2014: Pølsetreff i Midt-Norge

Vellykket Kulturelt Pølsetreff i Midt-Norge

Berit Pedersen og Karl Åge Wikstrøm med sin X300 Vanden Plas inviterer til tur i Midt-Norge.

Distriktskontakt Karl Åge Wikstrøm (her sammen med Berit Pedersen og deres X300 Vanden Plas) inviterte til rundtur sammen med Morganklubben lørdag 10. mai. Berit Pedersen og Karl Åge Wikstrøm arrangerte «Pølsetur». Her med sin X300 Vanden Plas.Fire Jaguarer og ca. like mange Morganer tilbakela 360 km på 12 timer med hyggelig pølsefest og mange gode kjøreopplevelser underveis. Reportasje kommer i Jaguaren 3–2014, som publiseres i juli. For alle dere i Midt-Norge som har lyst til å bidra til flere slike arrangementer, ta kontakt med NJKs distriktsrepresentant: Karl Åge Wikstrøm, tlf 91767716 / e-post: kirkebyfjellet@gmail.com