2014: LMK forsikringsmøte

water-circles-2015_0062Det ble ikke stinn brakke på Frysja 14.oktober, men 16 medlemmer møtte opp. De to representantene fra Water Circles, Ane Beate Fredriksen og Jørgen Søraa, fortalte villig om sine forsikringsprodukter. Helforsikring, Utvidet helforsikring, Blivende klassiker og Lager/restaurering. Møtet ble en dialog mellom Water Circles og oss. Claus Lund fra LMK var også der og forklarte godt om hvilke betingelser som må oppfylles for å få en god LMK avtale.

Noen fakta om LMK forsikring: • 5000 kunder • 19.000 poliser • Water Circles forsikring tilbyr alle typer private skadeforsikringer og en kan slik samle alle sine forsikringer i selskapet med 15 prosent totalkunderabatt. • En undersøkelse utført av Opinion AS viser at 83 prosent av kundene er svært fornøyd med skadeoppgjørene hos Water Circles.