Forsikring – viktig nytt!

Shit happens! Da er det viktig å ha en god forsikring.

Shit happens! Da er det viktig å ha en god forsikring.

Forsikringsordningen – medlemsfordel nummer én?

 

OBS: LMK har sagt opp samarbeidet med Water Circles. Styret i Norsk Jaguar Klubb anbefaler på det sterkeste at alle våre medlemmer nå flytter sine poliser over til IF. Da forblir du forsikret innenfor LMK-ordningen, som blant annet gir en solid provisjon tilbake til LMKs medlemsklubber. Pluss en bedre og sikrere forsikring for deg selv! Dersom du allerede har en LMK-fordsikring, kan du bare ta kontakt direkte med IF. Lurer du på noe, ta kontakt med Per Lie-Andersen på tlf 90 91 01 52 eller på e-post: per_andersen@live.no

Medlemskapet ditt i NJK er rene verdipapiret. Medlemskontingenten på kr 450,– sparer du mangedobbelt når du skal forsikre kjøretøyene dine gjennom LMK i IF SKADEFORSIKRING, enten de er Veteran, Ombygd eller Kommende Klassiker. Ikke nok med dét: Vi er et «segment» i markedet som også får store rabatter på andre forsikringer, som f.eks. hus og hjem.

LMK Forsikring

er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en LMK-klubb. Forsikringen er skreddersydd for alle typer kjøretøy som er 30 år eller eldre. Du kan også få spesielle løsninger for ombygde / modifiserte kjøre-tøy, samt «blivende klassiker». Selvfølgelig får du også et godt tilbud på alle dine øvrige private forsikringer! Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) eies og drives av klubbene, og arbeider for alle som har historiske kjøretøy som hobby. LMK Forsikring ble etablert i 1983.

 

Fire gode grunner for å bruke LMK Forsikring:

• Markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy.

• Med flere private skadeforsikringer samlet får du LMK-rabatt på premiene.

• Du fører provisjon / verdier tilbake til din egen klubb.

• LMK får en styrket økonomi for å bedre forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får mindre behov for finansiering via medlemsavgiften. Dette styrker våre interesser som bilentusiaster.

 

Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få LMK Forsikring, og den kan bare tegnes gjennom klubbens forsikringskontakt. For å tegne forsikring må du ha vært klubbmedlem i minst ett år. Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder. Imidlertid skal motorvognen, når den ikke er i bruk, oppbevares i låst bygning for maksimalt 30 kjøretøy (maks. tre for Blivende Klassiker). Under løp og turer regnes kjøretøyet som i bruk, og det stilles ikke særskilte krav til oppbevaring.

 

Krav til kjøretøy

Kjøretøyet må være 30 år eller eldre for alle typer forsikringer utenom Blivende Klassiker som er for kjøretøy mellom 15 og 30 år. Det skal være et samleobjekt som eies av privatperson, firma eller museum. Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring.

Kjøretøy som det søkes helforsikring på, bør være mest mulig historisk korrekt restaurert, eller være i godt bevart original stand. Tidstypiske endringer og bruks-slitasje / patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie. Det kan være restaurert eller urestaurert, men må være godt vedlikeholdt og «presentabelt». Bulker, rust, rotete ledningsnett og flenger i trekk og seter er noen eksempler på hva som man bør gjøre noe med før besiktigelsesmann tilkalles.

En restaurering skal være fagmessig og seriøst utført. «Overrestaurering» til bedre enn ny (spesiallakkering o.l.) vil normalt ikke kunne dekkes fullt ut ved eventuell skade.

 

Søknad og foto

Søknader sendes via klubben som skal godkjenne din søknad med utgangspunkt i medlemskap i minst et år. For alle forsikringstyper kan du sende søknad, egenmelding / besiktigelse, annen dokumentasjon og bilder i e-post, på CD/DVD eller med vanlig post. Minst 10 bilder: Front, bak, sidene – alle tatt i knehøyde, og unngå sol/skygge. Fotografer også bagasjerom uten matte, motor venstre / høyre, dashbord / instrumentpanel, interiør foran / bak. Sender du papirbilder, må disse være av god kvalitet, og skrevet ut på godt fotopapir i størrelse 10×15 cm. Besiktigelsesmann eller vitne skal signere og datere på baksiden av bildene.

 

Lagerforsikring

Lagerforsikring er spesielt tilpasset urestaurerte kjøretøy (30 år eller eldre) og deler som ikke er i bruk. Gjenstandene må være forsvarlig lagret i låst bygning eller i låst rom i bygning. Skader oppstått ved restaureringsarbeider på lagret kjøretøy dekkes ikke. Forsikringen omfatter brann, tyveri, vannskader, hærverk i forbindelse med innbrudd og følgeskade av bygningsmessig skade. Forsikringen er en førsterisikoforsikring. Du kan ellers forsikre flere kjøretøyer og delesamlinger på denne forsikring. Det er heller ikke nødvendig at alle kjøretøyene eller delene er lagret på samme sted.

Det må fylles ut en mest mulig detaljert fortegnelse over hvilke kjøretøy og deler du ønsker å forsikre, hvor kjøre-tøyene og delene er, samt verdier. Du må sette verdi på hvert enkelt kjøretøy, men det er selvsagt ikke nødvendig å sette verdier på hver enkelt del.

Skulle f.eks. lageret brenne eller noen av delene bli stjålet, er det til stor hjelp for LMK Forsikring at det finnes mange gode bilder av samlingen. Send inn så mange og gode fotografier som nødvendig. Om du selger, eller kjøper noe nytt, må du sende inn ny fortegnelse og eventuelt nye fotografier. Du må også melde fra om du flytter gjenstandene fra et sted til et annet.

Forsikringspremien starter på kr 150 med forsikringssum inntil kr 50.000,–

 

Restaureringsforsikring

Denne typen forsikring er skreddersydd for kjøretøy under aktiv restaurering. Forsikringen gjelder fra kjøretøyet tas inn i garasjen eller verksted, til det ferdige resultatet kan rulle ut igjen. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted. Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med LMKs Forsikringsutvalg (22 41 39 00) for hvert enkelt tilfelle, og kjøretøyet må besiktiges.

Når kjøretøyet eller deler befinner seg på verksted eller under transport til og fra, gis det full kaskodekning. Forøvrig dekker forsikringen skade ved brann, tyveri samt hærverk i forbindelse med dette, plutselig og uforutsett utstrømming av væske fra bygningens rørledningsanlegg og følgeskader etter en annen plutselig og uforutsett skade som rammer den bygning som motorkjøretøyet eller deler oppbevares i.

Bruk av kjøretøyet dekkes ikke. Kjøring som er nødvendig for restaureringen dekkes imidlertid, hvis det er tegnet ansvarsforsikring og kjøretøyet er registrert. Forsikringen er en førsterisikoforsikring og dekker også rettshjelp. Det er ikke nødvendig å sette verdi på kjøretøyet, med mindre du ønsker dekning utover standardbeløpet. Verdien vil jo normalt stige betydelig under restaureringen.

Ta så mange bilder som nødvendig for å dokumentere tilstanden før restaureringen starter, og send inn bilder etter hvert som arbeidet skrider frem. Husk at fotografiene av det du restaurerer er det du får erstattet ved en eventuell skade, så ikke nøl med å ta flere. Forsikringspremien starter på kr 200,– med forsikringssum inntil kr  250.000,–

 

Helforsikring

Forsikringen er beregnet på registrerte historiske motorkjøretøy for hobbybruk, og som ikke erstatter et kjøretøy til normal nyttekjøring. For å få en Helforsikring må søker derfor disponere en bruksbil 24 timer i døgnet. Helforsikringen dekker ansvar, kasko, fører og passasjerulykke, redning og rettshjelp, og er markedets beste forsikring for samlerkjøretøy. Under kasko dekkes brann, tyveri, bruddskade på glass og annen skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen plutselig ytre påvirkning.

Kjøretøyet må føres av eier eller person i eierens husstand eller av annen person som selv har eget LMK-forsikret kjøretøy. Hvis ikke vil egenandelen økes fra standard kr 3.000,– til kr 8.000,–. Det finnes ingen begrensinger på kjørelengde, men vilkår er at det benyttes kun til hobbykjøring. Forsikringen gjelder der vanlig motorvognforsikring gjelder. LMK Forsikring har redningsforsikringen gjeldende fra skadestedet til kjøretøyets hjemsted dersom feilen/skaden ikke lar seg ordne ved et lokalt verksted.

Når kjøretøyet ikke er i bruk skal det oppbevares i låst bygning.

 

Besiktigelse

Eier kan selv gjøre besiktigelse av sitt kjøretøy med verdi opp til 250.000,–.

Besiktigelsen må bevitnes av en person som selv har en LMK Helforsikring. Vitnet signerer på egenmeldingen / besiktigelsesskjemaet med navn og reg. nr. på eget helforsikret kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. Besiktigelsesmannen skal signere og datere på baksiden av eventuelle papirbilder dersom de ikke er digitale bilder sendt inn på e-post eller DVD/CD.

Bilen skal være utstyrt med godkjent brannslukningsapparat av type ABC med minimum 2 kg slukkemiddel.

 

Ny besiktigelse

Du må ta nye bilder og foreta en ny besiktigelse / egenmelding av kjøretøyet ditt hvert 10. år. Det sendes normalt ut beskjed om dette fra klubben, men det skal fra april 2012 for nytegnede kjøretøy skrives inn i Forsikringsbeviset. Ny besiktigelse gir et best mulig dokumentasjonsgrunnlag i tilfelle skade. Husk uansett å alltid sende inn oppdatert dokumentasjon og bilder dersom du oppgraderer kjøretøyet ditt.

Forsikringspremien starter på kr 395,– (for Hel / Totalkunder med minst tre eller flere forsikringer, deriblant et av hovedproduktene villa, innbo, hytte, bruksbil) og kr 495,– for Singlekunder som bare vil forsikre kjøretøy. Du kan øke denne forsikringssummen for kr 135,– per kr 50.000. For Singlekunder vil økningen være kr 270,– per kr 50.000,–.

 

Blivende Klassiker (BK)

Forsikringen er for medlemmer som har hatt en Veteran helforsikring i minst et år. Ordningen omfatter registrerte kjøretøy som skal være i bruk som samleobjekt og ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring. Det skal oppbevares innelåst på et sted der det er maksimum 3 kjøretøy. På grunn av den høye risikoen på denne forsikringen blir det stilt svært høye krav til originalitet og vedlikehold. Blivende Klassiker (BK) er en forsikringsordning tilpasset samlere som har et kjøretøy mellom 15 og 30 år som de ønsker å bevare. Biler med verdi over 250.000 skal ha Guard. På BK gjelder 5000 kilometer kjørelengde. BK er ikke ment for vinterbruk.

Forsikringsutvalget foretar en nøye vurdering av innsendt dokumentasjon. BK er en forsikring med en høyere risiko enn LMK’s andre forsikringer, og vurderingen av hvilke kjøretøy som tas inn vil være strengere, og mer basert på skjønn enn for vanlig Helforsikring. Kjøretøyet skal være meget velholdt. Forsikringspremien starter på kr 1.600,– med forsikringssum inntil  kr 250.000,– Du kan også øke denne forsikringssummen for kr. 200,- per 50.000 utover kr. 250.000,–

 

Ombygd / modifisert

Medlemmer med mer enn et års medlemskap i en LMK-tilsluttet klubb kan søke om forsikring for ombygde/modifiserte kjøretøy. Et modifisert / ombygd kjøretøy er definert som å ikke være i samsvar med LMK’s krav til historisk korrekt utførelse. Kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. En kopi av vognkort (ikke midlertidig vognkort!) skal følge med søknaden. For å få vognkort kan du tegne en midlertidig garantiforsikring hos LMK Forsikring. I vilkårene til denne forsikringen fremheves at eier er selv ansvarlig for å oppdatere seg på – samt å følge gjeldende forskrifter.

Et kjøretøy i gruppen ombygd / modifisert besiktiges av det eksisterende nettverk av besiktigelsesmenn etter de vanlige prinsipper som går på at kjøretøyet skal være godt vedlikeholdt og i god stand. Eier bør i forkant av besiktigelsen skaffe god dokumentasjon. Det er likevel viktig for søker å vite at besiktigelsesmannen ikke har noe ansvar for om kjøretøyet blir godkjent eller ikke. Vurdering av forsikringssøknader foretas av et spesielt utvalg som er satt sammen av representanter for flere merkeklubber. Medlemmenes tilleggskompetanse er høy, og dekker flere kjøretøygrupper. Ved vurderingen av hver enkelt søknad må det utvises skjønn: En modifisering eller ombygging må være av høy kvalitet og helhetlig gjennomført både teknisk og estetisk i den stil som er valgt.

Foto: Det kreves meget god fotodokumentasjon. Send inn bilder sammen med søknad, vognkort og annen dokumentasjon på e-post, CD/DVD eller vanlig post. Papirbilder må signeres av besiktigelsesmann som dermed attesterer at bildene samsvarer med kjøretøyet. Dersom det er mulig bør det også vedlegges en CD med de samme – eller flere – fotografier. Normalt vil det være nok med 15 – 20 bilder; Front, bak. sidene, bagasje, motor venstre / høyre, dashbord / instrumentpanel, interiør foran / bak, under kjøretøyet dokumenteres for- og bakstilling, fjæring, skjermer samt innsteg. Ombygginger og modifiseringer dokumenteres særskilt med egne bilder.

Jo bedre dokumentasjon, desto raskere kan både søknad, og en eventuell skadebehandling gjennomføres. Det er ingen begrensninger på kjørelengde, men vilkår er at det benyttes kun til hobbykjøring. Kjøretøyet er ikke ment for vinterbruk. Forsikringspremien starter på kr 790,– med forsikringssum inntil 300.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr 270,– per kr 50.000,–

 

Oppstillingsforsikring

Denne forsikringen er for kjøretøy som er besiktiget og godkjent for helforsikring, men som er avskiltet og dermed uten ansvarsforsikring. Forsikringspremien starter på kr 225,– med forsikringssum inntil 250.000.

 

Enkeltdekninger

Hvis du er medlem av LMK-tilsluttet klubb, kan du også tegne bare «Trafikk- og førerulykkeforsikring LMK» og bare «Brann- og tyveriforsikring LMK». Slike forsikringer kan bare tegnes etter ordinære WaterCircles vilkår.

 

Rutiner for LMK-forsikring

Alle typer LMK Forsikring må gå gjennom klubben din. Dersom du har et kjøretøy som krever besiktigelse (se pkt. om helforsikring, ombygd / modifisert, blivende klassiker og oppstilling) så må du kontakte forsikringsansvarlig eller besiktigelsesmann i klubben din   for å få en avtale om besiktigelse. Skriv ut besiktigelsesskjema / egenmelding.

Har ikke klubben besiktigelsesmann i din geografiske nærhet, kan klubben formidle kontakt med en mer tilgjengelig besiktigelsesmann i nærheten av ditt hjemsted fra annen klubb. Send skjema, foto og ev. annen dokumentasjon til klubben. Om kjøretøyet er uregistrert, kan du enkelt få en midlertidig forsikringsgaranti for 2 måneder ved å kontakte LMK Forsikring.

Også når det gjelder lagerforsikring og restaureringsforsikring kreves det fotografier, men i disse tilfeller er det normalt ikke nødvendig med besiktigelse. Når alt er i orden, vil sakens dokumenter bli sendt til LMKs forsikringsutvalg, som etter godkjenning sørger for at LMK Forsikring blir tegnet i forsikringsselskapet.

Har du fått LMK Forsikring og senere opphører å være medlem av den klubben du tegnet forsikring gjennom (uten at du er blitt medlem av noen annen LMK-klubb) vil LMK-Forsikringen opphøre å gjelde fra første hovedforfall.

 

Markedets beste Veteranforsikring

Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den sikreste dekningen som finnes på markedet. Alle kundebehandlere i LMK Forsikring / WaterCircles har fått opplæring på LMK-vilkårene, og sjansen for at du vil få snakke med den samme personen er ganske stor. Det er det mange som setter pris på!

Skulle det verste skje med kjøretøyet ditt, så vil hovedmålet vårt være å få kjøretøyet ditt på veien igjen så fort som mulig. I mange av tilfellene der andre selskap tilbyr en sum penger, vil vi strekke oss litt ekstra for å finne ut hvor du kan finne vitale deler – og kjøpe disse i stedet. Kjøretøy som ønskes forsikret til en verdi over den normale standarddekningen, må imidlertid spesialtarifferes, og det kreves at oppbevaringsstedet er særlig godt med hensyn til sikring mot brann og tyveri.

 

Dette bildet er fra en usmakelig reklamefilm der en hjullaster lemlestet en XJ Serie 3. Vi viser det som en påminnelse om at selv Jaguarer kan komme ut for verdens ondskap.

Dette bildet er fra en usmakelig reklamefilm der en hjullaster lemlester en XJ Serie 3. Vi viser det som en påminnelse om at selv Jaguarer kan komme ut for verdens ondskap.

HUSK!

LMKs kjøretøyforsikringer må gå via klubben for anbefaling. Du kan også tegne vanlig veteranforsikring direkte hos IF, men da til høyere premie.

Det er kostnadsfritt å bytte selskap. Ring LMK Forsikring og be om en vurdering på alle dine forsikringer. Du vil sannsynligvis få en lavere premie enn du har i dag. Dersom du er usikker på om du skal be om et tilbud og flytte forsikringene, så husk at prosenter av din premie går til det arbeid LMK gjør på vegne av klubbene. LMK legger ned et stort arbeid for veteranhobbyen fog å påvirke myndighetene. Viktige områder er årsavgift, formuebeskatning og andre begrensninger vi opplever gjennom lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne møter med vegmyndighetene.

 

Totalforsikringsrabatt på alt!

For å oppnå fordeler som den gode LMK-rabatten på 15 % for de øvrige forsikringene dine, trenger du bare å samle flere skadeforsikringer utover LMK-forsikringene.

 

Per Olav Lie Andersen – NJKs forsikringskontakt

Ta kontakt med Per Olav for mer info!

Tlf: 90 91 01 52 / E-post: per_andersen@live.no

 

 

 

 


Redaksjonen
Lenker

Copyright © Norsk Jaguarklubb 2013