2014: Elektrisk stemning på Frysja

Et brent S-type ledningsnett var blant godsakene vi fikk oppleve 12. februar.
Et brent S-type ledningsnett var blant godsakene vi fikk oppleve 12. februar.

Per Gran Henriksen holdt foredrag om justering av spenningsregulator etc. En av gammelbilmiljøets kapasiteter avslørte elektriske hemmeligheter for klubbens medlemmer. NJK takker Per Gran Henriksen for en spesiell og lærerik kveld! Reportasjen finner du i Jaguren 1–2014, som er ute ca. 12 mars.