Redaksjonen

Velkommen til Norsk Jaguar Klubbs nettside

Vi har laget denne sida for å være àjour overfor medlemmene med meldinger om arrangementer i Norsk Jaguar Klubb: Medlemsmøter, Hobbykvelder, Sommermøtet, Vårmønstringen, turer, grillkvelder, julebord … Her skal du til enhver tid vite hva som foregår. Du skal også lett finne navn, telefon og E-post til klubbens styre. Nederst på hjemmesida kan du scrolle nedover og finne tidligere reportasjer fra klubbmøter, Vårmønstring og sommermøter – merket med årstall. Klikk på ‘READ MORE’ – så kommer du videre til bilderike reportasjer. På denne måten holder vi klubbens historie levende.

© Kos deg med bildene –
Vi har lagt ut mange fotografier. Klikker du på dem, kan du se dem i stort format på skjermen. Vi stoler på at ingen misbruker bilder fra vår nettside, da klubben forbeholder seg copyright til bildematerialet. Ta heller kontakt med asmund@ilios-kom.no (som har personlig copyright til det meste av bildematerialet) så kan annen bruk avtales. Vi synes bare det er hyggelig hvis stoff  fra vår nettside brukes andre steder – men husk å oppgi kilde.

Husk å holde oss àjour!
Vi vil gjøre det lett for medlemmene å holde klubben àjour også: Meld fra om ny adresse og hvilke Jaguarer du har. Dette er viktig for at bladet skal komme fram til deg, pluss at du skal stå med riktige opplysninger i Matrikkelen som klubben utgir ca. hvert tredje år. Klubben må også  ha din E-post, slik at vi i framtiden kan sende ut påminnelser og henvendelser raskt og effektivt til deg.

Nye medlemmer
Norsk Jaguar Klubb er åpen for nye medlemmer. Gjennom denne nettsida er det lett å melde seg inn. Husk at du ikke trenger eie en Jaguar for å bli medlem. Gjennom klubben kan du høste erfaringer og gode råd, slik at ditt første Jaguarkjøp blir en suksess. Uansett er det interessen for Jaguar som teller, ikke hva du eier.

Bakgrunnsinformasjon
Vi har lagt arbeid i å lage en informativ side med mye fast stoff. Her finner du alle opplysninger om medlemsfordeler, forsikring, klubben og dens vedtekter. Vi har valgt å legge ut en artikkel fra Jaguaren om klubbens historie. Den gir et bilde av en klubb som er «løs i snippen», vi er ikke selvhøytidelige – men en klubb for folk flest og alle som liker et fellesskap rundt sin store interesse. Vi har også laget en artikkel om Jaguar gjennom tidene, i et forsøk på å gi en viss oversikt over en sammensatt historie.

Medlemsbladet Jaguaren
Annet interessant stoff om Jaguartilværelsen finner du i medlemsbladet Jaguaren. Bladet tar over der nettsida slutter. Bladet er en publikasjon for klubbens medlemmer. Presentasjon av bladet og innholdet i utgavene finner du i en egen fane. Gamle blader kan du bestille – så sant vi har dem på lager.

Redaktøren
er åpen for kommentarer og rettelser.
Send en E-post til:
Åsmund Lindal / asmund@ilios-kom.no