Velkommen som medlem i en av Norges største (og triveligste) bilklubber!

 

Norsk Jaguar Klubb ble stiftet i 1978 av entusiaster i Oslo-området. Klubben har siden starten utviklet seg til en landsdekkende forening, med medlemmer fra Svalbard i nord til Lindesnes i syd. Klubbens målsetning er å gi medlemmene et variert tilbud av aktiviteter – og i en kulturbevarende ånd å spre kunnskap om Jaguar, Swallow, SS og Daimler. Vi er nå ca. 950 medlemmer, med enda flere kjøretøy av disse merkene. Årskontingenten er for tiden kr 450,–.

Medlemsaktiviteter gir deg mange fine opplevelser. Her er klubben på tur til Hadeland Glassverk.
Klubben på tur til Hadeland Glassverk.

Her er du velkommen!

Norsk Jaguar Klubb er en klubb for alle. Her deltar folk fra alle samfunnslag, spredt over hele landet. Alle er velkomne som har interesse for Jaguar og Daimler, samt deres forgjengere. Om du har interesse for nye eller gamle biler er du like velkommen. Du må ikke være eier av Jaguar eller Daimler for å bli medlem, det er interessen som teller!

 

Dette får du som medlem:

• Forsikringsordningen: Gjennom klubbens LMK-tilknytning kan du få gunstig forsikring for biler eldre enn 30 år, og nå også for klassikere mellom 10 og 20 år. Spar penger!
• Jaguaren: Vårt medlemsblad kommer 5 ganger pr. år. Over 250 sider i året med reportasjer, historiske artikler, teknisk stoff, nyheter og klubbsider. Gratis annonser for kjøp og salg.
• Kalender: Sammen med julenummeret av Jaguaren

følger Kalender med bilder av medlemmenes biler.

• Regionale aktiviteter og møter: Du kan delta i og bidra til møter, utflukter, tekniske foredrag og hyggelig samvær – i din egen og andre regioner.

• Teknisk rådgivning: Fra klubbens kontaktpersoner for de enkelte modellene, eller fra andre medlemmer. Gode råd er verdifulle før kjøp av eldre bil!
• Sommermøtet arrangeres hvert år på ulike steder i landet. Her er det løp, Concours d’Elegance, og hyggelig samvær i 2–3 dager.

JagShop byr på mye snadder for Jaguarentusiaster.
JagShop byr på mye snadder for Jaguarentusiaster.

 

• 1. mai arrangeres det hvert år et treff på Holmen Fjordhotell utenfor Oslo. Folk kommer langveisfra for å delta og treffes.
• Rabattavtaler: Vi har forhandlet fram rabattavtaler hos aktuelle firmaer for deg og din bil. Ved å vise medlemskortet kan du få 10–20{cfbd3d60d3ef3c3b9c88cda68e24ad012ed13b36df3cb67905cfe807a9fac14b} rabatter. Det arbeides for tiden med å utarbeide en ny liste over rabattforbindelser.
• Medlemsregisteret: Som medlem mottar du Matrikkel ca hvert tredje år med oversikt over medlemmer og biler.

Klubbens kalender kommer med julenummeret hvert år.
Klubbens kalender kommer med julenummeret hvert år.

• JagShop: På våre treff er det salg av klubbregalier og Jaguar-artikler av interesse for enhver entusiast.

 

Hva koster det?

• Medlemskap koster for tiden kr 450,– for ett kalenderår.
• I tillegg kommer en engangs innmeldingspris på kr 100,– som dekker din registrering og «Startpakke» med Jaguaren, pin og bilklebemerke. Merk: 1–2 ukers leveringstid av Startpakke.

• Har du flere spørsmål? Ta kontakt med Sigrid Baden Hanssen, tlf. 995 35 007 /
E-post: eyolf.og.sigrid@gmail.com

 

Slik melder du deg inn:

Øverst på vår hjemmeside ligger et registreringsskjema. Bruk dette til å melde deg inn. Du må da krysse av for «Nytt medlem». Husk å betale kr 550,– til konto 0520.60.93104. OBS: Vær nøye med at ditt navn kommer tydelig fram på innbetalingen! Unngå å bruke mobil-bank, da vi har problemer med å finne ut hvem som setter inn penger på denne måten.