2015: Fra langbølge til DAB

«Haugen i bua» (helt til høyre) deltok også på møtet og hadde sammen med Sverre Holm (til venstre) mange interessante radioapparater og artige historier å by på.

Medlemsmøtet 11. februar skulle handle om styremedlem Øyvind Ursin Kavågs reiseopplevelser, men så ble han syk og måtte melde avbud. «I sista minuten» fikk vi tak i en annen innleder. Tema: «Fra langbølge til DAB». Innleder: Professor i signalbehandling, Sverre Holm, som vi fikk kontakt med via Norsk Radiohistorisk Forening. Til daglig arbeider han med medisinsk ultralyd, akustikk og signalanalyse ved Institutt for Informatikk, UiO. På kort varsel steppet han inn, og de ca 25 frammøtte fikk et kunnskapsmettet blikk inn i radiobølgenes verden.

Som de fleste nå har fått med seg, skal FM- nettet «slukkes» i Norge i 1917 til fordel for et digitalt nett – DAB. Mange undrer seg da hva som skal skje med våre kjære originale bilradioer. Er det bare å skru inn en ny «boks» som holder liv i den gamle radioen, eller er det kanskje ikke fullt så enkelt? Som fryktet, avslørte kveldens kåseri at her er det flere vansker og løsninger. Den radiotekno-logiske virkeligheten er omtrent like kompleks som resten av virkeligheten rundt oss. Som fysiker fikk Sverre Holm oss til å forstå såpass i løpet av en livlig kveld på Frysja.

Her er det ikke plass til et popularisert sammendrag av dette komplekset. Derfor bebuder redaktøren at vi med utgangspunkt i dette medlemsmøtet skal komme tilbake med en mer fyldestgjørende artikkel om DAB-radioens konsekvenser for våre Jaguarer. Hvis noen av NJKs medlemmer har bra grunnkunnskaper og forutsetninger for å lage denne artikkelen, blir redaktøren glad og lettet når en frivillig melder seg!
• Tekst og foto: Åsmund Lindal.

Sverre Holm hadde en godt skjult hemmelighet på T-skjorta. Snacks for realister – muligens finnes det noen fysikere i NJK som har forutsetninger for å tolke budskapet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *