Redaksjonen

Jaguar E-type interiør. Redaktørene sitter bak rattet på denne web-sida, men vil gjerne ha korreksjoner fra medlemmene når det trengs.

Jaguar E-type interiør. Redaktørene sitter bak rattet på denne web-sida, men vil gjerne ha korreksjoner fra medlemmene når det trengs.

Velkommen til Norsk Jaguar Klubbs nye nettside!

Vi har laget denne sida for å være àjour overfor medlemmene med meldinger om arrangementer i Norsk Jaguar Klubb: Medlemsmøter, Hobbykvelder, Sommermøtet, Vårmønstringen, turer, grillkvelder, julebord … Her skal du til enhver tid vite hva som foregår. Etterhvert skal vi også få på plass meldinger om hva som skjer lokalt i Bergen, Tønsberg, i Hedemark osv. Du skal også lett finne navn, telefon og E-post til klubbens styre.

 

© Kos deg med bildene –

Vi har lagt ut mange fotografier. Klikker du på dem, kan du se dem i stort format på skjermen. Vi stoler på at ingen misbruker bilder fra vår nettside, da klubben forbeholder seg copyright til bildematerialet. Ta heller kontakt med asmund@ilios-kom.no (som har personlig copyright til det meste av bildematerialet) så kan annen bruk avtales. Vi synes bare det er hyggelig hvis stoff  fra vår nettside brukes andre steder – men husk å oppgi kilde.

 

Husk å holde oss àjour!

Vi vil gjøre det lett for medlemmene å holde klubben àjour også: Meld fra om ny adresse og hvilke Jaguarer du har. Dette er viktig for at bladet skal komme fram til deg, pluss at du skal stå med riktige opplysninger i Matrikkelen som klubben utgir ca. hvert tredje år. Det er også en stor fordel for klubben å ha din E-post, slik at vi i framtiden kan sende ut påminnelser og henvendelser raskt og effektivt til deg.

 

Nye medlemmer

Norsk Jaguar Klubb er åpen for nye medlemmer. Gjennom denne nettsida er det lett å melde seg inn. Husk at du ikke trenger eie en Jaguar for å bli medlem. Gjennom klubben kan du høste erfaringer og gode råd, slik at ditt første Jaguarkjøp blir en suksess. Uansett er det interessen for Jaguar som teller, ikke hva du eier.

 

Bakgrunnsinformasjon

Vi har lagt arbeid i å lage en informativ side med mye fast stoff. Her finner du alle opplysninger om medlemsfordeler, forsikring, klubben og dens vedtekter. Vi har valgt å legge ut en artikkel fra Jaguaren om klubbens første 30 år. Den gir et bilde av en klubb som er “løs i snippen”, vi er ikke selvhøytidelige – men en klubb for folk flest og alle som liker et inkluderende fellesskap rundt sin store interesse. Vi har også laget en artikkel om Jaguars historie, slik at du lett kan plassere de ulike modellene inn i sin sammenheng.

 

Medlemsbladet Jaguaren

Annet interessant stoff om Jaguartilværelsen finner du i medlemsbladet Jaguaren. Bladet tar over der nettsida slutter. Bladet er en eksklusiv publikasjon for klubbens medlemmer. Presentasjon av bladet og innholdet de siste 12 årene finner du i en egen fane. Gamle blader kan du bestille – det er bare å grave!

 

Videre utvikling

Denne nettsida vil vi utvikle videre når vi får gjort oss noen erfaringer. Det gjelder for eksempel interaktive sider for JagShop og Marked (kjøp og salg av biler, deler etc.). Vi ber om forståelse for at vi må jobbe mer med dette før vi har løsninger. Husk når du “surfer” rundt i de ulike temaene – at du kommer tilbake til hjemmesida ved å klikke på headingen. Vi håper nettsida blir til nytte og inspirasjon, og at vi på denne måten også kan rekruttere flere nye klubbmedlemmer.

 

 

Redaktørene er åpne for kommentarer og rettelser. Send en E-post til:

Jon Sigmund Holtet / jonsig@tele2.no

Åsmund Lindal / asmund@ilios-kom.no

Jon+ego


Redaksjonen
Lenker

Copyright © Norsk Jaguarklubb 2013