2014: Jaguarer på Pølsetreff i Midt-Norge

Vellykket Kulturell Pølsetreff i Midt-Norge

Distriktskontakt Karl Åge Wikstrøm inviterte til rundtur sammen med Morganklubben lørdag 10. mai. Fire Jaguarer og ca. like mange Morganer tilbakela 360 km på 12 timer med hyggelig pølsefest og mange gode kjøreopplevelser underveis. Reportasje kommer i Jaguaren 3–2014, som publiseres i juli. For alle dere i Midt-Norge som har lyst til å bidra til flere slike arrangementer, ta kontakt med NJKs distriktsrepresentant: Karl Åge Wikstrøm, tlf 91767716 / e-post: kirkebyfjellet@gmail.com

 

Berit Pedersen og Karl Åge Wikstrøm med sin X300 Vanden Plas inviterer til tur i Midt-Norge.

Berit Pedersen og Karl Åge Wikstrøm arrangerte “Pølsetur”. Her med sin X300 Vanden Plas.


Redaksjonen
Lenker

Copyright © Norsk Jaguarklubb 2013