Medlemsbladet Jaguaren

 

Medlemsmagasinet Jaguaren kommer fem ganger i året, med utgaver i februar, april, juli, september og desember. Bladet er åpent for ditt bidrag! Dødlinje for stoff til bladet er: 30. januar, 30. mars, 15. juni, 24. august, 24. november. Bladet har vanligvis 48–52 sider pr. nummer, alle i farger. Gjennom klubbens historie har bladet publisert en rik flora av artikler, reportasjer og kunnskapsstoff – ofte med et godt illustrasjonsmateriale.

Her har vi samlet alle utgivelsene fra nr 1–2001 med omslag og innholdsfortegnelse. I hvert blad finnes som regel følgende faste spalter: • Catscatter – salgsannonser for biler og deler. • Technocat – teknisk spalte. • Verden rundt / diverse nytt om Jaguar. • Jaguar Galleri – fotoside. • Klubbnytt – med brev, debattinnlegg, meldinger, reportasjer fra klubbens aktiviteter, formannens spalte og oversikt over klubbens medlemsmøter.

Bestilling av tidligere utgivelser
Det er fortsatt mulig å bestille tidligere utgaver av klubbladet, men noen kan være utsolgt. Bladene koster kr 35,– pr. stk. + porto/ekspedering. Bladene bestilles ved å sende en e-post til eyolf.og.sigrid@gmail.com og si fra hvilke blader / antall du ønsker. Husk å opplyse tydelig om din postadresse. Du vil da få tilbakemelding om hva det vil koste, inklusive porto. Deretter kan du forhåndsbetale til klubbens konto 0520.60.93104. Husk å merke innbetalingen tydelig med navnet ditt og «Bestilling av Jaguaren». Bladene blir sendt så snart innbetalingen er registrert.

Firmaannonser i Jaguaren
Vi treffer Jaguar-markedet midt i blinken, og har et meget gunstig pristilbud. Annonser i Jaguaren blir også publisert her på web-sida vår. Ønsker du å annonsere, ta kontakt med redaktøren: asmund@ilios-kom.no

Redaksjonen
Jaguaren ble i 25 år redigert av Jan Rodtwitt. Fra og med nr 1–2012 er redaktøransvaret overtatt av Åsmund Lindal: Tlf 478 73 453 / asmund@ilios-kom.no