Oppdater adresse og bil

Det er  viktig at du sender inn skjemaet til oss ved adresse-endring, eller ved bytte av bil.

Dette sikrer at våre opplysninger er riktige, og at du får Jaguaren o.a. til din nye adresse.
Dessverre får vi mange blad i retur som følge av at klubben ikke har mottatt adresse-endringer.

Når du bytter eller kjøper bil vil vi sikre at bilopplysningene er riktige.

Endre Kontaktinformasjon

For å få lov til å sende inn må du løse en matteoppgave. Bruk tall og ikke bosktaver i svaret.
Sending

 

Endre Bilinformasjon


Sikkerhetssjekk. Sett inn rett tall.

Redaksjonen
Lenker

Copyright © Norsk Jaguarklubb 2013