidene bli oppdatert for de siste årene. Det er ryddet opp under Marked / Catscatter – dette forumet er åpent for medlemmer som vil selge eller kjøpe. Denne spalten er vi nødt til å ha en viss styring på, så annonsetekst og bilder må fortsatt sendes til redaktøren. Dette skal også på trykk i Jaguaren.

Vår hjemmeside er viktig for klubben
I 2013 endret vi løsning og utseende på den siden vi hadde hatt til da. Fra nylanseringen i 2013 har vi hatt 153 476 treff (altså folk som har besøkt vår nettside). Vår beste dag hadde vi 394 treff. Selv nå om vinteren har vi en jevn trafikk – som grafikken viser. På kvinnedagen 8. mars 2018 hadde vi faktisk 125 besøk.

Nettstedet vårt har mange funksjoner
Vi ønsker at det skal rekruttere nye medlemmer, men like viktig er det at vi kan informere på en ordentlig måte om klubbmøter og arrangementer. Følger du med på nett, skal du alltid kunne være ájour med det som foregår i klubbens regi. Klubben har også en offisiell Facebookside – dit kommer du ved å klikke F-logoen oppe til høyre. Det er et forum som mange liker å operere i, og til sammen gir dette et bra bilde av hva som rører seg.

Du kan bidra til vårt nettsted
Jobben med å holde en nettside aktuell og dekkende, den tar aldri slutt. Som medlem av NJK kan du hjelpe til ved å sende inn ting du mener bør med, eller korrigere opplysninger som ikke er riktige. I det grønne feltet helt nederst ser du for eksempel noe som heter ‘Nyttige lenker’. Her er det meningen at vi skal ha en lang liste av nettsteder der vi kan finne nyttig informasjon, filmsnutter osv. Når du kommer over noe som andre medlemmer kan ha nytte av – send lenke med omtale. Det er opp til medlemmene hvor godt dette forumet kan bli.

Redaksjonelt ansvar
Det er Jaguarens redaktør som også tar ansvaret for vår hjemmeside. Jeg har jobbet sammen med Yiannis Costopoulos, en Londonbasert webdesigner som har tatt seg av all koding og tekniske løsninger. Dette er et arbeidsområde som ligger langt inne i valnøttfri sone, og helt ubegripelig for meg ihvertfall. Men sammen har vi funnet en form som er driftssikker, moderne – og lett å leve med innover i framtida. Klubbens styre har valgt å prioritere videreutviklingen av vårt nettsted, noe alle er enige om at vi må ha. Det er faktisk ganske krevende, både teknisk og økonomisk, å holde et godt nettsted gående. Web utvikler seg voldsomt fort – det er full ‘pace’. Vi må også sørge for at ‘grace and space’ følger med …

Innhold i medlemsblad og hjemmeside
I tillegg til datateknologien kommer utfordringen med innholdet. Det er mye amerikansk sleng i webmiljøet, et typisk uttrykk sider: «Content is King!» Det nytter ikke å leve bare av en fancy løsning, det skal også være et godt innhold, både i tekst og bilder. Om ikke lenge håper og tror jeg at jeg vil få en medarbeider eller to, slik at vi hele tida kan levere en god og sikker informasjon til alle NJKs medlemmer. Medlemsbladet Jaguaren er vårt historiske fotavtrykk som leveres til Universitetsbibliotekets arkiv i Mo i Rana hver gang bladet kommer ut. I Jaguaren finner du reportasjene, historiske artikler og opplevelses-stoffet. Dette skal vi ikke publisere på nett, for bladets spesielle innhold skal være medlemmenes privilegium. Dette betaler medlemmene for gjennom kontingenten, mens alle kan gå gratis inn på vår nettside.

Åsmund Lindal
Tel 478 73 453
asmund@ilios-kom.no

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *